Γράφει ο Μέτοικος 
αρθρογραφεί για katanixi.gr

Δεν πιστεύουν! «Οι Αγαπούληδες επίσκοποι» δεν πιστεύουν! Όχι στο Θεό αλλά στην αιωνιότητα της κόλασης!

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ» ΑΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

του Μέτοικου

«Και [έως θανάτου περίλυπος] ειστήκει ο λαός θεωρών» κεκλεισμένες τις θύρες των Εκκλησιών Του.
«Πάντες δε οι γνωστοί Αυτού «επίσκοποι» ειστήκεισαν μακρόθεν…».

Δεν πιστεύουν! «Οι Αγαπούληδες επίσκοποι» δεν πιστεύουν! Όχι στο Θεό αλλά στην αιωνιότητα της κόλασης!
Χωρίς το φόβο της αιώνιας τιμωρίας, εκδύουν την Εκκλησία από την αναστάσιμη στολή της και την ενδύουν «χλαμύδα κοκκίνην». Δεν αισθάνονται ενοχές για «τα ραπίσματα, τα εμπτύσματα, τας δυσσεβείς βλασφημίας» που επιφέρουν στο σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, την Εκκλησία Του.
«Οι Αγαπούληδες» φοβούνται το θάνατο, όμως δεν πιστεύουν στην οριστική δίκη.
Και, αυτή ακριβώς, είναι η βάση κάθε κενοδοξίας τους, κάθε διαιρέσεως, κάθε λιποψυχίας, κάθε περί θεού «στοχαστικής» βαττολογίας.

«Οι Αγαπούληδες διάδοχοι» των Αποστόλων εάν δεν είναι κήρυκες, αναμφισβήτητα είναι υποστηρικτές της συγκρητιστικής διδασκαλίας του Καθαρτηρίου, τουτέστιν, δεν πιστεύουν στην αιωνιότητα της Κόλασης και, γι’ αυτό είναι λάτρεις και προσκυνητές κάθε κοσμικής εξουσίας, που τους εξασφαλίζει ανέσεις στην επίγειο ζωή.
Όντας οι ίδιοι παραβάτες του θείου νόμου, αλλά σκληροί τιμωροί όποιου ελέγχει τα εκκλησιαστικά τους παραπτώματα, επιδίδονται σε μια φλύαρη αγαπολογία, ζητώντας να αποδείξουν ως κεκρυμμένοι οπαδοί του Ωριγένη πως, εν τέλει, ο Θεός της Αγάπης δεν μπορεί να τιμωρήσει κανέναν παραβάτη των εντολών Του.

Νομίζοντας πως «χρονίζει ο κύριος έρχεσθαι», πασχίζουν με νεοπατερικές θεωρίες να ανασκευάσουν την εσχατολογία της Εκκλησίας, την παραδομένη από τον Κύριο Ιησού Χριστό βεβαιότητα της αιωνίου κολάσεως, για κάθε παραβάτη των εντολών Του. Απροκάλυπτα ή συγκεκαλυμμένα οι «αγαπούληδες επίσκοποι» αποδέχονται ή ερωτοτροπούν με ρωμαιοκαθολικές εκκλησιολογικές απόψεις ή προτεσταντικές σωτηριολογικές θέσεις.
Αυτό έχει ως επακόλουθο, αφού δεν πιστεύουν στην αιώνια τιμωρία, τη μόνιμη ασυνέπεια λόγου και πράξεων που εξυπηρετεί τις εγκόσμιες επιδιώξεις τους, ασυνέπεια που είναι υποστηρικτική πολιτική της εξουσίας τους και θεμέλιο διατήρησης των τίτλων: «παναγιότατος, αγιότατος, προκαθήμενος, αρχιεπίσκοπος, πατριάρχης».

«Γνωρίζομεν… [γράφει, ο άσταχυς διάδοχος του ιερού Στάχυος, σε ένα αστραποβόλημα ασυνέπειας λόγου και έργου «παντί (;) τω πληρώματι της Εκκλησίας»] ὅτι ὁ παρών βίος δέν εἶναι ὁλόκληρος ἡ ζωή, ὅτι ἐδῶ εἴμεθα «ὁδῖται»˙ ὅτι ἀνήκομεν εἰς τόν Χριστόν καί ὅτι πορευόμεθα πρός τήν αἰώνιον Αὐτοῦ Βασιλείαν»!Όμως, Αρχιεπίσκοπε Νέας Ρώμης, εάν στην παρούσα ζωή «είμεθα οδίται» και: «Ὁ Χριστός εἶναι ˙ ὁ πᾶσαν νόσον ἰώμενος καί ἐκ τοῦ θανάτου λυτρούμενος» όπως γράφετε στο πασχαλινό μήνυμά σας τότε, γιατί διατάξατε το κλείσιμο των Εκκλησιών; Τόσο «εύθραστος, τόσον ευκόλως [σας] κυριεύει ο φόβος του θανάτου»; Καμία εμπιστοσύνη στον Χριστό που είναι «ὁ πᾶσαν νόσον ἰώμενος»;

Και ενώ ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος, με το κλείσιμο των Εκκλησιών απέδειξε σε όλο το δοβλέτι πως «εἶναι ἀνίκανος νά διαχειρισθῇ σθεναρῶς ὁριακάς καταστάσεις», ο Αθηνών Ιερώνυμος από την ασφάλεια της καταφυγής του δια το φόβο του θανάτου, διακηρύσσει στο πασχαλινό μήνυμά του πως: «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν!

Ομιλάει ο Αθηνών για: «Ταπεινωμένη οἰκουμένη ἀπὸἕναἀόρατο σωματίδιο!», αντί να κλαίει για τον υποβιβασμό της Εκκλησίας στο επίπεδο του χρηστικού εργαλείου από τις κοσμικές δυνάμεις.

Λαλεί ο πρόεδρος της Δ.Ι.Συνόδου που συγκατένευσε στο σφράγισμα των Εκκλησιών για το ξεγύμνωμα του «μετανεωτερικού ανθρώπου» αντί να οδύρεται για την αποκάλυψη της γύμνιας των ανθρώπων της διοικούσας εκκλησίας, που ηττήθηκαν όχι από ένα έμβιο σύστημα, αλλά από κάποιο σωματίδιο ύλης! Και βέβαια, ο Αθηνών Ιερώνυμος, στο πασχαλινό του μήνυμα, όπως και σε κάθε αναφορά του στην πανδημία, δεν κάνει καμία κουβέντα για το πλήθος των αμαρτιών που ως: «καταιγὶς συνώθησεν, εις ασθενείας βυθόν» όσους «σαφώς εξεδύσατο στολήν αθανασίας».

Απ’ εναντίας, κατά τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: «Ἡ ἀνθρώπινη εὐθύνη καὶ ἀρετή, ἡ τιμιότητα, [είναι] «ὁ μόνος τρόπος ν’ ἀντισταθοῦμε στὴν πανούκλα», ὅπως διαβάζουμε θαυμάσια στὴ λογοτεχνία!! μποροῦν πλέον νὰ προσλάβουν τὴν ἀξία τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ»!
Ποια ομολογία υποταγής στην παναίρεση του οικουμενισμού, μπορεί να είναι ευγλωτότερη και καλύτερη;

Και ο Αθηνών Ιερώνυμος το τελειώνει, περιπαίζοντας τους πιστούς! Τους ενημερώνει πως: «Τὸ ἀναστημένο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ… Εἶναι πηγὴ ἀφθαρσίας, φάρμακο ἀθανασίας. Μᾶς προσφέρεται γιὰ νὰ κοινωνήσουμε ὅλοι μὲ Αὐτόν!!» την ώρα που συναινεί στην απαγόρευση της Θείας Κοινωνίας!

Και σαν να μην μας έφταναν τα πασχαλινά μηνύματα των πρωταγωνιστών της πρωτοφανούς ταπεινώσεως της Εκκλησίας, έχουμε και τον αυθάδη έως αχρειότητας αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο που, σε δικό του «μήνυμα» δηλώνει ο τάλας πως: «ο άνθρωπος δεν θα πεθάνει αν δεν πάει εκκλησία»! Φρίξον, ήλιε, στέναξον η γη…

Την «ασυνέπεια» των Αρχιεπισκόπων ζήλωσαν Μητροπολίτες και ηγούμενοι.
Ο επιφανέστερος διαλαλητής και υποστηρικτής των εκκλησιολογικών καινοτομιών Βαρθολομαίου, ο ηγούμενος της αγιορείτικης Μονής Ξενοφώντος Αλέξιος, έμπλεος πνευματικότητας έστειλε προς τους «αδελφούς» του, το δικό του πασχαλινό μήνυμα! Στο οποίο τονίζει ότι: «η απρόσμενη πανδημία του κορωνοϊού ανέτρεψε την καθιερωμένη τάξι της Εκκλησίας και της κοινωνίας εν γένει για λόγους ασφαλείας της υγείας όλων μας!!».

Λοιπόν! Με τη λογική του ηγουμένου Αλέξιου, αφού η πανδημία ανάτρεψε τη θεμελιωμένη από Οικουμενικές Συνόδους και θεοφόρους Πατέρες χριστοκεντρική τάξη της Εκκλησίας, αυτή η τάξη έπαψε του λοιπού να είναι τάξη και, πλέον μπορεί να αλλάζει κάθε φορά που θα προκύπτουν «απρόσμενα» φυσικά ή «κατασκευασμένα» γεγονότα!

Τον ηγούμενο Αλέξιο δεν τον νοιάζει η Εκκλησία ως μυστικό Σώμα του Χριστού, δεν τον πολυενδιαφέρει αν με την ανατροπή της τάξης στην Εκκλησία ο «όλος ιστορικός Χριστός [έπαψε να] ενσαρκούται στην Εκκλησία δια της θείας Ευχαριστίας», ελάχιστα τον απασχολεί αν «το εν Θεώ πλήθος» έμεινε αλειτούργητο.
Αυτό που νοιάζει τον έως σκανδαλισμού αφοσιωμένο στο Φανάρι ηγούμενο Αλέξιο είναι να υποστηρίξει με το μήνυμά του, την απόφαση των Αρχιεπισκόπων˙Αθηνών Ιερώνυμου και Νέας Ρώμης Βαρθολομαίου να κλείσουν τις Εκκλησίες, προτρέποντας τους «αδελφούς» και ομοϊδεάτες αναγνώστες τού μηνύματός του, να υπακούσουν στη φωνή των «πνευματικών πατέρων»! Που «μὲ πολλὴ προσευχὴ καὶ σύνεσι»!! Έκλεισαν τις Εκκλησίες, καθώς η: «υπακοή στην επίσημη γνώμη της Εκκλησίας είναι χρέος μας!».

Πώς να ειρηνεύσεις πασχαλιάτικα;
Αλλά δος αυτοίς, Κύριε, κατά τα έργα αυτών…

Δείτε σχετικά:
Έχουμε μάθει και κρατάμε «ομπρέλα» όταν κάνει δηλώσεις ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
Το ρεζίλεμα του Ναυπάκτου στον ΣΚΑΪ
Συνοδικά παραμύθια…
Ακόμα και ο αιρετικός Βαρλαάμ ο Καλαβρός θα ζήλευε τις απόψεις του αρχιεπισκόπου Αμερικής!
– Η υποτέλεια της Ελλαδικής Εκκλησίας, απέναντι στους άθεους νόμους της Κυβέρνησης
 Αλήθεια, από Αποτείχιση στην Κύπρο πώς πάτε; Κορωνοϊός: Χριστιανοί και μουσουλμάνοι προσεύχονται!
– Εκδόθηκε η αντίχριστη υπουργική απόφαση. Ένοχη η διοικούσα εκκλησία!
– Συνεργασία του Αρχιεπισκόπου με την Πολιτεία και όχι με τον Χριστό! Αδιανόητη φαυλότητα!
– Ποια είναι η εισήγηση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου για το Πάσχα με φόντο τον Κορωνοϊό;
– Ο Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος, συμφώνως με το πνεύμα των φίλων του Προτεσταντών, μας νουθετεί!
– Θα ανασταίνεται ο Κύριός μας, κατά τις ανθρώπινες επιθυμίες και βουλές;
– Μας εξόργισε η επιστολή του Μητροπολίτου Μεσογαίας προς την Υπουργό Παιδείας
– Δημητριάδος: «Δε διώκεται ο Χριστιανισμός και η Εκκλησία»
– Ο Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Ιωάννης συμφωνεί με τον Πρωθυπουργό
– Δεν άργησε και το Φανάρι να αποκαλυφθεί!