Επικαιρότητα

Ποία δόξα έστηκεν επί γης αμετάθετος;

εικόνα άρθρου: Ποία δόξα έστηκεν επί γης αμετάθετος;
Γράφει ο Μέτοικος

Στον επίσκοπο Ιωάννη Ζηζιούλα


Ο Θεός μετέστησε εκ των προσκαίρων τον δούλον του Ιωάννην και, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τον ανέπαυσεν «ν τόπ φωτειν, ν τόπ χλοερ, ν τόπ ναψύξεως, νθα πέδρα δύνη, λύπη κα στεναγμός» επειδή τα παρ’ αυτού πραχθέντα αμαρτήματα «ν λόγ ργ διανοί» πλήγωσαν το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας Του και πρόσβαλαν το «Τ τριλαμπές, τς μις Θεότητος».

Ο εκλιπών Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζηζιούλας κόσμησε τη βιωτή του με ανώτερους τίτλους εκκλησιαστικής παιδείας, έζησε στιγμές δόξας ως τιμώμενο πρόσωπο σε Συνέδρια με αντικείμενο τη νοσούσα «θεολογία» του, εκλέχθηκε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών ενώ, για τη θεωρητική υποστήριξη της βουλιμίας για εξουσία του π.Βαρθολομαίου ανυψώθει σε Γέροντα Μητροπολίτη.

Ο κυρός Ιωάννης Ζηζιούλας υποστηρίζοντας ως «θεολόγος» ότι: «Ο Πατήρ ως αίτιος είναι ελεύθερος θελητής της ιδίας αυτού υποστάσεως, της υποστάσεως της Τριάδος και μ’ αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που δημιουργείται με τους Αρειανούς όταν ο Αθανάσιος αρνείται το «εκ βουλήσεως χωρίς να αρνείται το θέλειν και μη αβουλήτως» στόχευε τόσο στη διόρθωση της θεολογίας του Αγίου Αθανασίου, όσο και στη βελτίωση των όρων της αίρεσης του Αρειανισμού.

Ο μεταστάς εκ των προσκαίρων κυρός Ιωάννης, υποστηρίζει ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος: «ρμηνεύει τ δόγμα ν σχέσει πρς τ θεμελιώδη προβλήματα το νθρωπίνου εναι κα το κόσμου κα γγίζει τς παρξιακς χορδς το συγχρόνου νθρώπου!» 

Ποια όμως Ορθόδοξη Οικουμενική ή Τοπική Σύνοδος, ποιοι από τους Πατέρες της Εκκλησίας ερμήνευσαν το Δόγμα με κοινωνικά ή φιλοσοφικά κριτήρια; 

Ο κυρός Ιωάννης Ζηζιούλας «πλανήθην ς πρόβατον πολωλός», προξενώντας με τις ετεροδοξίες της «θεολογίας» του, μέγιστο σκανδαλισμό στο πλήρωμα της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, καθότι, με τις κακοδοξίες του, δυστυχέστατα, σήμερα μεγαλώνει «µιά γενιά θεολόγων καί Κληρικν µέ νορθόδοξες πόψεις στό δόγµα τς γίας Τριάδος». 

Σε δημόσιες ομιλίες του ο κυρός Ιωάννης υποστήριξε πως, δεν μπορούμε να βάλουμε «τν Υἱὸν πάνω π τν Πατέρα δίπλα»! προκαλώντας αντιδράσεις, μεταξύ των άλλων και του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.Ιερόθεου ο οποίος προσάπτει στον εκλιπόντα την εσκεμμένη παρερμηνεία του Τριαδικού Δόγματος όπως αυτό διδάχθηκε από τους Καπαδόκες Πατέρες της Εκκλησίας, το Μέγα Αθανάσιο και τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή.

Με τις κακόδοξες γνώμες του περί της μοναρχικωτάτης Αγίας Τριάδος ο κυρός Ιωάννης διαγράφει τόσο τη θεολογία της Ορθόδοξης υμνογραφίας π.χ. από την εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου το: «…ναλήψει σου Χριστέ, ες ορανούς ναγαγών, τ θρόν τ πατρικ σου, συγκάθεδρον πειργάσω…» και, το: «πιβς ν νεφέλαις τν ορανν, καταλείψας ερήνην τος π γς, νλθες κα κάθισας, το Πατρς δεξιόθεν…» όσο και, κυρίως, τον έκτο όρο του Συμβόλου της Ορθοδόξου Πίστεως: «Κα νελθόντα ες τος ορανος κα καθεζόμενον κ δεξιν το Πατρός» και, συνελόντι ειπείν, ο κυρός Ιωάννης Ζηζιούλας υποστήριξε έτι ζων ότι δεν υπάρχει επί της ουσίας ισότητα των Προσώπων στην Αγία Τριάδα, δηλαδή, όσα αιρετικά υποστηρίζει η παπική θεολογία του filioque!

Ο κυρός Ιωάννης Ζηζιούλας, υπήρξε ο θεωρητικός της μεγάλης πλάνης του π.Βαρθολομαίου «ότι δεν υπάρχει «σύνοδος» χωρίς τον πρώτο. Η σύνοδος δεν είναι πάνω από τον πρώτο, καθώς δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτόν» και, ως εκ τούτου, ο Κωνσταντινουπόλεως είναι «πρώτος άνευ ίσων»!

Ο οδεύων εις ανάστασιν κρίσεως Ιωάννης Ζηζιούλας υποστήριξε «δημοσί καί γυμν τ κεφαλ» σε θεολογικό συνέδριο ότι υπάρχει «μία λεύθερη βούληση, αώνια, ΐδια το Πατρός» και υφίσταται «λεύθερο θέλημα το Πατρός»! Κοντολογίς ο κυρός Ιωάννης εισάγει όρους κτιστής φύσεως στη Θεία φύση και, επιπρόσθετα, ότι ο Θεός-Πατέρας έχει σαν τον άνθρωπο ελευθερία επιλογής!

Τούτο αυτό σημαίνει ότι ο «παραβάσει ντολς… πιστρέψας, ες γν ξ ς λήφθην» επίσκοπος Ιωάννης καταλαβαίνει και διδάσκει ότι οι Θείες ενέργειες είναι υπερκείμενες της Θείας υποστάσεως του Πατρός τον οποίο αντιλαμβάνεται ως «Μονωτάτη» δημιουργική αρχή. «Αλλά [διδάσκει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός] αν θα ήθελε [ο Θεός] σαν Πατέρας, το θέλημά του θα ήταν άλλο από το θέλημα του Υιού του. Γιατί ο Υιός δεν είναι Πατέρας. Αν όμως ο Πατήρ θέλει μόνο κατά το ότι είναι Θεός, Θεός είναι και ο Υιός, Θεός και το Πνεύμα το Άγιο. Άρα το θέλημα τους αυτό, είναι χαρακτηριστικό της φύσεώς τους, δηλαδή φυσικό». 

Ο «μονοθεϊσμός του Πατρός» που διδάσκει η κακοθεολογία του κυρού Ιωάννη Ζηζιούλα σχετίζεται και υποστηρίζει άμεσα την παναίρεση του οικουμενισμού και την πολιτική του νεοεποχίτικου θρησκευτικού συγκρητισμού των Αβρααμικών θρησκειών, τόσο όσο να επιτρέπει στον π.Βαρθολομαίο να αποκαλεί ανερυθρίαστα τους μουσουλμάνους «ς ν τ νί Θε δελφν!». 

Ο κυρός Ιωάννης Ζηζιούλας υποστηρίζει την ακραία πλανεμένη θέση ότι είναι μπορετό να εισέλθουμε στα ενδότερα της Αγίας Τριάδος με τρόπο στοχαστικό και υπαρξιακό! Υπόθεση που ορθότατα στηλιτεύεται από τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.Ιερόθεο που επισημαίνει ότι: «εναι θεολογικό λάθος καί θεολογικό τόπημα νά συνδέεται φύση μέ τήν νάγκη, βούληση μέ τό πρόσωπο, νά γίνεται λόγος γιά τήν λευθερία το προσώπου, γιά προτεραιότητα το προσώπου ναντι τς οσίας, γιά κοινωνία προσώπων καί χι γιά κοινωνία φύσεως».

Ο κυρός Ιωάννης εξέκλινε από των κριμάτων που ενομοθέτησε ο Κύριος και όρμισε προς την αμαρτία χωρίς να εννοήσει και υπολογίσει «το φρικτόν και ανύποιστον του Χριστού δικαστήριον». 

Κατήγαγε μεν νίκη περιφανή στην ληστρική σύνοδο στο Κολυμπάρι της Κρήτης, αφού απέκλισε την τροπολογία του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.Ιερόθεου « ποστολ τς κκλησίας ν τ συγχρόνω κόσμω» που είχε την έγκριση της Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος αλλά, φευ! «Ποία δόξα έστηκεν επί γης αμετάθετος»; 

Ο Θεός «τν πνευμάτων κα πάσης σαρκός, τν θάνατον καταπατήσας, τν δ διάβολον καταργήσας κα ζων τ κόσμ δωρησάμενος» θα ζητήσει ανυπερθέτως «τ ν τάλαντον» που ο κυρός Ιωάννης Ζηζιούλας έκρυψε και έφθειρε στη γη της κακόδοξης θεολογίας του.

Προσευχόμαστε ο κυρός Ιωάννης να μην ακούσει από το «δικαστή της αληθείας και κριτή αδυσώπητο» την εντολή Του: «τν χρεον δολον κβάλετε ες τ σκότος τ ξώτερον· κε σται κλαυθμς κα βρυγμς τν δόντων».

Τον Ιωάννην «οἰκτείρησον, σὸν πλάσμα ὤν Δέσποτα, καὶ καθάρισον σῇ εὐσπλαγχνίᾳ». 

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧΙ

Σχετικά άρθρα

Μέτοικος

11 Μάι

Παρεκτός της Αρχιεροσύνης του

Γράφει ο Μέτοικος. "Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός που δίδασκε στους Έλληνες Ορθοδόξους ότι «ο Πάπας είναι ο αντίχριστος», γιατί αυτός είναι η αιτία όλων των κακών στην Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να διαγραφεί από τους Αγίους κ.Λιάλιου;"

Πατριαρχείο Αντιοχείας: Στηρίζει Κύριλλο και Ονούφριο 

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη. Εμμένει σταθερά στην αντίθεσή του σχετικά με όσα ο Οικουμενικός Πατριάρχης έπραξε στην Ορθόδοξη Ουκρανία. Αναγνωρίζει δημόσια ότι αυτήν τη στιγμή συντελείται διωγμός κατά της Ορθοδόξου πίστεως

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.