Επικαιρότητα

Ποια Εκκλησία θα επισκεφθεί για πρώτη φορά ο σχισματικός μητροπολίτης Κιέβου κ.Επιφάνιος;

εικόνα άρθρου: Ποια Εκκλησία θα επισκεφθεί για πρώτη φορά ο σχισματικός μητροπολίτης Κιέβου κ.Επιφάνιος;

Για εμάς τώρα είναι κρίσιμη η βοήθεια των δυτικών ξένων εταίρων μας… (σχισματικός μητροπ. Κιέβου)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Στις 16 Φεβρουαρίου, ο σχισματικός, ψευδομητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος παραχώρησε συνέντευξη στο protothema.gr με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από την ανακήρυξη της «αυτοκεφαλίας» της ψευδοεκκλησίας της Ουκρανίας.

Σε αυτή την απαράδεκτη συνέντευξη του ψευδομητροπολίτη Κιέβου, γίνεται ξεκάθαρος ο ρόλος των ΗΠΑ στην Ουκρανία και επίσης διαστρέφονται γεγονότα και καταστάσεις

Παραθέτουμε μερικά μόνο αποσπάσματα από όσα ανέφερε ο σχισματικός ψευδομητροπολίτης Κιέβου μαζί με κάποια αποσπάσματα από Ημερίδες και άρθρα τα οποία φωτίζουν τις πλάνες αυτής της απαράδεκτης συνέντευξης. 

—————–

1. «Ήταν μία δύσκολη χρονιά αλλά καταφέραμε να διατηρήσουμε την ενότητα» (Ψευδομητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος).

Σχετικά με την «ενότητα» που επικαλείται ο ψευδοεπίσκοπος Κιέβου, αναγράφεται στο έβδομο (7ο) πόρισμα της Θεολογικής Ημερίδας: «Το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο και η νέα Εκκλησιολογία του Φαναρίου»:

«Ἤδη ἔχουν καταγραφῆ καὶ δημοσιοποιηθῆ διώξεις καὶ βιαιότητες ἐκ μέρους τῆς νέας ψευδοαυτοκέφαλης ἐκκλησίας εἰς βάρος ἐπισκόπων, ἱερέων καὶ ἐνοριτῶν τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας, τῇ συνεργίᾳ ἀκραίων ἐθνικιστικῶν κύκλων. Ἀντί νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ ἑνότητα αὐξάνουν οἱ διαιρέσεις καὶ τὰ σχίσματα, ἀκόμη καὶ ἐντὸς τῆς ψευδοαυτοκέφαλης «ἐκκλησίας» τῶν σχισματικῶν».

Επίσης, στην «Ανοιχτή Επιστολή για το Ουκρανικό ζήτημα» τονίζονται τα εξής:
«Οἱ μεθοδεύσεις καὶ διώξεις τῶν κρατικῶν καὶ παρακρατικῶν μηχανισμῶν ἐναντίον τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας στὴν Οὐκρανία γιὰ νὰ ἐξαναγκάσουν τοὺς κληρικοὺς καὶ πιστοὺς νὰ ὑπαχθοῦν στὴ νέα ἐκκλησία ἀποδεικνύουν τὴν ἀποτυχία τῆς αὐτοκεφαλίας καὶ ὅτι, τελικά, δὲν ἦταν αἴτημα τοῦ πιστοῦ λαοῦ».

—————–

2. «Έχει σημασία γιατί έχουν ενωθεί τρεις κλάδοι της Ορθοδοξίας που υπήρχαν από πριν. Eίμαστε διαφορετικοί πριν από την ενωτική Σύνοδο ούτε επικοινωνούσαμε μεταξύ μας και εντός ενός χρόνου ενωθήκαμε και γίναμε μια κοινότητα» (Ψευδομητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος).

Σχετικά με την «ένωση» των σχισματικών ομάδων της Ουκρανίας και την «ενωτική Σύνοδο», αναγράφει η «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν» στη «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: Από την αίρεση του Κολυμπαρίου στο Ουκρανικό σχίσμα και στην «Ένωση των Εκκλησιών»»:

«Εἶναι ὁλοφάνερη ἡ ἀντισυνοδική δράση τῆς Κωνσταντινούπολης στό Οὐκρανικό, ὅπως καί στό Κολυμπάρι, ἐμπνεόμενη ἀπό τήν νέα αἱρετίζουσα ἐκκλησιολογία της καί ἀπό τόν ἀέρα τῆς νομιζόμενης στήν ψευδοσύνοδο ἐπιτυχίας της. Στίς 11 Ὀκτωβρίου τοῦ 2018 ἀποφάσισε, χωρίς τήν σύμφωνη γνώμη οὔτε τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, στήν δικαιοδοσία τῆς ὁποίας ἐπί αἰῶνες ἀνήκει ἡ Οὐκρανία, οὔτε τῆς κανονικῆς ὑπό τόν μητροπολίτη ᾽Ονούφριο τοπικῆς ἐκκλησίας, νά χορηγήσει αὐτοκεφαλία σέ ὁμάδες σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας. Στίς 15 Δεκεμβρίου τοῦ 2018 ἔγινε ἡ ἑνωτική σύνοδος τῶν δύο σχισματικῶν ὁμάδων Φιλαρέτου καί Μακαρίου, καί ἐκλέχθηκε προκαθήμενος τῆς νέας ψευδοεκκλησίας ὁ Ἐπιφάνιος. Στίς 5 Ἰανουαρίου τοῦ 2019 ὑπογράφτηκε στό Φανάρι ὁ «Τόμος αὐτοκεφαλίας» τῆς ψευδοεκκλησίας ἀπό τόν πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί τούς συνοδικούς ἀρχιερεῖς παρουσίᾳ τοῦ σχισματικοῦ ᾽Επιφανίου καί τοῦ Οὐνίτη Ποροσένκο, προέδρου τότε τῆς Οὐκρανίας, στούς ὁποίους καί ἐπιδόθηκε. Στίς 3 Φεβρουαρίου τοῦ 2019 ἔγινε ἡ ἐνθρόνιση στό Κίεβο τοῦ νέου σχισματικοῦ μητροπολίτη Ἐπιφανίου, καί ἔτσι τό ἐκκλησιολογικό ἔγκλημα ὁλοκληρώθηκε».

Σχετικά με την ιεραρχία της νέας ψευδοεκκλησίας, ο π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος διευκρίνισε στο άρθρο του με θέμα «Οὐκρανικὸ Αὐτοκέφαλο: Πρόσκληση γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα ἢ πρόκληση στὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας;»:

«Ἡ νέα αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἔχει περίπου 50 ἐπισκόπους. Δυστυχῶς, σήμερα, τὰ 2/3 τῆς ἱεραρχίας της εἶναι χειροτονίες καθηρημένων σχισματικῶν, ἐνῶ τὸ 1/3 (περίπου 15 ἐπίσκοποι) ἕλκουν τὴν ἱερωσύνη τους ἀπὸ τὸν ἀπατεώνα ψευδοεπίσκοπο Τσεκάλιν!». Δηλαδή, οι 15 από τους 50 περίπου επισκόπους έλκουν την «αρχιερωσύνη» τους από αυτοχειροτόνητους!

Επίσης, ο Φιλάρετος με κάποιους «επισκόπους» αποσχίστηκε από τους σχισματικούς και άρχισε να χειροτονεί άλλους επισκόπους. Διαβάζουμε στην «Ανοιχτή Επιστολή για το Ουκρανικό ζήτημα»:

«Ἡ ἀπόσχιση τοῦ «ἐπιτίμου Πατριάρχου» Φιλαρέτου καὶ κάποιων «ἐπισκόπων» ἀπὸ τὴ νέα ἐκκλησία καὶ οἱ σοβαρὲς καταγγελίες του καταδεικνύουν μὲ τὸν πλέον τραγικὸ τρόπο τὴν ἀποτυχία θεραπείας τοῦ Οὐκρανικοῦ σχίσματος, διότι δὲν ὑπῆρξε μετάνοια τῶν σχισματικῶν, ἡ πλέον ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴ θεραπεία τῶν σχισμάτων».

Τέλος, για την άκυρη και ανυπόστατη αποκατάσταση των σχισματικών της Ουκρανίας, διαβάζουμε στο τέταρτο (4ο) πόρισμα της Θεολογικής Ημερίδας: «Το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο και η νέα Εκκλησιολογία του Φαναρίου»:

«Ἡ ἀποκατάσταση τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας ἀπό την Κωνσταντινούπολη εἶναι ἄκυρη καὶ ἀνυπόστατη, διότι ἔγινε χωρὶς τὶς ἀπαιτούμενες κανονικὲς προϋποθέσεις».

—————–

3. α) «Σύνθημα μας είναι χτίζουμε την Εκκλησία ανοιχτή για όλους για να ενώσουμε όλους τους Ουκρανούς» (Ψευδομητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος).

β) «Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και επιβεβαιώνεται ότι οι ΗΠΑ δηλώνουν υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την Ουκρανία και ιδιαίτερα στην Κριμαία και στα κατεχόμενα μέρη του Ντονμπάς» (Ψευδομητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος).

γ) «Είπε (ο Πομπέο) ότι η Αμερική θα καταβάλλει τις προσπάθειες αντίστασης στην επέμβαση Ρωσίας στα ενδοεκκλησιαστικά θέματα της Ουκρανίας. Για εμάς τώρα είναι κρίσιμη η βοήθεια των δυτικών ξένων εταίρων μας γιατί η Εκκλησία υποστηρίζει την πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ» (Ψευδομητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος).

Σχετικά με την ανάμειξη των Ἀμερικανών στο Ουκρανικό Ζήτημα, την ανοιχτή «Εκκλησία» που χτίζεται και τον ύπουλο ρόλο του Βατικανού και των Ουνιτών της Ουκρανίας, διαβάζουμε στη «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: Από την αίρεση του Κολυμπαρίου στο Ουκρανικό σχίσμα και στην «Ένωση των Εκκλησιών»»:

«Ἦταν ὁλοφάνερη καί δέν ἀποκρύφτηκε ἄλλωστε ἡ ἀμερικανική παρουσία στίς ἐργασίες τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης, πιό φανερή δέ ἡ ἀνάμειξη τῶν Ἀμερικανῶν στό Οὐκρανικό Ζήτημα, μέ τούς Ἀμερικανούς πρέσβεις καί ὑπουργούς νά ἁλωνίζουν στίς πατριαρχικές, ἀρχιεπισκοπικές καί ἐπισκοπικές αὐλές καί νά πιέζουν γιά στήριξη τοῦ Βαρθολομαίου, τῆς Κωνσταντινούπολης, ἡ ὁποία μετατράπηκε σέ βραχίονα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἐναντίον τῆς Ρωσίας, ἀλλά καί σέ ὄργανο τοῦ Βατικανοῦ, πού ἐπιμελῶς κρύβεται, γιά τήν ἕνωση τῶν Ὀρθοδόξων μέ τόν πάπα, μέσῳ τῶν Οὐνιτῶν τῆς Οὐκρανίας, πού δέν κρύβουν τήν χαρά τους γιά τό χορηγηθέν στούς σχισματικούς αὐτοκέφαλο».

—————–

4. «Είναι προνόμιο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου να παραχωρεί Αυτοκεφαλία» (Ψευδομητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος).

Για το ότι δεν έγιναν σεβαστές οι βασικές προϋποθέσεις που απαιτεί η εκκλησιαστική παράδοση και τάξη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο καθώς και για την αυτοαναίρεση του, ο π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος ανέφερε στο άρθρο του με θέμα ««Οὐκρανικὸ Αὐτοκέφαλο: Πρόσκληση γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα ἢ πρόκληση στὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας;»:

«Ἀσφαλῶς, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης δικαιοῦται νὰ χορηγεῖ τὸ Αὐτοκέφαλο, πλήν ὅμως ὑπὸ προϋποθέσεις

«Στὴν περίπτωση τῆς Οὐκρανίας δὲν ἔγιναν σεβαστὲς οἱ βασικὲς προϋποθέσεις ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση καὶ τάξη. Δυστυχῶς, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὄχι μόνο δὲν τήρησε τὶς προϋποθέσεις, ἀλλὰ καὶ αὐτοαναιρέθηκε! Ἄλλα ἔλεγε καὶ μὲ θέρμη ὑποστήριζε ἐπὶ δεκαετίες στὶς Πανορθόδοξες Διασκέψεις, καὶ τὰ ἀκριβῶς ἀντίθετα ἔκανε στὴν Οὐκρανία».

—————–

5. «Ιστορικά η Ουκρανία είναι Κανονικό έδαφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου» (Ψευδομητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος).

Η Εκκλησία της Ουκρανίας είναι κανονικό έδαφος της Εκκλησίας της Ρωσίας. Διαβάζουμε στο πρώτο (1ο) πόρισμα της Θεολογικής Ημερίδας: «Το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο και η νέα Εκκλησιολογία του Φαναρίου»:

«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας εἶναι κανονικὸ ἔδαφος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας μὲ πανορθόδοξη μέχρι σήμερα ἀναγνώριση, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Ἡ γνώμη ὅτι ἀνήκει στὴν Ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως ὀφείλεται σὲ παρερμηνεία καὶ ἀπόκρυψη ἐγγράφων».

—————–

6. «Ελπίζω το συντομότερο μέσα σε αυτόν τον χρόνο να κάνω την πρώτη μου επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα» (Ψευδομητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος).

Εδώ θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι το προηγούμενο έτος (από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου 2019), δύο Ουκρανοί ψευδεπίσκοποι, ο Περεγιασλάβ Αλέξανδρος και ο Βίννιτσα Συμεών της νέας ψευδοεκκλησίας της Ουκρανίας μαζί με ψευδοϊερείς και λαϊκούς, πραγματοποίησαν το πρώτο μεγάλο προσκύνημα στον Ελλαδικό χώρο.

Σχετικά με την αντιμετώπιση των δύο σχισματικών Ουκρανών ψευδεπισκόπων που επισκέφτηκαν την Ελλάδα το προηγούμενο έτος, τόνιζε ο π. Άγγελος Αγγελακόπουλος στο άρθρο με τίτλο «Οι τραγικότατες πρακτικές συνέπειες της εκκλησιαστικής κοινωνίας με τους σχισματικούς της Ουκρανίας»:

«Ἐδῶ θά θέλαμε νά τονίσουμε ὅτι δέν θά ἔπρεπε νά ἐπιτρέψουν στούς σχισματικούς Οὐκρανούς νά προσκυνήσουν σέ Ναούς καί Μοναστήρια, γιά τόν λόγο ὅτι δὲν ἐπρόκειτο γιὰ ἀπλούς προσκυνητὲς, ἀλλὰ γιά ἀνθρώπους σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία, με δόλο καί μέ σκοπό νά δείξουν ὅτι σύμπας ὁ κλῆρος καί ὁ λαός τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας τούς ἀποδέχεται κανονικά, ὥστε νὰ τοὺς συνηθίσουμε, χωρίς ἀντιδράσεις.

Πρός ἀντιμετώπιση, λοιπόν, τῆς ἀνωτέρω κρισίμου καταστάσεως συνιστᾶται στούς μέν κληρικούς νά ἀποφεύγεται ἡ συμπροσευχή καί τό συλλείτουργο μέ τούς σχισματικούς καί ὅσους τούς ἀναγνωρίζουν, στούς δέ πιστούς νά ἀποφεύγεται ὀ ἐκκλησιασμός σέ Ναούς, ὅπου λειτουργοῦν σχισματικοί καί ὅσοι τούς ἀποδέχονται».

Επίσης, στην Πάτρα η αντίδραση του κ. Σπύρου Ζορμπαλά και μίας ομάδα πιστών Ορθοδόξων κατάφερε να αποτρέψει τους σχισματικούς από το να παρευρεθούν σε Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Του Αγίου Ανδρέα. O π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος είχε αναγράψει σχετικά με την κίνηση του κ. Ζορμπαλά:

«… ἡ κίνησή του πέτυχε, διότι κατατρόμαξε τοὺς σχισματικοὺς, ὥστε ἀναγκάστηκαν νὰ ἀλλάξουν τὸ πρόγραμμά τους καὶ νὰ μὴν παραβρεθοῦν σὲ Θ. Λειτουργία στὸν Ἱ. Ναὸ τοῦ Πρωτοκλήτου! Ἐπιβεβαιώθηκε γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὸ τοῦ Μωϋσέως: «διώξεται εἷς χιλίους καὶ δύο μετακινήσουσι μυριάδας».

Κλείνουμε στο σχόλιο μας, παραθέτοντας ως επίλογο την προτροπή που ανέφερε ο π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος στο άρθρο με θέμα ««Οὐκρανικὸ Αὐτοκέφαλο: Πρόσκληση γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα ἢ πρόκληση στὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας;»:

«Ὡς πιστὸς Λαὸς τοῦ Θεοῦ καλούμαστε νὰ ἀφήσουμε τὴν πνευματικὴ ραστώνη καὶ τὸν ἐφησυχασμὸ, καὶ νὰ ἀναλάβουμε στὸ μέτρο τῶν δυνάμεων καὶ δυνατοτήτων μας ἕκαστος ἡμῶν τὶς εὐθύνες ποὺ τοῦ ἔχει ἀναθέσει ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία, ὅπως συμπυκνώνεται ἐπιγραμματικὰ στὴν περίφημη ἀπάντηση τῶν Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς (1848) πρὸς τὸν πάπα: «ὁ Λαὸς τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ φύλακας τῆς θρησκείας»».

Διαβάσαμε στο protothema.gr:


Ο σχισματικός μητρ. Κιέβου Επιφάνιος: «Η πρώτη μου επίσημη επίσκεψη ως Μητροπολίτης θα είναι στην Ελλάδα»

Βαρυσήμαντη συνέντευξη στο protothema.gr παραχώρησε ο Μητροπολίτης Κιέβου και Πάσης Ουκρανίας Επιφάνιος, με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από την ανακήρυξη της Αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής Εκκλησίας και τις λαμπρές εκδηλώσεις που έγιναν στο Κιέβο και στις οποίες είχε κληθεί και παρέστη το protothema.gr.

Ερωτηθείς για τον Μητροπολίτη Επιφάνιο από το protothema.gr στο πλαίσιο μεγάλης εκδήλωσης για την Αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας στην οποία παρέστησαν και αγιορείτες μοναχοί, ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο είπε χαρακτηριστικά ότι «είναι φανταστικός και πολύ καλή επιλογή».

Στη συνέντευξή του, ο Μητροπολίτης Επιφάνιος τονίζει την δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την χορήγηση Αυτοκεφαλίας, εκφράζει ευγνωμοσύνη στην Εκκλησίας της Ελλάδας που πρώτη αναγνώρισε την Αυτοκεφαλία, αναφέρεται στις συναντήσεις με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο και εξηγεί τις σχέσεις που διαμορφώνονται στο εσωτερικό της Εκκλησίας της Ουκρανίας, λόγω της διατήρησης από το Πατριαρχείο της Μόσχας δικού της Μητροπολίτη στο Κίεβο, ενώ ζητεί από την Μόσχα η Ρωσική Εκκλησία στην Ουκρανία να αλλάξει όνομα και νομικό καθεστώς

Αποφασισμένος να ενώσει την Εκκλησία της Ουκρανίας είναι ο Μητροπολίτης Επιφάνιος, επικεφαλής της Νέας Ανεξάρτητης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. Στη συνέντευξή του στο «Πρώτο Θέμα », τονίζει ότι αναμένει εντός αυτής της χρονιάς την απόφαση άλλων δύο Πατριαρχείων, λέγοντας με νόημα ότι Βουλγαρία, Ρουμανία, Γεωργία, και Σερβία πήραν το Αυτοκέφαλο και αυτές από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ο Μητροπολίτης με μία αποφασιστική κίνηση για την ενότητα της Εκκλησίας απομάκρυνε ύστερα από απόφαση της Συνόδου τον Επίτιμο Πατριάρχη Φιλάρετο, του οποίου υπήρξε μαθητής, που παραμένει μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας, αλλά χωρίς να έχει το δικαίωμα να τελεί ιεροπραξίες. Στην χώρα όπου η Ορθόδοξη Εκκλησία περιλαμβάνει 7000 ενορίες, 77 μοναστήρια και 47 Μητροπόλεις, οι εκδηλώσεις αυτές σηματοδότησαν την πολιτιστική ενοποίηση του λαού της Ουκρανίας.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τη συνέντευξη:

Μακαριότατε τι έχει αλλάξει με την νέα Αυτοκέφαλη Ουκρανική Εκκλησία και εσάς στην θέση του πρώτου επικεφαλής, έναν χρόνο μετά την ανακήρυξη της αυτοκεφαλίας και την εκλογή σας στη θέση του Προκαθημένου;

Ήταν μία δύσκολη χρονιά αλλά καταφέραμε να διατηρήσουμε την ενότητα. Επίσης, μετά την χορήγηση της Aυτοκεφαλίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο λάβαμε αναγνώριση και από άλλες δύο Εκκλησίες (της Ελλάδας και του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας) και εντός της χώρας αποκτούμε περισσότερους οπαδούς και περισσότερο κύρος και μεγαλύτερη υποστήριξη από τον Ουκρανικό λαό. Το 72% των Ουκρανών αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι, εκ των οποίων το 52% υποστηρίζει την Νέα Αυτοκέφαλη Εκκλησία.

Από το ποσοστό αυτό μόνο το 13% είναι με την Εκκλησία του Πατριαρχείου της Μόσχας που δραστηριοποιείται στα εδάφη της Ουκρανίας. Έχει σημασία γιατί έχουν ενωθεί τρεις κλάδοι της Ορθοδοξίας που υπήρχαν από πριν. Eίμαστε διαφορετικοί πριν από την ενωτική Σύνοδο ούτε επικοινωνούσαμε μεταξύ μας και εντός ενός χρόνου ενωθήκαμε και γίναμε μια κοινότητα. Αλλά είναι μόνο ένας χρόνος πολύ λίγο για την Εκκλησία. Η εκκλησία είναι ένας θεσμός συντηρητικός και ορισμένα γεγονότα εξελίσσονται αιώνες αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε διατηρήσει ενότητα, γιατί πολλοί έλεγαν ότι δεν θα καταφέρει να εδραιωθεί η Εκκλησία, ιδιαίτερα ο βόρειος γείτονας μας.

Η Aυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας χαρακτηρίστηκε ως ιστορική στιγμή και με την έννοια της απομάκρυνσης από την Ρωσία. Πώς βλέπετε τις νέες προοπτικές που ανοίγονται;

Εμείς έχουμε απομακρυνθεί 30 χρόνια από την Ρωσική εκκλησία. Πέρυσι γιορτάσαμε τα 30 χρόνια της αρχής της πορείας της Ουκρανικής Εκκλησίας. Η αρχή έγινε το 1989. Όλο το διάστημα αισθανόμαστε επιθετικότητα εκ μέρους της Ρωσικής Εκκλησίας. Τώρα έχουμε την επίσημη αναγνώριση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και έχουμε καινούργιες δυνατότητες και προοπτικές
Τον χρόνο που πέρασε 600 ενορίες έχουν μπει στην νεοσύστατη Εκκλησία της Ουκρανίας.
Και σύμφωνα με κοινωνιολογικές έρευνες οι περισσότεροι Ουκρανοί υποστηρίζουν τη νεοσύστατη Εκκλησία. Η εντολή είναι να ενώσουμε όλους τους Ουκρανούς στην αναγνωρισμένη Εκκλησία της Ουκρανίας. Σύνθημα μας είναι χτίζουμε την Εκκλησία ανοιχτή για όλους για να ενώσουμε όλους τους Ουκρανούς και να προσελκύσουμε και αυτούς που λένε ότι είναι θρήσκοι αλλά δεν εκκλησιάζονται. Οπότε ο αγώνας συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Και στα ανατολικά εμείς αντιμετωπίζουμε τον ακήρυχτο πόλεμο. Βλέπουμε ότι η ότι η Ρωσία δεν θέλει να αφήσει την Εκκλησία που βρίσκεται στα εδάφη της Ουκρανίας και δια μέσου αυτής της Εκκλησίας επηρεάζουν σημαντικά πολύ την ουκρανική κοινωνία.

Πολλές φορές βλέπουμε και οργισμένες κινήσεις από την Μόσχα. Για το θέμα κάνει δηλώσεις και ο πρόεδρος Πούτιν ενώ κάποιοι ιερείς της Ουκρανίας παραμένουν πιστοί στο Πατριαρχείο της Μόσχας. Πώς το χειρίζεστε το θέμα;

Ο Πούτιν ακόμα και μετά την εκχώρηση της Αυτοκεφαλίας έχει συγκαλέσει το Συμβούλιο Εθνικής Αμυνας. Τώρα το ρωσικό κράτος στο πρόσωπο της Ρώσικης Εκκλησίας κάνει τα πάντα για να εμποδίσει την εξέλιξη μας. Το βλέπουμε στις κινήσεις που γίνονται να να εμποδιστεί η αναγνώριση και από άλλες Εκκλησίες από ανάγκη άλλων Εκκλησιών και οι άλλες εκκλησίες το μαρτυρούν τώρα. Αλλά παρόλες τις πιέσεις που εξασκούνται η αλήθεια νικά. Δεν θέλουμε κάτι ακατόρθωτο. Θέλουμε δικό μας ανεξάρτητο κράτος και δική μας ανεξάρτητη τοπική αυτοκέφαλη Εκκλησία όπως η Ελλάδα έχει τη δική της Εκκλησία. Αυτό επιδιώκουμε και εμείς,

Συναντηθήκατε εκ νέου προχθές με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο. Ξέρω ότι ήδη σας έχει τιμήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπιση των θρησκευτικών ελευθεριών. Σας ανησυχεί το θέμα των παραβιάσεων των θρησκευτικών ελευθεριών. Μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο για αυτήν την συνάντηση;

Έχουμε ήδη μία ιστορία με τον Πομπέο. Τον Οκτώβριο του 2019 όταν πήγα στις ΗΠΑ συναντήθηκα με τον Πομπέο και τώρα είχαμε μία νέα συνάντηση στο Κίεβο. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και επιβεβαιώνεται ότι οι ΗΠΑ δηλώνουν υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την Ουκρανία και ιδιαίτερα στην Κριμαία και στα κατεχόμενα μέρη του Ντονμπάς. Βλέπουμε όχι μία παραβίαση αλλά έχουν πλήρως εκτοπίσει την Εκκλησία της Ουκρανίας από αυτά τα μέρη. Η Ευρώπη και η Αμερική μπορούν να επηρεάσουν αυτές τις διαδικασίες μέσω των κυρώσεων.

Γενικά είναι δικαίωμα κάθε Ορθόδοξου Ουκρανού να μπορεί να επιλέξει την Εκκλησία που θέλει να ακολουθήσει. Σύμφωνα με το Σύνταγμα ο καθένας μπορεί να επιλέξει σε ποιο θρησκευτικό κέντρο ανήκει.

Η Ρωσία αναγνωρίζεται ως χώρα εισβολέας σύμφωνα με την νομοθεσία επομένως η λεγόμενη Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησίας του Πατριαρχείου Μόσχας που δραστηριοποιείται στα εδάφη πρέπει να αλλάξει ονομασία, να αλλάξει νομικό καθεστώς γιατί το θρησκευτικό τους κέντρο είναι στη Μόσχα. Γι’ αυτό ο Πομπέο το τόνισε και συνεχάρη την Ουκρανία και τον πρόεδρό της για την αναγνώριση εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας να αντιστέκεται στην επέμβαση Ρωσίας. Είπε ότι η Αμερική θα καταβάλλει τις προσπάθειες αντίστασης στην επέμβαση Ρωσίας στα ενδοεκκλησιαστικά θέματα της Ουκρανίας. Για εμάς τώρα είναι κρίσιμη η βοήθεια των δυτικών ξένων εταίρων μας γιατί η Εκκλησία υποστηρίζει την πορεία της Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χαρακτήρισε την Αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας Δίκαιο αίτημα ενώ και η Εκκλησίας της Ελλάδος αναγνώρισε την Αυτοκεφαλία. Κάποιες Ορθόδοξες Εκκλησίες διστάζουν να προχωρήσουν. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε προς αυτές της Εκκλησίες; Θεωρείται ότι έχουν να κάνουν με τη θέση τους απέναντι σας ή αμφισβητούν τη δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου να χορηγεί Αυτοκεφαλία;

Είναι προνόμιο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου να παραχωρεί Αυτοκεφαλία. Ιστορικά η Ουκρανία είναι Κανονικό έδαφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει εξασκήσει αυτό το δικαίωμα, όπως οι προκάτοχοι του το έκαναν προς όφελος άλλων Εκκλησιών παραχωρώντας το Αυτοκέφαλο στις Εκκλησίες της Ελλάδας της Βουλγαρίας της Ρουμανίας, της Σερβίας της Γεωργίας και της Ρωσίας οπότε οι Εκκλησίες που κάποτε το πήραν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τώρα το αρνούνται επομένως αρνούνται και το δικό τους το αυτοκέφαλο που το πήραν ακριβώς για αυτούς τους λόγους και με αυτή τη διαδικασία.
Πέρασε λίγος χρόνος και δύο Εκκλησίες ήδη μας αναγνώρισαν και περιμένουμε να μας αναγνωρίσουν εκτός από την Εκκλησία της Ελλάδος Ελλάδα και Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και άλλοι τα επόμενα χρόνια. Περιμένουμε άλλες δύο εκκλησίες να μας αναγνωρίσουν. Είναι θέμα χρόνου. Η αλήθεια νικά.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δείτε σχετικά:
π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος: Μία ομιλία που, τελικά, δεν έγινε…
Ανίερη διεθνής συμμαχία με τη συμμετοχή Ελλάδας – Ουκρανίας
– Χορηγός των σχισματικών του ουκρανικού «Αυτοκέφαλου» οι ΗΠΑ! Πολλά τα dollars…
– Πήρε σβάρνα ο Μάικ Πομπέο τους πάντες, για να ξεκαθαρίσει πως θέλει την αναγνώριση των σχισματικών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: Από την αίρεση του Κολυμπαρίου στο Ουκρανικό σχίσμα και στην «Ένωση των Εκκλησιών»
– Συγχαρητήρια γενεθλίων στη σχισματική «εκκλησία» της Ουκρανίας από την Πρεσβεία των ΗΠΑ
Νίκη της Ορθοδοξίας στην Πάτρα (βίντεο)
Μνημόνευσε τον σχισματικό Κιέβου Επιφάνιο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
Η Εκκλησία της Ελλάδος αναγνώρισε την «Ουκρανική Εκκλησία» – Η επιστολή
 Με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ συναντήθηκε ο σχισματικός Μητρ. Κιέβου
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ TO ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ, ΜΕ ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΩΝ
ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΟΣ: «Το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο και η νέα Εκκλησιολογία του Φαναρίου»
π. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Οι τραγικότατες πρακτικές συνέπειες της εκκλησιαστικής κοινωνίας με τους σχισματικούς της Ουκρανίας
– Στη Μητρόπολη Αθηνών ο Μάικ Πομπέο – Παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.