Κήρυγμα τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση

Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαχνος, ταφήν κατεδέξω τριήμερον, ἴνα ἠμᾶς ἐλευθερώσης τῶν παθῶν, ἡ ζωή καί ἡ ἀνάστασις ἠμῶν, Κύριε, δόξα Σοι (Ἀναστἀσιμο Ἀπολυτίκιο, ἦχος Πλάγιος τοῦ Τετάρτου)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

π.Θεόδωρος Ζήσης, Κήρυγμα στο Ευαγγέλιο της Β΄ Κυριακής Λουκά [mp3 2020]

Κήρυγμα πού ἐκφωνήθηκε κατά τήν Κυριακή Β΄ Λουκᾶ, 4-10-2020.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra