π. Νικόλαος Μανώλης

Παρών ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε διαθρησκειακό φόρουμ. Προκαλεί για πολλοστή φορά την ορθόδοξη συνείδησή μας

εικόνα άρθρου: Παρών ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε διαθρησκειακό φόρουμ. Προκαλεί για πολλοστή φορά την ορθόδοξη συνείδησή μας

Άρθρο του πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

Αυτό το φόρουμ είναι ένα ακόμα σκαλοπάτι στην πνευματική Βαβέλ που θέλει ενωμένες τις μεγάλες παγκόσμιες θρησκείες εν ονόματι του Αντιχρίστου.

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Παρών ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε διαθρησκειακό φόρουμ. Προκαλεί για πολλοστή φορά την ορθόδοξη συνείδησή μας

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης

«Τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς, τήν ὀρθόδοξον πολιτείαν, δημιουργεῖ ὄχι ἡ ἐξωτερική, βίαιη, μηχανική ἐπιβολή, ἀλλά ἡ ἐσωτερική, ἐλευθέρα, προσωπική ἀποδοχή τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, διά τῆς ἀκαταπαύστου ἀσκήσεως τῶν Εὐαγγελικῶν ἀρετῶν. Διότι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ δέν ἔρχεται διά τῶν ἐξωτερικῶν ὁδῶν, ἀλλά διά τῶν ἐσωτερικῶν, ἀόρατων, πνευματικῶν τοιούτων». (Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς)

Στόν ἀντίποδα αὐτῶν πού ἀγωνίστηκαν ἀπέναντι στά φθοροποιά πάθη καί στήν ἐπικράτηση τοῦ κοσμικοῦ πνεύματος μέσα στήν Ἐκκλησία καί τοῦ θεομίσητου οὑμανισμοῦ, ὅπως ὁ προαναφερθεῖς Ἅγιος Ἰουστίνος  Πόποβιτς, βρίσκεται ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί οἱ συνακόλουθοι καί ὑποτακτικοί του, Ἐπίσκοποι καί Πατριάρχες. Ὅπως καί οἱ προκάτοχοί τους, τοῦ ἴδιου καί τοῦ αὐτοῦ πνεύματος. Ἔτσι, ἀκάθεκτος, ἀμετανόητος καί ἐπικίνδυνος, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, βαδίζει γοργά πρός τήν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τήν ἐγκαθίδρυση τῆς σατανικῆς πανθρησκείας, αὐτοῦ τοῦ ἐπιθετικοῦ καρκίνου πού θέλει νά ἀποτελειώσει τήν ἀνθρωπότητα καί νά τήν ὁδηγήσει στήν αἰώνια καταδίκη καί στήν Κόλαση. Αἰῶνες τώρα ὁ διάβολος μέ τά ὄργανά του, τούς Μασόνους Πατριάρχες, τούς Ἐπισκόπους καί κάθε λογής αἱρετικούς καί αἱρετίζοντες, ἐργάζονται προσηλωμένοι πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση.

Ὡς ἐκ τούτου ὁ κ. Βαρθολομαῖος δέν ἔχει ἀφήσει οἰκουμενιστικό συμπόσιο πού νά μήν ἔχει παρευρεθεῖ καί συνδιάσκεψη ἤ διαθρησκειακό διάλογο πού νά μήν ἔχει συμμετάσχει. Συνεπῶς δέ θά μποροῦσε νά λείπει καί ἀπό τό διαθρησκευτικό φόρουμ τῶν G20, τό ὁποῖο διήρκεσε μιά ἑβδομάδα περίπου, ἀπό τίς 13-17 Ὀκτωβρίου 2020, ὅπως πληροφορούμαστε ἀπό τή συγκεκριμένη ἀνάρτηση στό διαδίκτυο.

Πιό συγκεκριμένα, μέσῳ τῆς πλατφόρμας zoom -ἐξαιτίας τοῦ κορωνοϊοῦ- συγκεντρώθηκαν σέ ἕνα διαθρησκευτικό φόρουμ οἱ ἡγέτες ἀπό δέκα διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις. Τό φόρουμ αὐτό φιλοξενήθηκε στό Ριάντ τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας. Ἡ σύνθεση περιελάμβανε τόν Καρδινάλιο Miguel Angel Ayso Guixot, ὡς Πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου γιά τό Διαθρησκειακό διάλογο τοῦ Βατικανοῦ, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ἐκπροσώπους τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, τοῦ Διεθνοῦς Κέντρου Διαλόγου, τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἰσλαμικῆς Συνεργασίας, τοῦ Παγκόσμιου Μουσουλμανικοῦ Συνδέσμου καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς.

Τίποτα δέν ἦταν τυχαῖο ἀπό αὐτά πού ἐκφώνησε στήν παρέμβασή του ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ἀλλά ὅλα ἐξυπηρετοῦσαν συγκεκριμένους στόχους. Ἔτσι μετά τίς συνηθισμένες εὐχαριστίες πρός τή χώρα φιλοξενίας τοῦ διαθρησκευτικοῦ φόρουμ, ἀναφέρθηκε «στήν ἀπέραντη ἀξία τοῦ ἀνθρώπινου ὄντος», ὑποκύπτοντας σέ δυτικοφερμένες, οὐμανιστικές ὁρολογίες, καθώς στήν Ὀρθόδοξη Θεολογία δέ μιλᾶμε γιά ὄντα, ἀλλά γιά πρόσωπα. Ἴσως φανεῖ σέ κάποιους λεπτομέρεια, ὅμως στίς λεπτομέρειες κρύβεται ὁ διάβολος.

Δέ θά μποροῦσε νά ἀφήσει ἀσχολίαστο τό θέμα τῆς ὑποτιθέμενης πανδημίας, μιᾶς καί ἡ ἀναφορά σέ αὐτήν ἀποφέρει θετικά πρόσημα στή δημοτικότητα τῶν ἡγετῶν τοῦ πλανήτη. Πλέον ἡ στάση πού τηροῦν οἱ ἡγέτες, κοσμικοί καί πνευματικοί, σέ σχέση μέ αὐτόν τόν ἰό, ἀποτελεῖ ἕνα ἀλάνθαστο κριτήριο τοῦ κατά πόσο κατευθύνονται ἀπό τήν Παγκόσμια ἐλίτ.

Στήν παρέμβασή του ἀσχολήθηκε ἐπίσης καί μέ τό κίνημα Black Lives Matter, ἤ ἀλλιῶς BLM, τονίζοντας ὅτι: «Στεκόμαστε πλάι μέ τούς μαύρους καί τούς ἔγχρωμους ἀνθρώπους…Θά θέλαμε νά χρησιμοποιήσουμε αὐτήν τήν εὐκαιρία γιά νά ὑψώσουμε τή φωνή μας ἐνάντια στίς διαρθρωτικές ἀνισότητες, ὁποιαδήποτε μορφή καί ἔκφραση ρατσισμοῦ, φυλετισμοῦ, καστισμοῦ καί ἐλιτισμοῦ. Οἱ ὑπεύθυνοι χάραξης πολιτικῆς πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι ζητᾶμε μηδενική ἀνοχή στήν ἀδικία…».

Ἐνῷ ἀναφορικά μέ τό μεταναστευτικό εἶπε τά ἀκόλουθα: «…ἔχουμε δεῖ τήν κατάσταση πολλῶν μεταναστῶν πού ἔχασαν τή ζωή τους στή Μεσόγειο, πού ὑποφέρουν δοκιμασίες. (…) Τό κεντρικό σημεῖο τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας μας εἶναι ἡ προστασία τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας ἡ ὁποία δέν ἔχει χρῶμα, φῦλο …ἤ θρησκεία. Ὁ καθένας ἔχει τή δική του ἀξία…».

Πολύ σωστά ὁ κ. Βαρθολομαῖος πρόσθεσε τήν κτητική ἀντωνυμία «μας» ὅταν ἀναφέρθηκε στήν ὀρθόδοξη θεολογία, ἀκριβῶς γιατί αὐτή ἡ θεολογία πού ὑποστηρίζουν, πού πιστεύουν, πού προασπίζονται, εἶναι μιά ἄλλη θεολογία, ἀποκλειστικά τῶν Οἰκουμενιστῶν, ὀρθόδοξη κατά τά μέτρα τους, ἀλλά ἐκ διαμέτρου ἀντίθετη μέ τήν ἀληθινή Ὀρθόδοξη Θεολογία. Τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, τῶν Ἀποστόλων, πού κέντρο αὐτῆς τῆς Θεολογίας εἶναι ὁ Χριστός μας, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησούς Χριστός. Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία εἶναι Χριστοκεντρική καί ὄχι ἀνθρωποκεντρική ὅπως ἡ θεολογία τῶν προτεσταντῶν, ὅπως αὐτή τήν ὁποία ἐπισταμένως ὑπηρετεῖ καί ἐνστερνίζεται ὁ κ. Βαρθολομαῖος.

Ὅμως δυστυχῶς ἡ πνευματική ἔκπτωση τοῦ Πατριάρχη εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερη, καθώς ἔχει νά μᾶς ἐπιδείξει ἐπιπλέον δείγματα, ὅπως εἶναι αὐτή καθαυτή ἡ συμμετοχή του σέ ἕνα τέτοιο διαθρησκειακό διάλογο. Πρόκειται στήν οὐσία γιά ἕνα φόρουμ πανθρησκείας, ὅπου θρησκευτικοί ἡγέτες ἀπό διαφορετικές θρησκεῖες, καλοῦνται νά συνεργαστοῦν καί νά προτείνουν λύσεις στά προβλήματα τῆς ἀνθρωπότητας.

Αὐτό τό φόρουμ εἶναι ἕνα ἀκόμη σκαλοπάτι σέ αὐτήν τήν πνευματική Βαβέλ πού θέλει ἑνωμένες τίς μεγάλες παγκόσμιες θρησκεῖες. Στό ὄνομα τῆς παγκόσμιας εἰρήνης καί τῆς ἀδελφοσύνης τῶν λαῶν, συγκεντρώνονται γιά νά δώσουν λύσεις, πνευματικοί ταγοί τῶν Ἀβραμικῶν θρησκειῶν. Αὐτή ἡ κίνηση τῆς ἕνωσης Ἀβραμικῶν θρησκειῶν, πού προωθεῖται μέ ταχύτατους ρυθμούς στή Δύση εἶναι γνωστή καί ὡς Χρισλάμ. Ἐννοεῖται ὅτι ἡ κίνηση αὐτή ὑποστηρίζεται ἐνθέρμως ἀπό τόν Πάπα, ὅπως καί κάθε πανθρησκειακή πρωτοβουλία.

Μάλιστα τό 2016 πραγματοποιήθηκε στή Γαλλία ἡ πρώτη Ἰσλαμοχριστιανική γιορτή στήν ὁποία συμμετεῖχε ὁ καθολικός ἀρχιεπίσκοπος τῆς Λυών καί ὁ μουφτής τοῦ μεγάλου τζαμιοῦ τῆς Λυών μέ χριστιανούς καί μουσουλμάνους. Αὐτή ἡ συνύπαρξη καί πνευματική συνεύρεση, προάγεται καί ἐνισχύεται ἐξαιρετικά μέσῳ τῆς εἰσβολῆς μουσουλμάνων μεταναστών στήν Εὐρώπη. Ὅσο ὅμως αὐτοί οἱ ἐπιτήδειοι πνευματικοί τυχοδιῶκτες ἐπιδιώκουν τή διαθρησκειακή ἕνωση, τόσο ἡ πράξη τούς ἀποστομώνει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἀποτελοῦν τά πρόσφατα ἰσλαμιστικά χτυπήματα στή Λυών. Τυχαῖο;;;

Ἐν κατακλεῖδι ἀξίζει νά ποῦμε ὅτι σέ αὐτήν τή διαθρησκειακή συνάντηση, ὅπως φανερώνεται καί ἀπό τούς λόγους ὅσων συμμετεῖχαν σέ αὐτό τό φόρουμ, ἀπουσιάζει κάθε ἀναφορά στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Γιατί ἀκριβῶς αὐτόν τόν Ἀναστάντα Κύριό μας μισεῖ ὁ διάβολος καί μαζί του τά ὄργανά του ἐπί τῆς γῆς, τά ὁποῖα προωθοῦν -μέσα στό σχέδιο τῆς πολτοποίησης ὅλων των θρησκειῶν- τήν ἐγκαθίδρυση τῆς Πανθρησκείας. Αὐτή θά ἀποτελέσει τήν ἐπίσημη θρησκεία στά χρόνια τοῦ Ἀντιχρίστου. Καί ὡς φαίνεται ὁ κ. Βαρθολομαῖος διευκολύνει πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση, τά μέγιστα. Ὁ καιρός εἶναι ἐγγύς. Ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, γρηγορεῖτε!!!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (353433323130, 292827262524232221201918171615141312111098765, 4321)

Σχετικά άρθρα

Συντονιστείτε! Την Κυριακή 21/7 στις 11:00 π.μ.: Πνευματική αφροντισιά

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη «Το σήμερα μόνο μας ανήκει όχι το αύριο – εγρήγορση και επιμέλεια στα πνευματικά» Η ομιλία πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο της δίωξης του μακαριστού π....

Βοηθός ο Προφήτης Ηλίας στην καθημερινότητά μας [mp3 2018]

Κήρυγμα του μακαριστού πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη. Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἰάκωβος, ὁ ἀδελφόθεος, σέ αὐτή τήν περικοπή τῆς ἐπιστολῆς του (Ἰακ. ε΄ 10-20), μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν ὑπομονή στίς κακοπάθειες, δείχνοντας τήν προσευχή ὡς τόν ἀσφαλή τρόπο ἀπόκτησής της

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.