Ἡ ἐκπομπὴ τοῦ Διονύση Μακρῆ 12/11/2020

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση [email protected] από τον κ. Διονύση Μακρή την ακόλουθη εκπομπή προς δημοσίευση.


Τά παρά φύσιν ἀμαρτήματα καί ὁ κορωνοϊός

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra