Τριανταδυό έτη από την αποδημία εις Κύριον του άρχοντα πρωτοψάλτη Θρασύβουλου Στανίτσα. Αιωνία του η Μνήμη!

— Σχολιασμός katanixi.gr —

Μάθημα του Θρασυβούλου Στανίτσα στον μαθητή του Αθανάσιο Παϊβανά.

Μαθήματα Θρ. Στανίτσα στον Αθ. Παϊβανά. Νεκρώσιμα Ευλογητάρια / Stanitsas lessons to Paivanas