Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

Ὁ ἔνσαρκος Ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Ἠλίας ὁ ἔνδοξος, ἄνωθεν καταπέμψας, Ἐλισαίῳ τὴν χάριν, νόσους ἀποδιώκει, καὶ λεπροὺς καθαρίζει, διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα. (Ἀπολυτίκιον)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη.

π.Θεόδωρος Ζήσης, Εορτή του Αγίου και ενδόξου Προφήτου Ηλιού (mp3 – 2014)

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση, Εκφων. (20/7/2014) Ηχητικό αρχείο MP3 – Διάρκεια 00:34:58- Μέγεθος 32MB (20/7/2014)