Ἡ ἐκπομπὴ τοῦ Διονύση Μακρῆ 14/5/2020
Συμμετέχει ὁ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΛΑΤΗΣ, εἰδικός γραμματέας ΙΝΚΑ

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com από τον κ. Διονύση Μακρή την ακόλουθη εκπομπή προς δημοσίευση.


Καταπάτηση ἐλευθεριῶν, μὲ πρόσχημα τὴν Πανδημία