Ελένη Παπασταματάκη

Πατριάρχης Βαρθολομαίος- Η θεολογική Σχολή της Χάλκης μας διδάσκει πνεύμα αγάπης, αλληλεγγύης και διαλόγου

εικόνα άρθρου: Πατριάρχης Βαρθολομαίος- Η θεολογική Σχολή της Χάλκης μας διδάσκει πνεύμα αγάπης, αλληλεγγύης και διαλόγου
Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη

Ποια η σχέση της Σχολής της Χάλκης με το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο;


Εξαίροντας την δράση της θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την προσφορά της προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο κ. Βαρθολομαίος κήρυξε την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου με τίτλο «Η συμβολή των Χαλκιτών Καθηγητών και αποφοίτων εις τας διορθοδόξους σχέσεις: Θεολογική Σχολή της Χάλκης επιτελικόν διεργαστήριον του Οικουμενικού Πατριαρχείου». [1]

 Τί είναι για τον πατριάρχη Βαρθολομαίο η θεολογική Σχολή της Χάλκης;

·        Είναι ο κατεξοχήν τροφοδότης που επανδρώνει διαχρονικά με άξια στελέχη την Πατριαρχική Αυλή

·        Συνεισφέρει τα μέγιστα στη δράση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στηρίζοντας τις ενέργειες του εκάστοτε Πατριάρχη

·        Εκτός από την Πατριαρχική Αυλή τροφοδοτεί με άξια στελέχη που στηρίζουν δυναμικά την Πανορθόδοξη δράση της Αγίας Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

·        “Η Χαλκίτις Σχολή ετροφοδότει την Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν με άριστα κατηρτισμένα, δυναμικά και αφωσιωμένα εις το καθήκον στελέχη. Οι απόφοιτοί της εισήρχοντο εις την Πατριαρχικήν Αυλήν, αυτοί ήσαν οι μελλοντικοί επίσκοποι, η πνευματική ηγεσία της Εκκλησίας. Και είναι βέβαιον, ότι η Χάλκη τους έδινε τα απαραίτητα πνευματικά εφόδια διά την πορείαν αυτήν και την αναγκαίαν προδιάθεσιν και δεκτικότητα διά να αποκτήσουν το «ήθος του Φαναρίου»”.

Αφού εμπεδώσαμε πολύ καλά ότι η Θεολογική Σχολή της Χάλκης δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μήτρα που γεννά και ανδρώνει τους στρατιώτες του Οικουμενισμού, με ράσα ή χωρίς ράσα…ας μελετήσουμε την συνέχεια της είδησης.

Ουκρανικό αυτοκέφαλο = Δυναμική Πανορθόδοξη ευθύνη του Φαναρίου σήμερα

Στη συνέχεια ο πατριάρχης Βαρθολομαίος με την προσωπική «υπεροχική» λογική του, δίνει εξηγήσεις για το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο. Λέει δηλαδή ότι όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, παρεμβαίνει δυναμικά η Μητέρα Εκκλησία και επιλύει χρονίζουσες καταστάσεις όπως έγινε με την περίπτωση του Ουκρανικού Αυτοκεφάλου.

Γι’ αυτό σύμφωνα πάντα με τον οικήτορα του Φαναρίου, όποιος αμφισβητεί αυτό το καθεστώς εισάγει μία νέα εκκλησιολογία και υποσκάπτει την διορθόδοξη ειρήνη!

Στον ανάποδο κόσμο του κ. Βαρθολομαίου, στην ανεστραμμένη, μεταλλαγμένη οικουμενιστική θεολογία που εκπροσωπεί, αυτά είναι τα δεδομένα.

Εφαρμόζοντας το δόγμα του σοκ, κάνει το μαύρο άσπρο, νομιμοποιεί την ανομία του και το Σχίσμα που επέφερε στην Ορθοδοξία και λέει, ότι όποιος αντιδρά σε αυτό εισάγει νέα εκκλησιολογία!

Το ακούσαμε και αυτό!

Συνεχίζει και παρακάτω στην ομιλία του να εισάγει προσωπικές ερμηνείες ανεστραμμένης θεολογίας.

Λέει «Η αγία αποστολή της Εκκλησίας δεν προάγεται επί τη βάσει μιάς «κλειστής» και «εσωστρεφούς» θεολογίας και πνευματικότητος, αι οποίαι αγνοούν ή απορρίπτουν τον κόσμον, διά να διαφυλάξουν αλώβητον την δήθεν απειλουμένην υπό του πολιτισμού, των ιστορικών εξελίξεων και του «εν τω κόσμω» χαρακτήρος της Εκκλησίας, ορθοδοξίαν και καθαρότητα της πίστεως».

Η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστή στον λόγο του Κυρίου «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν…»(Ματθ. 28,19) ουδέποτε περιχαρακώθηκε στα ίδια, ούτε απομακρύνθηκε από τον άνθρωπο «τον καθήμενο εν σκότει και σκιά θανάτου». Αλλά μιμούμενη το παράδειγμα των Αποστόλων κήρυξε το σωτήριο μήνυμα! Απόδειξη αυτού αποτελεί ο εκχριστιανισμός τόσων λαών και το Ορθόδοξο βάπτισμα αλλοεθνών και αλλοπίστων ως ιεραποστολικός καρπός.

Όμως υπάρχει μία σοβαρή διαφορά και εδώ συγκρούονται οι δύο κόσμοι. Ο Ορθόδοξος χριστιανικός από την μία και ο νεοορθόδοξος μεταπατερικός, ουμανιστικός του κ. Βαρθολομαίου από την άλλη. Γιατί η Ορθοδοξία των Αγίων Πατέρων ακολούθησε πιστά και ακολουθεί τον Κυριακό λόγο, και ανοίγεται στον κόσμο και συνδιαλέγεται με ένα και μόνο σκοπό, να κάνει πράξη το μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και πως γίνεται αυτό; «Βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν όσα ενετειλάμην υμίν»!

Το «μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» δεν έχει τη σημασία του διδάξατε αλλά εκχριστιανίσατε. Διαβάζουμε σε άλλο σημείο του Ευαγγελίου «Ευαγγελισάμενοί τε την πόλιν εκείνην και μαθητεύσαντες ικανούς υπέστρεψεν εις την Λύστραν και Ικόνιον και Αντιόχειαν» (Πραξ. 14,21) Και στην ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο διαβάζουμε « Και αφού κήρυξαν το Ευαγγέλιο στην πόλι εκείνη, και έκαναν αρκετούς μαθητάς (χριστιανούς), επέστρεψαν στη Λύστρα και στο Ικόνιο και στην Αντιόχεια».

Η αποστολή λοιπόν της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια ούτε απομόνωση, όπως υπαινίσσεται ο κ. Βαρθολομαίος, αλλά η Ορθοδοξία, οι Ορθόδοξοι ποιμένες ακολουθώντας το παράδειγμα των Αποστόλων αλιεύουν τις ψυχές φέρνοντάς τες στο Φως του Χριστού. Δεν παραμένουν εν τω κόσμω προκειμένου να γίνουν ένα με αυτόν, να εγκολπωθούν δηλαδή το κοσμικό πνεύμα  και την κάθε πλάνη που αυτό φέρει. Δεν συνδιαλέγονται με την αίρεση ώστε να συναντηθούν, να εξομοιωθούν και εν τέλει να ταυτιστούν.

Αυτό το “υπεράνω” που κηρύττει ο πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι μία πλάνη. Οι Άγιοι μας έδειξαν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε «Μη συμφιλιάζης αιρετικοίς, ίνα μη συγκοινωνήσης τη κοινωνία αυτών·έκαστος γαρ θερίσει ο έσπειρε». (Εφραίμ του Σύρου, Περί μετανοίας και κατανύξεως).

«Των αιρετικών η κακοδοξία, πάντοτε πηγαίνει εις το χειρότερον και γίνεται μεγαλυτέρα πληγή… Δια τούτο πρέπουν να αποφεύγουν οι Χριστιανοί τούτους και πάντας τους αιρετικούς ωσάν λοιμούς και πανούκλας, ίνα μη και αυτοί με αυτούς… απωλεσθούν». (Νικοδήμου Αγιορείτου, Ερμηνεία εις τας ΙΔ΄ Ἐπιστολὰς του Αποστόλου Παύλου)

Στην αντίπερα όχθη η οικουμενιστική μεταπατερική βαρλααμική θεολογία που εκπρόσωπος της είναι και ο Οικουμενικός Πατριάρχης βλέπει παντού αγάπη και καταλλαγή και ειρήνη. Ειρήνη με τους αιρετικούς μόνο οι θεολόγοι και κληρικοί του Οικουμενισμού έχουν. Είναι πιο ειρηνικοί αυτοί από τους Αγίους μας;

Για το τέλος κρατάει μία αλήθεια ο πατριάρχης Βαρθολομαίος «Γνωρίζομεν ότι άνευ των ευθαρσών πρωτοβουλιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου όχι μόνον η Ορθοδοξία, αλλά και η εικών του χριστιανικού κόσμου θα ήτο διαφορετική»!

 Στο Συνέδριο παρέστησαν εκπρόσωποι των Εκκλησιών Αλεξανδρείας, Σερβίας, Κύπρου, Ελλάδος, Πολωνίας και Ουκρανίας, εκπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους, η ενταύθα Ιεραρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Άρχοντες Οφικκιάλιοι του Οικουμενικού Θρόνου, ο Πρόξενος της Ελλάδος εν τη Πόλει, απόφοιτοι της Σχολής, Καθηγητές Πανεπιστημίων της Ελλάδος και της Ευρώπης, εκπρόσωποι φορέων και Θεολογικών Ακαδημιών.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧΙ

Δείτε σχετικά:
Η Μασονία, οι Πατριάρχες και ο μασονικός Οικουμενισμός
Φάκελος “Σχολή της Χάλκης”
Η Οικουμενιστική Θεολογική Σχολή της Χάλκης υποδέχεται και τιμά Ουνίτη «Επίσκοπο»

Σχετικά άρθρα

Ο Πατριάρχης συνεορτάζει την εκατονταετηρίδα της Εκκλησίας της Εσθονίας

Άρθρο της Σοφίας Μακεδονοπούλου. Μάλλον ο Πατριάρχης είναι αυτός που χρησιμοποιεί κυριολεκτικά τους ιερούς κανόνες σαν κανόνια τελικά και παίρνει κανονικά μέρος στον πόλεμο κατά της Ρωσίας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.