Ειρήνη Ιωαννίδου

Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Μικτή Επιτροπή Θεολογικού Διαλόγου εργάζονται για την ένωση παπικών και Ορθοδόξων

εικόνα άρθρου: Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Μικτή Επιτροπή Θεολογικού Διαλόγου εργάζονται για την ένωση παπικών και Ορθοδόξων
της Ειρήνης Ιωαννίδου

Η αγιοπατερική διακοπή μνημοσύνου των αιρετιζόντων Επισκόπων και Πατριαρχών, όπλο για να πολεμήσουμε το πνευματικό καρκίνωμα


Επίσημη επιστολή προς τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεόδωρο Β’ απέστειλε ο Καρδινάλιος Kurt Koch, Πρόεδρος της Ποντιφικής Επιτροπής για την Ενότητα των Χριστιανών και Συμπρόεδρος της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου και των Παπικών.

Η επιστολή περιέχει ευγνώμονες ευχαριστίες προς τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο, για την πρόσφατη σύγκληση των εργασιών της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής του Θεολογικού Διαλόγου στην Αλεξάνδρεια [1].

Οι ευχαριστίες αυτές που δέχεται ο Πατριάρχης δεν είναι ούτε τυχαίες ούτε αθώες. Είναι η συνέχεια, η επόμενη μέρα, της ψευδοσυνόδου του Κολυμπαρίου και της αναγνώρισης της σχισματικής Εκκλησίας της Ουκρανίας.

Eίχαμε γράψει παλαιότερα ότι είναι χαρακτηριστικό των Οικουμενιστών της εποχής μας να αλληλοεπαινούνται και να αλληλοβραβεύονται. Ζητούν τη δόξα των ανθρώπων προσβάλλοντας τον ευαγγελικό λόγο «Δόξαν παρά ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω». Ο Κύριος δεν ήρθε για να λάβει τη δόξα των ανθρώπων, τους επαίνους, τα βραβεία, τις κολακείες από τα στόματα αθλίων και αιρετικών. Απορούμε πώς μπορούν μερικοί να λένε ότι πιστεύουν στην αλήθεια, αλλά επιδιώκουν να παίρνουν δόξες και τιμές από τους αιρετικούς, απορρίπτοντας την πραγματική δόξα που προέρχεται μόνο από τον Αληθινό Θεό, τον Κύριο Ημών Ιησού Χριστό. «Πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρά ἀλλήλων λαμβάνοντες, καί τήν δόξαν τήν παρά τοῦ μόνου Θεοῦ οὐ ζητεῖτε;» (Ιω. 5,44)

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που εύκολα συμπεραίνει κανείς είναι ότι, ενώ συμβαίνουν πολλά και πολύκροτα γεγονότα και σε εκκλησιολογικό και σε κοινωνικό επίπεδο, τα οποία μας απασχολούν και καμιά φορά μας αποπροσανατολίζουν, οι εργασίες για την κοινή ευχαριστιακή κοινωνία παπικών και ορθοδόξων συνεχίζονται πυρετωδώς. Αυτός είναι ακριβώς ο ρόλος των Επισκόπων και Πατριαρχών που προδίδουν την Ορθοδοξία, κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη και με οποιοδήποτε κόστος. Έτσι ώστε να φτάσουν στο δικό τους ποθούμενο, στη δική τους κόλαση, το Κοινό Ποτήριο. 

Η τραγική όμως αυτή κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει δεν είναι πρωτόγνωρη για την Εκκλησία αλλά ούτε και μη αντιμετωπίσιμη. 

«Ἀπό τήν ἀρχή τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως φαίνεται μέσα στά κείμενα τῆς Καινῆς διαθήκης, καί μέχρι σήμερα, ἐμφανίζονται ψευδοδιδάσκαλοι καί ψευδοπροφῆτες, ὡς καί ψευδεπίσκοποι καί ψευδοκληρικοί, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νά ἀλλοιώσουν, νά διαστρέψουν τήν ἑνιαία Πίστη τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας, εἰσάγοντας δικές τους αἱρετικές διδασκαλίες, οὐσιαστικά κηρύσσοντας ἄλλο εὐαγγέλιο, «ἕτερον εὐαγγέλιον», καί δημιουργώντας αἱρετικές παρασυναγωγές πού τίς ὀνομάζουν ἐκκλησίες. Μέ πολλή αὐστηρότητα οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες καταπολεμοῦν τίς αἱρέσεις καί τίς καταδικάζουν, διότι ὅσοι ἐμπλέκονται εἰς αὐτές χάνουν τήν σωτηρία τους, στερούμενοι τῆς σωτηριώδους Χάριτος, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ μόνον ἐντός τῆς Ἐκκλησίας· ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει σωτηρία (extra Ecclesiam nulla salus), κατά τήν ἀποφθεγματική καί κοινά παραδεκτή ρήση τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ. Σέ ὅλες τίς περιόδους τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας καί στό σύνολο τῆς πατερικῆς γραμματείας, ὅπως καί στά ὑμνολογικά μας κείμενα, βλέπει κανείς τό ἀνύστακτο, τό ἄγρυπνο ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν καταπολέμηση τῶν αἱρέσεων, καί τούς κοπιώδεις καί μαρτυρικούς ἀγῶνες τῶν Ἁγίων Πατέρων, πολλοί τῶν ὁποίων ἔγιναν μάρτυρες καί ὁμολογηταί, στύλοι τῆς Ὀρθοδοξίας, προκειμένου νά διασωθεῖ ἡ ὀρθότης τῶν δογμάτων, ἡ Ὀρθοδοξία, καί νά μή κυριαρχήσουν ἡ αἵρεση καί ἡ πλάνη. Ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς τό «Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας», ὅπου κατονομάζονται καί ἀναθεματίζονται ὅλοι οἱ αἱρετικοί. Γιά νά μή μείνει δέ καμμία αἵρεση χωρίς καταδίκη, στό τέλος ἀναθεματίζει ἡ Ἐκκλησία γενικῶς ὅλους τούς αἱρετικούς: «Πᾶσι τοῖς αἱρετικοῖς ἀνάθεμα», θα επισημάνει ο Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, π.Θεόδωρος Ζήσης στο βιβλίο του «Δεν είναι σχίσμα η Αποτείχιση»

Στη σημερινή λοιπόν εποχή που οι εξελίξεις σε επίπεδο αίρεσης μαίνονται ανεξέλεγκτα, η ευχαριστήριος επιστολή του Kurt Koch στον Πατριάρχη Αλεξανδρείας είναι σίγουρα μόνο ένα κομμάτι του παζλ αλλά και μία υπενθύμιση ότι τα χειρότερα έρχονται. Ας μη λησμονούμε όμως, ότι σύσσωμη η Ορθόδοξή μας Εκκλησία μας δίνει το όπλο για να πολεμήσουμε αυτό το πνευματικό καρκίνωμα. Και αυτό το όπλο δεν είναι άλλο από την αγιοπατερική διακοπή μνημοσύνου των αιρετιζόντων Επισκόπων και Πατριαρχών.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧI

Δείτε σχετικά:
Πατριάρχης Αλεξανδρείας, Φίλος των μουσουλμάνων και εχθρός της Παναγίας
Έρευνα: Οι αιρέσεις του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου και τα εγκαίνια του νέου Διαθρησκειακού Κέντρου στο Κάιρο
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας στο Βατικανό… ενώ εσύ κοιμόσουν!

Σχετικά άρθρα

Ο Πατριαρχικός Ναός στο Φανάρι κέντρο αντικανονικών συμπροσευχών μετά αιρετικών επισκόπων

Λουθηρανός αρχιεπίσκοπος «εκκλησιάστηκε» σε Θεία Λειτουργία, Παπικός επίσκοπος παρέστη στο Μ. Εσπερινό για την εορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα

Τραγικοί υμνητές του Καζαντζάκη

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρών σε εκδήλωση τιμής του Κρητικού συγγραφέα Το να προβάλλουν και να τιμούν τον Καζαντζάκη λογοτέχνες, φιλόλογοι, και γραμματιζούμενοι λογής λογής, είναι ένα αναπόφευκτο...

Συναντήθηκαν οι παγκόσμιοι Άρχοντες του Οικουμενικού θρόνου στην Αθήνα και άφησαν πολλά αναπάντητα ερωτήματα

Άρθρο του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη. Προβλημάτισε δυσάρεστα η επιλογή της 29ης Μαΐου, ημέρας μνήμης της Άλωση της Πόλης, για την σύγκλιση της 1ης Συνόδου Κορυφής των Παγκόσμιων Αρχόντων

 Ο πρώτος «άγιος» influencer*

του Ευάγγελου Κωνσταντίνου. Ο μακαριστός Όσιος γέροντας Αγάθωνας Κωνσταμονίτης, μας νουθετούσε με τρόπο ξεκάθαρο πως οτιδήποτε βρίσκεται έξω από την Ορθοδοξία είναι διάβολος

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.