Τοῦ ἀρχιμ. Μαξίμου Καραβᾶ

“Ξέρεις ποιός τήν ἐδόξασε, τή δόξασε ἐκεῖνος,
ὁ ἅγιος Ἐπίσκοπος ὁ μέγας Αὐγουστίνος!”
(ἀρχιμ. Μαξίμου Καραβᾶ)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ο οσιολογιότατος γέροντας Μάξιμος Καραβάς τολμά, ακόμα μία φορά, με ποιητικό τρόπο να εκφράσει τα απολεσθέντα αυτονόητα της Πίστης μας. Από μια επαρχία που έχει προ καιρού απολέσει το Ορθόδοξο Σέβας, παλεύει να ταρακουνήσει τις συνειδήσεις όλων μας, αλλά κυρίως της κακόδοξης πλέον Μητροπόλεως Φλωρίνης. Ας απολαύσουμε τον ιερό του λόγο!


Δικαιοσύνην μάθετε,
οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς (Ἡσ. 26,9)

π.Μάξιμος Καραβάς

6/8/2020

Ὅλοι τόν ξέρουν στά βουνά τῆς βόρειας Ἑλλάδος,
Κοζάνη καί τά Γρεβενά καί πόλη τῆς Παλλάδος.

Μά καί στό ἐξωτερικό πολλοί τόν ἐνθυμοῦνται,
κι ἔβαλαν στή ζωή σκοπό σ’ ὅλα νά τόν μιμοῦνται!

Μά ἕνας πού ἔχει ὠφεληθεῖ περισσότερο ἀπ’ ὅλους,
αὐτός τόν ἀπαρνήθηκε κι ἀκολουθεῖ «διαβόλους»:

Τόν ἄθλιο Οἰκουμενισμό, τή Νέα Ἐποχή,
Σιωνισμό, Μασονισμό, τοῦ Πάπα τήν αὐλή.

Καί μήν ξεχνᾶς, ταλαίπωρε, στή Φλώρινα πού μένεις,
δέν τήν ἀνέδειξες ἐσύ· τή βρῆκες δοξασμένη.

Ξέρεις ποιός τήν ἐδόξασε, τή δόξασε ἐκεῖνος,
ὁ ἅγιος Ἐπίσκοπος ὁ μέγας Αὐγουστίνος!

Σ’ αὐτόν μαθήτευσες κι ἐσύ, πάνω ἀπ’ ἑξήντα χρόνια,
καί τώρα τόν ἐπρόδωσες μέ τόση καταφρόνια!

Ἀρνήθηκες στόν γίγαντα καί πᾶς στόν ἐπηρμένο,
Βοσπόρου τόν ἐπίσκοπο τόν τόσο πλανεμένο!

Καί κυνηγᾶς, ἀμείλικτα, αὐτούς πού τόν μιμοῦνται,
γιατί δέν συμφωνοῦν μ’ ἐσᾶς· γιά τοῦτο σᾶς ἀρνοῦνται.

Καί μήν ξεχνᾶς, ὤ δέσποτα, πώς τελευταία δίκη,
θά ’ναι τ ’ ἀδέκαστου Κριτῆ· φοβοῦ τήν καταδίκη!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra