Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

Σήμερον τῆς σωτηρίας ἠμῶν τό Κεφάλαιον, καί τοῦ ἀπ’ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τήν χάριν εὐαγγελίζεται. Διό καί ἠμεῖς σύν αὐτῶ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σου. (Ἀπολυτίκιον Εὐαγγελισμοῦ. ἦχ. δ΄)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό κανάλι μας τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ!

Αναδημοσιεύουμε από το τεράστιο υλικό του παλαιού και ανενεργού πλέον, αλλά επισκέψιμου για κάθε ενδιαφερόμενο, Ιστολογίου μας Κατάνυξις (https://www.katanixis.gr/), που αποτελεί ανυπολόγιστο πλούτο παρακαταθήκης και ενημέρωσης.

Κήρυγμα τοῦ π.Θεοδώρου Ζήση πού ἐκφωνήθηκε κατά τήν Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, 25-3-2014, στό Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Γεωργίου και Παναγίας Παραμυθίας.

π.Θεόδωρος Ζήσης, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου [mp3 2014]