Μπιτάδου Ελένη
αποκλειστικά για την https://katanixi.gr/

Την νέα σας αυτή θεωρία, Σεβασμιώτατε, την καταρρίπτει ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο μέγας Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


ΑΠΑΝΤΗΣΗ στον Σεβασμιώτατο Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία

Μπιτάδου Ελένη

Σταματήστε πια, Σεβασμιώτατε Γόρτυνος, να προσπαθείτε να μας πείσετε, πάση θυσία, πως μεταδίδονται ασθένειες μέσα στον ευλογημένο Ναό του Θεού, γιατί δεν πρόκειται να καταφέρετε τίποτα!!! Μόνο αποστροφή μας προκαλείτε!

Σε νέο κήρυγμά σας, είπατε: “Ἀλλά ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ ἐνεργεῖ θαυμαστά μόνο στόν πιστό καί στόν ἅγιο. Αὐτός μόνο μπορεῖ νά πεῖ μέ τήν δυνατή του πίστη, ὅτι θά πάω στόν Ναό καί ἄς ἔχουν οἱ ἄλλοι κορωνοϊό ἤ λέπρα ἤ χολέρα”.
Την νέα σας αυτή θεωρία, την καταρρίπτει ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο μέγας Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Λέγει ο Κύριος: «οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες· οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν» (Λουκ. ε’, 31-32).
Δηλαδή: “Δεν έχουν ανάγκη από ιατρό όσοι είναι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια αυτούς που νομίζουν πως είναι ευσεβείς, αλλά τους αμαρτωλούς”.
Άρα, στον αγιασμένο Ναό του Θεού, ο Κύριος καλεί, κατά βάση, τους αρρώστους και τους αμαρτωλούς, γιατί οι υγιείς και οι δίκαιοι, δεν έχουν ανάγκη ιατρού και μετανοίας!
Γι’ αυτό και στην σχετική ευχή των εγκαινίων του Ναού, ο Μητροπολίτης παρακαλεί τον Θεό να καταστήσει τον Ναό ως ακολούθως, λέγοντας: «Κατάστησον αυτόν λιμένα χειμαζομένων, ιατρείον παθών, καταφυγήν ασθενών, δαιμόνων φυγαδευτήριον».

Καλή μετάνοια!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2

Δείτε σχετικά:
Απάντηση στον επίσκοπο Γόρτυνος Ιερεμία και προς όλους τους Αρχιερείς