Επικαιρότητα

Με επιστολή τους οι γιατροί σε Πρωθυπουργό και ΔΙΣ παρεμβαίνουν για το άνοιγμα των Ναών

ὁμόφωνα διαπιστώνουμε ὅτι πολλά ἀπό τά συνεχιζόμενα ίσχύοντα μέτρα εἶναι δυσανάλογα, ὑπερβολικά, μεροληπτικά και δυνητικῶς ἐπιβλαβέστατα

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Την εποχή που ζούμε, κυριαρχεί η πολιτικά κατευθυνόμενη επιστήμη υπηρετώντας μεγάλα συμφέροντα και τον διεστραμμένο άνθρωπο της Νέας Εποχής. Ωστόσο, μέσα στη διαστροφή του δώρου του Θεού, που ονομάζεται επιστήμη, ξεπετάγονται μερικά λουλούδια του κλάδου, που μοσχομυρίζουν Χριστό! Ορισμένοι ιατροί, ως γνήσιοι επιστήμονες και γνήσιοι πιστοί, ομολογούν την πίστη τους στον Αναστάντα Ιησού διαμέσου της ευλογημένης επιστήμης τους. Δε λησμονούν, πως πάνω από κάθε ανθρώπινη δύναμη βρίσκεται ο Κύριος και Θεός μας!

Ο γνήσιος επιστήμονας κατανοεί πως μέσω της επιστήμης του διακονεί τον Θεό και αποδίδει σε Αυτόν κάθε δόξα και τιμή! Ως ιατροί, βέβαια, βιώνουν καθημερινά τη Θεία επέμβαση που σώζει τους ανθρώπους, είτε σωματικώς είτε πνευματικώς.

Συνεπώς, οι γιατροί αυτοί δεν μπορούν να φιμώσουν την Ορθόδοξη συνείδησή τους που αντιδρά στα τεκταινόμενα. Έτσι, συντάσσουν γραπτά την παρέμβασή τους και την αποστέλλουν προς τον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και προς την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

Στην ομολογιακή αυτή παρέμβαση, καταφέρονται έναντι των απαγορεύσεων της Θείας Λατρείας από την κυβέρνηση, φοβούμενοι πως η Εκκλησία του Χριστού βρίσκεται εν διωγμώ. Τονίζουν την αγιαστική και σωτήρια ιδιότητα της Θείας Κοινωνίας και φέρονται ενάντια σ’ αυτούς που τη βλασφημούν με ανύπαρκτα στοιχεία.

Δε ξεχνούν, όμως, να θέσουν και την Ιεραρχία προ των ευθυνών της, κάνοντας λόγο για εγκατάλειψη του ποιμνίου της. Φοβούνται, μάλιστα, τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από την εκκωφαντική αυτή σιωπή.

Ως katanixi.gr ευχόμαστε στους άξιους αυτούς ιατρούς να τους Χαριτώνει ο Θεός στο πολύτιμο έργο τους, και να έχουν τις πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου, των ιαματικών Αγίων και Πάντων των Αγίων! Αμήν!

Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com την ακόλουθη επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και την Ιερά Σύνοδο από ιατρούς, που αφορά στο άνοιγμα των ναών και τις ψευτοεπιστημονικές απόψεις οι οποίες θεωρούν πηγή μικροβίων την Θεία Κοινωνία.


Παρέμβαση ιατρών για το άνοιγμα και τη λειτουργία των Ιερών Ναών

Πρός: α)  Τόν Πρωθυπουργόν κ. Κυριάκον Μητσοτάκην

           β)  Τήν Σεβαστήν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Οἱ ὑπογραφόμενοι ἰατροί, λαμβάνοντες ὑπ’ ὄψη καί τά δεδομένα τῆς ἐπίπτωσης τῆς μόλυνσης, τῆς νόσησης καί τῶν ἐπιπλοκῶν τῆς τελευταίας ἴωσης ἀπό τόν κορωνοϊό COVID-19 στή χώρα μας, ἀλλά κυρίως καί τίς τεκμηριωμένες θέσεις ἐξεχόντων Ἑλλήνων καθηγητών ἰατρῶν τοῦ Ἐξωτερικοῦ καί τῆς Ἑλλάδας, ὁμόφωνα διαπιστώνουμε ὅτι πολλά ἀπό τά συνεχιζόμενα ίσχύοντα μέτρα εἶναι δυσανάλογα, ὑπερβολικά, μεροληπτικά και δυνητικῶς ἐπιβλαβέστατα τόσο γιά τήν ψυχική ὑγεία τῶν Ἑλλήνων, ὅσο καί γιά τίς καταστροφικές συνέπειες ἐπί τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας.

Γιά τούς προαναφερθέντες λόγους εἰσηγούμαστε πρός τόν Πρωθυπουργό τῆς χώρας καί πρός τήν Σεβαστήν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τό ἄμεσο ἄνοιγμα καί τή λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν ὑπό τίς ἀκόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Tά ὑγεινομικά μέτρα (μοντέλα προστασίας), τά ὁποῖα λαμβάνονται γιά τήν περιστολή τῆς ἐξάπλωσης τοῦ κορωνοϊοῦ, νά εἶναι κοινά γιά ὅλες τίς ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ καί γιά ὅλους τούς χώρους συνάθροισης τοῦ κοινοῦ.

2. Μέ βάση ὁρισμένα ἀπό τά ἀποφασισθέντα ἀναιτιολόγητα καί παράλογα μέτρα, ὅπως ἡ ἀπαγόρευση τῆς κωδωνοκρουσίας, ἀκόμη καί τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως, ἀλλά καί ἡ ἀπαγόρευση τῆς χρήσης μεγαφώνων, δίνεται ἡ ἐντύπωση ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εὑρίσκεται ἐν διωγμῷ. Σημειωτέον ὅτι στίς Ὀρθόδοξες χῶρες στίς ὁποῖες οἱ Ἱεροί Ναοί παρέμειναν ἀνοικτοί (μέ τίς δέουσες ὑγειονομικές προφυλάξεις), τά κρούσματα τῆς ἀσθενείας αὐτῆς ἦταν σαφῶς ὀλιγότερα ἔναντι τῶν ἄλλων κρατῶν.

3. Ἡ ἀκώλυτη καί ἐλεύθερη προσέλευση τῶν Ὀρθόδοξων Χριστιανῶν στίς Ἀκολουθίες καί τίς Θεῖες Λειτουργίες τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπιβάλλεται καί ἀπατεῖται νά καταστῆ ἄμεσα δυνατή.

Ὅσον ἀφορᾶ είδικότερα στή συμμετοχή τῶν πιστῶν στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, αὐτό εἶναι θέμα καθαρῶς προσωπικό, τό ὁποῖο ἐξαρτᾶται ἀπολύτως ἀπό τήν πίστη καί τή βούληση τοῦ προσερχομένου. Ἄλλωστε, ἀπό τή δισχιλιετῆ ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας δέν μαρτυρεῖται περίπτωση μετἀδοσης μολυσματικῆς νόσου ἀπό τή Θεία Κοινωνία.

Στὴ συνάφεια αὐτὴ ἐπισημαίνεται ὅτι «εἰδικοὶ ἐπιτροπῆς λοιμώξεων» ἐκφράζουν μὴ κατοχυρωμένη ἐπιπολῆς ἄποψη ἔναντι: α) ἐπιστημονικῶν τεκμηρίων-δεδομένων δημοσιευμένων ἢ ὑποβληθέντων γιά δημοσίευση σὲ ἔγκριτα διεθνῆ περιοδικὰ, τὰ ὁποῖα βεβαιώνουν τὴν ἀσφάλεια ἀπό τή μετάδοση τῆς Θείας κοινωνίας ἔναντι λοιμώξεων (πχ., https://stalagmaties.blogspot.com) καὶ β) ἄλλων εἰδικῶν διεθνοῦς ἐμβέλειας ἐπιστημόνων, τῶν ὁποίων φεῦ! παραβλέπουν τό κύρος και ἑλληνικὰ MME μὲ συνοδὸ ἀδιανόητη ἤ παρεκκλίνουσα ἀπουσία ἀντικειμενικῆς ἄποψης.

Ἀσφαλῶς, ἔχουμε τὴ βεβαιότητα ὅτι διαθέτουμε πεπερασμένο ἐπιστημονικό νοῦ καί ἀδυναμία στήν περίπτωση τῆς προσέγγισης τοῦ ὑπερφυέστατου Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Αὐτὸ ἀνήκει στὸ ἀπροσπέλαστο πεδίο, τὸ ὁποῖο τοποθετεῖται σὲ πνευματικὴ νοητικὴ διάσταση πίστεως ἀπαιτώντας διὰ  βίου πνευματικὴ συχνότητα καί κοινωνία μὲ συνοδὸ θεϊκὴ ἐμπειρία τύπου “ἔρχου καὶ εἶδε”. Ἐμπειρία ποὺ ἐλευθερώνει, κατοχυρώνει  αἴσθημα ἀσφαλείας καὶ βεβαιότητας, ὥστε νὰ δικαιολογεῖ ἀκόμη καὶ ἐκφράσεις Ντοστογιέφσκι “θά προτιμοῦσα νὰ εἶμαι μὲ τὸν Χριστὸ παρὰ μὲ τὴ δῆθεν ἀλήθεια”! (ὠς “ἀλήθεια” ἐκλαμβάνεται τό ἀποκύημα τῆς γνωστῆς “ἐπιστημονικῆς ἀποπτωτικῆς μεθόδου” ψιθυρισμοῦ τοῦ τύπου “λέγε, λέγε, λέγε, κάτι θὰ μείνει”…).

4. Οἱ πιστοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἔχουμε τή βαθειά αἰσθηση τῆς ἐγκατάλειψης ἀπό τήν Ποιμαίνουσα Ἐκκλησίαἐκτός ἐλαχίστων φωτεινῶν ἐξαιρέσεων– καί τήν ἄνευ ὅρων ὑποχώρησή της στά ἀντορθόδοξα κελεύσματα τῆς Πολιτείας. Περαιτέρω, φαίνεται ὡσάν νά ἐξέλιπε τό διαχρονικό Ὁμολογιακό καί Μαρτυρικό φρόνημα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο ὀφείλουν οἱ Ποιμένες νά διαφυλάττουν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ! Φοβούμεθα γιά χειρότερα ἐπακόλουθα στόν χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἐάν ἀκολουθηθῆ ἀπό τήν Ποιμαίνουσα Ἐκκλησία ἡ ἴδια παθητική τακτική!

Υπογραφόμενοι (η λίστα συνεχίζεται…)

 1. Kουντουράς Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
 2. Ελευθέριος Γιαννούλης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
 3. Δρ, Μιχάλης Ντουλμπέρης,  Ειδικός Παθολόγος / Ελβετία.
 4. Δρ. Ιωάννα Τζιβρά, Αναισθησιολόγος / Γερμανία.
 5. Ιορδάνης Ρωμιόπουλος, Ειδικός Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Επ.συνεργάτης Β’ΠΠΓΝΘ Ιπποκράτειο.
 6. Δρ. Εμμανουήλ Γαβαλάς, Γαστρεντερολόγος, Κατερίνη.
 7. Δρ. Αντώνης Μ. Κυριακόπουλος, BSc(Hons), Dip.LSHTM, MSc, MD/Ph.D. F.I.B.M.S., Πειραιάς. 
 8. Δρ. Γεράσιμος Τζιβράς, Χειρουργός / Γερμανία.
 9. Ευστάθιος Ε. Μπαθρέλλος,  Ιατρός Παθολόγος – Δ/ντής ΕΣΥ Γεν. Νοσοκομείου Καρδίτσας. 
 10. Δρ. Χρήστος Κιοσές, Γαστρεντερολόγος / Ελβετία.
 11. Δρ. Σπύρος Ι. Παπαμίχος, Αιματολόγος, Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας / Αφαίρεσης – Αυστριακός Ερυθρός Σταυρός Βιέννη / Αυστρία.
 12. Μαρία Γιαννούλη, Παιδίατρος, Θεσσαλονίκη
 13. Ευφημία Λώλη, Ψυχίατρος, Καρδίτσα.
 14. Αποστόλης Παπαευθυμίου, Ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας Πανεπιστημίου Λάρισας.
 15. Δρ. Παναγιώτης Λάιος, Παιδίατρος. 
 16. Ιωάννης Α.  Μπακάλης, Ειδικός Παθολόγος. 
 17. Δρ. Ευάγγελος Ι. Καζάκος, Βιοπαθολόγος, Κοζάνη. 
 18. Παύλος Aναγνώστης, Ειδικός Ωτορρινολαρυγγολόγος / ISP Φωνιατρική. Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής Ενηλίκων, εφήβων και παίδων / Ελβετία. 
 19. Μιχαήλ Σταύρος, Γαστρεντερολόγος / Κύπρος.
 20. Γεώργιος Κοτρόνης, Ειδικός Παθολόγος / Λονδίνο.
 21. Γεώργιος Σγούρος, Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης.
 22. Δρ. Δημήτριος Χατζόπουλος, Γαστρενεντερολόγος-Ηπατολόγος, Θεσσαλονίκη. 
 23. Δρ. Μαρία Τζητηρίδου-Χατζοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Νεογνολογίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 
 24. Δρ. Σιμελίδης Δημήτριος,  Παθολόγος – Διαβητολόγος, Κοζάνη.
 25. Μπαντή Θεοδότα, Ρευματολόγος, Κοζάνη. 
 26. Δρ. Στέργιος Αράπογλου, Χειρουργός, Επιμελητής Α΄ΕΣΥ, Ε’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., ΓΝΘ Ιπποκράτειο.
 27.  Γεώργιος Τσαπουρνάς, Γαστρεντερολόγος, Θεσσαλονίκη. 
 28. Μαρία Ποδαροπούλου, ειδικευόμενη Παιδοψυχίατρος Παν. Νοσοκομείου Ζυρίχης. 
 29. Δημήτρης Μαμόγλου, Καρδιολόγος, Θεσσαλονίκη.
 30. Δρ. Παναγιώτα Κυριάκου, Καρδιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ καρδιολόγος ΓΚΚ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 
 31.  Δημήτριος Αποστολίδης, Ειδικός Παθολόγος MSC, Βέροια. 
 32.  Ηρακλής Δουκόπουλος, Βιοπαθολόγος, Θεσσαλονίκη. 
 33. Λάζαρος Μαραντίδης ,  MSC Δημόσιας Υγείας, Διευθυντής ΕΣΥ Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής, ΠΕΔΥ ΚΥ Λιτοχώρου. 
 34.  Μιχαήλ Δουλγεράκης, Ορθοπαιδικός, Κατερίνη.
 35. Δρ. Δημήτρης Τζιβράς, Ορθοπεδικός / Γερμανία. 
 36. Δρ Ιωάννης Μόσχος, Γαστρενεντερολόγος-Ηπατολόγος, Θεσσαλονίκη. 
 37.  Χαρίλαος Ταλουμτζής, Γαστρενεντερολόγος-Ηπατολόγος, Θεσσαλονίκη. 
 38. Λυκούργος Νάνης, καρδιολόγος, επιμελητής Α’ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας.
 39.  Κουκλάκης Γεώργιος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 40.  Χατζηνικολάου Ιωάννης, Γενικός Χειρουργός, Κατερίνη.

Δείτε σχετικά:
Το εμβόλιο μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα χειρότερα αποτελέσματα (Δρ Ιωάννης Ιωαννίδης)
Την πάτησαν μπροστά στο ανοιχτό μικρόφωνο σχετικά με την «πανδημία» και δεν ξέρουν πως να τα μαζέψουν! [ΒΙΝΤΕΟ 2020]
Ιταλός βουλευτής τους βγάζει ψεύτες (βίντεο), όπως και ο π. Γκοτσόπουλος!
Για μια φορά ακόμα η κ. Γιαμαρέλλου ομολογεί ενώπιον των ανθρώπων Χριστό!
Το άνοιγμα των Εκκλησιών ζητούν οι Κύπριοι γιατροί για να αντιμετωπισθούν τα ψυχικά νοσήματα από τον Κορωνοϊό!
Με τον Χριστό ή με την μασωνοκίνητη Νέα Εποχή του Αντιχρίστου;
– Πόλεμος κατά της λοιμωξιολόγου Ελ. Γιαμαρέλλου για την ομολογία της! Η Κόλαση την απειλεί, εμείς τη στηρίζουμε!
 Κάλεσμα Πίστης από τη Γεωργία, ανοιχτοί Ι. Ναοί με αθρόα συμμετοχή πιστών [ΒΙΝΤΕΟ]
– Ο Ευαγγελάτος «έβαλε» τη δικαστική τήβεννο και καταδίκασε όποιον αρνηθεί να εμβολιαστεί
– Το άνοιγμα των Εκκλησιών ζητούν οι Κύπριοι γιατροί για να αντιμετωπισθούν τα ψυχικά νοσήματα από τον Κορωνοϊό!
– γ. Γαβριήλ: Τα πνευματικά μέσα αντιμετώπισης του Κορωνοϊού και οι επιπτώσεις από το εμβόλιο [ΒΙΝΤΕΟ 2020]
– γ. Γαβριήλ (κελί Κουτλουμουσιανόν): Υποτακτικός του Θεού ο Κορωνοϊός [ΒΙΝΤΕΟ 2020]

Σχετικά άρθρα

Γιατί δεν πρέπει να θυμώνεις με τους εφήβους, αλλά να τους συμπονάς;

Αρθρογράφοι: Μαρία Κοσμίδου, Σοφίας Μακεδονοπούλου Απαντήσεις και λύσεις στα θέματα της εφηβείας μέσα από τα λόγια του π. Νικολάου Μανώλη… Στην πραγματικότητα η εφηβεία είναι μία ανακατάταξη. Οι μεταβολές σε σχέση...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.