Πατερικά

π. Θεόδωρος Ζήσης: Η τελειοποίηση των ομολογιακών αγώνων και η αποτείχιση του Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη [ΒΙΝΤΕΟ]

εικόνα άρθρου: π. Θεόδωρος Ζήσης: Η τελειοποίηση των ομολογιακών αγώνων και η αποτείχιση του Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη [ΒΙΝΤΕΟ]

Οι τρεις μακαριστοί Μητροπολίτες που αποτειχίστηκαν από τον Πατριάρχη Αθηναγόρα το 1970, δεν δημιούργησαν σχίσμα, ούτε είχαν σχισματικές τάσεις

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Μέσα στο ζοφερό πνευματικό σκοτάδι που έχει απλωθεί λόγων των πρωτοφανών, ασεβών και βλάσφημων αποφάσεων της διοικούσας Εκκλησίας εντός και εκτός των Ιερών Ναών, η ομολογία των ευλαβών χριστιανών καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ. Η υπεράσπιση της παραδοθείσας Ορθοδόξου Πίστεως αξίζει κάθε τίμημα και ο όσιος Μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης υποδεικνύει με την οσιακή βιωτή του και την αποτείχιση του από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα κατά την τριετία 1970-1973, τον δρόμο της ολοκλήρωσης και της τελειοποίησης των ομολογιακών αγώνων.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι vioma-orthodoxias-banner-1200-1024x130.jpg

Η αποτείχιση του Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη δεν δημιούργησε σχίσμα – Θεολογικός σύμβουλος ο π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος 

Ο Ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ πρωτ/ρος π. Θεόδωρος Ζήσης με τοποθέτηση του στις 15 Σεπτεμβρίου, στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» του Ορθόδοξου Χριστιανικού Συλλόγου «Άγιος Ιωσήφ Ησυχαστής», επαινεί την πρόσφατη ομολογιακή στάση του Αρχιερατικού Επιτρόπου Αμυνταίου π. Σεβαστιανού Τοπάλη, ο οποίος χειροτονήθηκε από τον όσιο μακαριστό Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνο Καντιώτη. 

Ταυτόχρονα όμως σημειώνει ότι η ολοκλήρωση και η τελειοποίηση των αγώνων του π. Σεβαστιανού θα επέλθει ακολουθώντας το παράδειγμα του ομολογητή Μητροπολίτη Φλωρίνης Καντιώτη, ο οποίος μαζί με τους Μητροπολίτες Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιο και Παραμυθίας Παύλο είχαν αντιδράσει στα οικουμενιστικά ανοίγματα του μασόνου Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα, διακόπτοντας την μνημόνευση του ονόματος του και ακολουθώντας τον θεάρεστο, μαρτυρικό και ομολογιακό δρόμο της Αγιοπατερικής και Ιεροκανονικής Αποτείχισης, κατά την τριετία 1970-1973. 

Στο τέλος της παρέμβασης του ο π. Θεόδωρος Ζήσης υπενθυμίζει ότι οι τρεις μακαριστοί Μητροπολίτες που αποτειχίστηκαν από τον Πατριάρχη Αθηναγόρα το 1970, δεν δημιούργησαν σχίσμα, ούτε είχαν σχισματικές τάσεις και αποκαλύπτει ότι από πίσω τους βρισκόταν ως θεολογικός τους σύμβουλος, ο άριστος γνώστης των Ιερών Κανόνων και οσίας βιωτής και Θεολογίας, π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. 

(Απομαγνητοφώνηση από 56:08 έως 57:38) 

«[…] Με το επεισόδιο που έγινε στη Φλώρινα, διότι αποδεικνύει ότι ο π. Σεβαστιανός Τοπάλης κάτι κληρονόμησε και από τον Γέροντα του που τον χειροτόνησε. Ο όσιος Αυγουστίνος Καντιώτης τον χειροτόνησε και προηγουμένως είπα, θα περιμέναμε να είναι αγωνιστικότερος. Δεν ακυρώνουμε τη στάση του τώρα, την επαινούμε. Αλλά θα περιμέναμε να ολοκληρώσει, να τελειοποιήσει αυτούς τους αγώνες ακολουθώντας τον Γέροντα Αυγουστίνο Καντιώτη, ο οποίος αποτειχίστηκε από τον Αθηναγόρα, έκανε αποτείχιση μαζί με δύο άλλους Αρχιερείς, με τον Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιο και με τον Μητροπολίτη Παραμυθίας Παύλο. 

Ε λοιπόν, αυτοί που αποτειχίστηκαν τότε έκαναν σχίσμα; Όπως θέλουν μερικοί να ισχυρίζονται τώρα και να ισχυρίζονται ότι όσοι αποτειχιστήκαμε τώρα είμαστε εκτός Εκκλησίας και ότι έχουμε σχισματικές τάσεις κλπ. Είχαν σχισματικές τάσεις οι τρεις Αρχιερείς, πίσω από τους οποίους, είναι σίγουρο, ότι πίσω από τους οποίους βρισκόταν ως θεολογικός σύμβουλος ο Γέροντας, οσίας επίσης βιοτής και Θεολογίας, π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Ο π. Επιφάνιος ήταν άριστος γνώστης των Ιερών Κανόνων και γνωρίζει εάν η Αποτείχιση είναι σχίσμα…». 

Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης:  «Όλως κανονικώς» και όχι «όλως αυθαιρέτως» διακόψαμε τη μνημόνευση του Πατριάρχη Αθηναγόρα

Το 1973, σε κείμενο που συνέταξε με τίτλο «Ἀπαντήσεις ἐπὶ ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων», ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης υπογράμμιζε ότι μαζί με τον Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιο και Παραμυθίας Παύλο, είχαν διακόψει «όλως κανονικώς» και όχι «όλως αυθαιρέτως», τη μνημόνευση του Πατριάρχη Αθηναγόρα, σύμφωνα με τον ΙΕ΄ κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου

«Ἐάν ἀνοίξετε τό Πηδάλιο καί μελετήσετε τόν ΙΕ΄ κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, τότε θά δῆτε ὅτι ὄχι «ὅλως αὐθαιρέτως» ἀλλά «ὅλως κανονικῶς» διεκόψαμε τή μνημόνευσι τοῦ πατριάρχου. Τήν διεκόψαμε μετά ἀπό φρικώδεις δηλώσεις του περί πρωτείου καί ἀλαθήτου τοῦ πάπα, περί φιλιόκβε κ.λπ.. «Γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» διεκηρύσσοντο, σέ παγκόσμιο κλίμακα, ἀντορθόδοξες διδασκαλίες, πού ἔχουν καταδικασθῆ ἀπό πλῆθος Συνόδους. Οἱ δέ τρεῖς μητροπολῖται τῆς Βορείου Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι μέ πόνο ψυχῆς προχωρήσαμε στήν διακοπή τοῦ πατριαρχικοῦ μνημοσύνου, μέ ἔγγραφο πρός τήν Ἱ. Σύνοδο δηλώσαμε ὅτι, ἐάν ὁ πατριάρχης διέψευδε τίς σχετικές δηλώσεις, ἐμεῖς θά ἐπαναλαμβάναμε τό μνημόσυνο. Ἀλλά δυστυχῶς ἐκεῖνος ἐπέμεινε στίς πεπλανημένες ἀντιλήψεις του. Τό δέ γεγονός ὅτι ἡ Ἱ. Σύνοδος, παρ᾿ ὅλες τίς πιέσεις πού δέχθηκε, δέν προχώρησε νά ἐπιβάλῃ κυρώσεις ἐναντίον μας, δείχνει ὅτι κατά βάθος ἀνεγνώριζε τήν ὀρθότητα τῆς ἐνεργείας μας. Προσέφερε δέ ἡ ἐνέργειά μας αὐτή ὑψίστη ὑπηρεσία στό Πατριαρχεῖο, διότι ὑπῆρξε ἕνα φρένο στόν πατριάρχη, πού ἔσπευδε πυραυλοκινήτως πρός ἄκαιρον ἕνωσιν μέ τούς παπικούς» (Ἀπαντήσεις ἐπί ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, Ἀθῆναι 1973, σσ. 49-50).

Οι Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες σφραγίζουν το θεάρεστο δρόμο Αγιοπατερικής και Ιεροκανονικής Αποτείχισης

Πλήθος Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ως σήμερα έχουν ακολουθήσει τον δρόμο της Αγιοπατερικής και Ιεροκανονικής Αποτείχισης. Αυτό το δρόμο ακολούθησε και κατά την τριετία 1970-1973 σύσσωμο το Άγιο Όρος μαζί με τον Άγιο Παΐσιο, καθώς και ο όσιος Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης μαζί με τους Μητροπολίτες Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιο και Παραμυθίας Παύλο.

Αυτή είναι η μαρτυρική και θεάρεστη οδός που ακολούθησε μέχρι την οσιακή και θαυμαστή κοίμηση του ο πρωτ. Νικόλαος Μανώλης και που σήμερα ακολουθεί ο Ομότιμος καθηγητής Θεολογικής ΑΠΘ π. Θεόδωρος Ζήσης, ο π. Φώτιος Βεζύνιας, ο Γέροντας π. Μάξιμος Καραβάς μαζί με τους σεβαστούς Πατέρες της Ι.Μ. Αγίας Παρασκευής Εορδαίας, ο Γέροντας Γαβριήλ του Ι. Κουτλουμουσιανού Κελλίου Οσίου Χριστοδούλου της Πάτμου Αγίου Όρους, Κελλιώτες μοναχοί στο Άγιο Όρος και ευλαβείς ιερείς και μοναχοί προς δόξα, τιμή και προσκύνηση του Αγίου Τριαδικού Θεού.

Ευχόμαστε η ομολογία Πίστης των Θεοφόρων Πατέρων και των σύγχρονων ομολογητών μέσω της Αγιοπατερικής Αποτείχισης, να εμπνεύσει και να ενδυναμώσει τις καρδιές όλων των ευλαβών πιστών, ώστε να συμπληρώσουν και να ολοκληρώσουν την δική τους μαρτυρία και ομολογία, κερδίζοντας το πιο λαμπρό και ουράνιο στεφάνι από τον δωροθέτη Θεό. 

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra


Δείτε σχετικά:
Μαζί με την Εκκλησία, έστω και αν πλανάται;
Η επέτειος της Αποτείχισης και ο γέροντας Αγάθων [ΒΙΝΤΕΟ 2021]
2016-2020: Άγιο Όρος και η αλλοίωση της Ορθοδόξου Πίστεως (Μέρος Γ΄): Κεφάλαιο 4. Διακοπή Μνημόνευσης (Ιεροκανονική Αποτείχιση)
ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ π. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ ΤΟΠΑΛΗ

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

21 Σεπ

Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης, Η Ουνία όπλο του Παπισμού κατά της Ορθοδοξίας

Του μακαριστού επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη. «Tότε ο εωσφόρος, πού από κάποια κόγχη της αιθούσης του Βατικανού παρακολουθούσε αθέατος τη συνεδρίασι, ανέλαβε να τους βγάλει από το αδιέξοδο»

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση Ὁμότιμου Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. «Ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὡς πυρκαγιά καί ὡς πλημμύρα καταστρέφει καί ἀφανίζει τά χλοερά δάση, τά λειβάδια, τούς καρποφόρους κήπους καί δενδρῶνες τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης καί Ζωῆς...»

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.