Επικαιρότητα

Πάλιν Ηρωδιάς μαίνεται, πάλιν ταράττεται, πάλιν ζητεί την αρπαγήν της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου!

εικόνα άρθρου: Πάλιν Ηρωδιάς μαίνεται, πάλιν ταράττεται, πάλιν ζητεί την αρπαγήν της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου!

Τοῦ ἀρχιμ. Μαξίμου Καραβᾶ

“Βρῆκε λοιπὸν τὴν εὐκαιρία «ὁ καλὸς ποιμήν», δηλαδή, ὁ μισθωτὸς ποιμήν, νὰ διώξει τὴν Ἱερὰν Μονὴν ἐκμεταλλευόμενος τὴν μακροχρόνιον ἀσθένειάν μου καὶ τὴν δίμηνον νοσηλεία τοῦ π. Ἰγνατίου!”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com την ακόλουθη Επιστολή του Αρχιμ. Μαξίμου Καραβά: 


Ταῦτα γράφομεν μὲ ἀφορμὴ τὴν τηλεφωνικὴν ἐπικοινωνίαν τοῦ πρωτοσυγκέλου π. Νικηφόρου πού μού ἀνήγγειλε τὴν ἀπρόκλητον καὶ παράνομον ἀπόφασιν τοῦ δεσπότου Φλωρίνης Θεοκλήτου «νὰ λειτουργεῖται ἡ Ἱερὰ Μονὴ καὶ νὰ μὴν μένει ἀλειτούργητος, λόγω τῆς ἀσθενείας τοῦ ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου». Ἀλήθεια, τόσα χωριὰ τῆς μητροπόλεως μένουν, ἐπὶ μακρόν, ἀλειτούργητα, μὴ ἔχοντα παπά, καὶ τὸ μάτι τῶν κρατούντων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἶναι μόνον εἰς τὴν ἡμετέραν Ἱερὰν Μονήν;

Ποῖος ὁ ἀπαιτῶν ταῦτα;

Αὐτὸς ὁ ὁποῖος, πρὸ τριῶν ἐτῶν, εἰς τὸν Ναὸν τοῦ πλησιοχωρίου Ἀναρράχης κατὰ τὴν ὥραν τοῦ κηρύγματος εἰς τὸ ἐκκλησίασμα ἀπαγόρευσε τὸν πιστὸν λαὸν νὰ ἐπισκέπτεται καὶ νὰ λειτουργεῖται εἰς τὴν Ἱεράν μας Μονήν, λόγω Ἀποτειχίσεως τῶν μοναχῶν, ψευδόμενος ἐνώπιόν τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου, ἀφοῦ ἡ Ἱερὰ Μονὴ οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ λειτουργεῖται ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς Ἀποτειχίσεως!

Βρῆκε λοιπὸν τὴν εὐκαιρία «ὁ καλὸς ποιμήν», δηλαδή, ὁ μισθωτὸς ποιμήν, νὰ διώξει τὴν Ἱερὰν Μονὴν ἐκμεταλλευόμενος τὴν μακροχρόνιον ἀσθένειάν μου καὶ τὴν δίμηνον νοσηλεία τοῦ π. Ἰγνατίου! Ὁ πατριός, ὑποκρινόμενος «ἀγάπη» πρὸς τὸν λαὸ ἐπιχείρησε μὲ πονηρὸ σκοπὸ νὰ στείλει τὸν Πρωτοσύγκελό του νὰ λειτουργεῖ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν!

Ἀκούοντας ταῦτα ἀρνήθηκα νὰ ὑπακούσω καὶ τοὺς διαμήνυσα ὅτι ἡ ἐνέργειά τους αὐτὴ εἶναι δόλια καὶ θὰ ἐξεγείρει τὸν πιστὸν λαὸν ποὺ τιμάει τὰ μέγιστα τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Ἐπὶ πλέον θὰ ξεσηκώσει τὸν λαὸν τῆς Πτολεμαΐδος πού ὑποστηρίζει τὴν Ἱερὰ Μονήν, ἐναντίον τοῦ δεσπότου καὶ τῶν ἐντεταλμένων ἐκτελεστικῶν ὀργάνων του καὶ τοὺς προειδοποίησα ὅτι, ἐὰν ἀποτολμήσουν καὶ συνεχίσουν τὶς παράνομες ἐνέργειες καὶ τὴν ὕπουλην δίωξην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου, θὰ ἐκπλαγοῦν ἀπὸ τὴν δικαίαν ὀργὴν τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς Πτολεμαΐδος, ὁ ὁποῖος ἀπέδειξε ἐμπράκτως ὅτι ἀγαπᾶ, σέβεται καὶ ὑποστηρίζει τὸν δίκαιο ἀγώνα ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως τῶν μοναχῶν αὐτῆς.

Ἀλλά, διὰ νὰ μὴν θεωρηθεῖ ὅτι ἀρνούμεθα βοήθειαν, ἐγκρίνουμε τὴν ἀπόφασιν τοῦ δεσπότου, ἐὰν καὶ ἐφόσον ἀποκηρύξει τὴν ψευδοσύνοδον τῆς Κρήτης καὶ διακόψει τὴν μνημόνευσιν τοῦ ὀνόματος τοῦ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου κατὰ τὰς ἱερᾶς Ἀκολουθίας, ὡς «ὀρθοτομοῦντος».

Ταῦτα γράφοντες καὶ ὑπογράφοντες πρὸς ἐνημέρωσιν καὶ ὑπόμνησιν τοῦ δεσπότη, ἴνα μὴ ἀπατᾶται τόσο ὁ ἴδιος, ὅσο καὶ οἱ κρυπτόμενοι καὶ ὑπαγορεύοντες ἀήθεις ἐνεργείας εἰς αὐτόν, ὅτι δύναται νὰ ἐπιβάλλει ἄνευ κόστους τὴν δεσποτική του δύναμιν «ἴνα μὴ τὰ ἔσχατα ἔσονται χείρονα τῶν πρώτων».

Ἡ ἀλόγιστη δεσποτικὴ αὐτὴ ἀπόφαση θὰ σκανδαλίσει καὶ θὰ προκαλέσει τὴν ὀργὴν ὄχι μόνον τοῦ τοπικοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ Πανελληνίου πληρώματος, ἐν μέσῳ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς!

Ὁ «σεβασμὸς» τοῦ δεσπότη Θεοκλήτου φάνηκε ἐν μέσῳ αὐτῆς τῆς Ἱερᾶς κατανυκτικῆς Περιόδου, ἀποκαλύπτοντας πόσο σέβεται τὰ τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

Υ.Γ. Παρακαλῶ ὅλους τούς πιστοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἀνὰ τὴν Οἰκουμένη, ποὺ ἀγαποῦν τὴν Ἱερὰν Μονὴν μας καὶ τὸν μοναχισμὸ, νὰ ἀποστείλουν τὸ ἑξῆς ἠλεκτρονικὸ μήνυμα:

«Πρὸς τὸν Μητροπολίτην Φλωρίνης Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας Θεόκλητον, Φλώρινα.

Κάτω τὰ χέρια ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Παρασκευῆς καὶ τοὺς διαβιούντας ἐν αὐτῇ μοναχούς!»

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Το Μήνυμα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ηχητικό μήνυμα) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2023) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@neodevgmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” το...

Αντικατάσταση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους από τριανδρία; «Εκατοντάχειρες» κατά Αγίου Όρους;

«Ἔθος ἐγχρονίζον, εἰς νόμον τελεῖ»2 (Συνήθεια ποὺ χρονίζει στὸ τέλος γίνεται νόμος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο άρθρο των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.