Ἀγράμματο θεολογικά δέν τόν λές τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί πῶς ἄλλωστε! Τότε; Τότε τόν λές Οἰκουμενιστή, πού δέν θέλει νά ξεχωρίσει τήν αἵρεση ἀπό τήν Ὀρθοδοξία. Ἀρκοῦσε κ. Ἱερώνυμε νά ἐκφράζατε τή συμπαράστασή σας καί τή θλίψη σας, ὅπως θά ἔκαναν οἱ Ἅγιοι σέ ἀνάλογες περιπτώσεις· ἔχουμε πατερικά παραδείγματα! Θά μπορούσατε νά μείνετε στά εἰλικρινῆ αἰσθήματα συμπάθειας καί στήν εὐχή νά ἀνακατασκευασθεῖ τό ἐξαιρετικό μνημεῖο τῆς παγκόσμιας κληρονομιᾶς. Μέ αὐτό τόν τρόπο θά ἀφήνατε ἀπό ἔξω τίς βλάσφημες ἀναφορές σας περί τῆς ἐμπλοκῆς τῆς Κυρίας Θεοτόκου στήν ἀνέγερση τοῦ ναοῦ τῆς αἱρέσεως καί τῆς διαπίστωσής σας πώς ὁ ναός αὐτός τῶν αἱρετικῶν παπικῶν εἶναι σύμβολο τῆς χριστιανικῆς κληρονομιᾶς. Δέ χρειάζεται κόπος, Μακαριότατε, νά συνοδοιπορήσετε μέ τόν Πάπα τοῦ Φαναρίου. Κόπος χρειάζεται νά ἀκολουθήσετε τούς Ἁγίους Πατέρες. Ἡ ἐπιλογή σας μᾶς ντροπιάζει!


— Σχολιασμός katanixi.gr —

18.04.2019

Επιστολή στον Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα κ. Christophe Chantepy απέστειλε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος εκφράζοντας τη λύπη του για το πρόσφατο ατυχές συμβάν στην Παναγία των Παρισίων, “σε ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα μνημεῖα τῆς Εὐρωπαϊκῆς καί τῆς Παγκόσμιας Χριστιανικῆς κληρονομιᾶς”, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ἐκφράζω τήν λύπη μου καί τήν συμπαράστασή μου πρός τόν φίλο Γαλλικό λαό», σημείωσε ο Μακαριώτατος και πρόσθεσε: «Σᾶς παρακαλῶ ὅπως μεταφέρετε τά εἰλικρινή αἰσθήματα συμπαθείας μου καί εἰς τόν ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Γαλλικῆς Δημοκρατίας κ.Μακρόν, εὐχόμενος διά τῶν πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, νά ἀνακατασκευασθεῖ ὁ θαυμάσιος αὐτός Ναός καί νά συνεχίσει νά ἀποτελεῖ σημεῖο ἀναφορᾶς γιά τήν πόλη τῶν Παρισίων, τήν Γαλλία ἀλλά καί ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα». 

ΠΗΓΗ