Επιστολή έστειλε ο Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ´ προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κύριο Ιερώνυμο εκφράζοντας την πικρία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστολή εστάλη γιατί τόσο ο Πατριάρχης όσο και η Εξαρχεία του Παναγίου τάφου στην Αθήνα ήθελαν να εκφράσουν την πικρία τους, διότι ο Ιερώνυμος ενεπλάκη στην υπόθεση του πρώην Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ειρηναίου χωρίς πρώτα να ενημερώσει τον σημερινό Πατριάρχη Θεόφιλο ούτε φυσικά τον έξαρχο του Παναγίου τάφου.

Η επιστολή αναφέρει:

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος και Πρόεδρε της Ιεράς Συνόδου της εν Ελλάδι Αγιωτάτης Εκκλησίας εν Χριστώ τω Θεώ, λίαν αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της Ημών Μετριότητος κύριε Ιερώνυμε. Την Υμετέραν περισπούδαστον Ημίν Μακαριότητα εν αγίω φιλήματι περιπτυσσόμενοι, ηδέως προσαγορεύομεν.

Χαίρομεν επί τη επικοινωνία, μνήμονές εσμέν της αείποτε αγαστής εν Χριστώ συνεργασίας Ημών, βαθέως εκτιμώμεν το νουνεχές και σοφόν διοικητικόν ποιμαντικόν Αρχιεπισκοπικόν έργον της Υμετέρας λίαν αγαπητής και περισπουδάστου Ημίν Μακαριότητος, το οδηγούν το σκάφος της Εκκλησίας της Ελλάδος δια μέσου Συμπληγάδων πετρών άτρωτον και θερμώς ευχαριστούμεν Αυτή επί τη πάντοτε πρόφρονι ανταποκρίσει Αυτής εις αιτήματα του Ημετέρου Παλαιφάτου Πατριαρχείου εξ Ιεροσολύμων ή εκ της εν Αθήναις Εξαρχίας του Παναγίου Τάφου.

Εμπλεοι εκ των φιλαδέλφων αισθημάτων τούτων, αποδιώκομεν την εκ της ψυχής Ημών λύπην, ην προεξένησεν Ημίν η άνευ της Ημετέρας γνώσεως πρόσφατος δήλωσις Αυτής ως εκ παραπληροφορήσεως εκ του Ειδησεογραφικού Πρακτορείου «Ρομφαία», και η παρεμβατική επικοινωνία του Αρχιμανδρίτου Νικοδήμου Φαρμάκη προς τον Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Αββά Γερασίμου Αρχιμανδρίτην Χρυσόστομον, περί του Προκατόχου Ημών και αγαπητού αδελφού Ημών κ. Ειρηναίου, τον οποίον η η περί Ημάς Αγία και Ιερά Σύνοδος εις πρότριτον Συνεδρίασιν Αυτής επανήνεγκεν εις το Αρχιερατικόν αξίωμα και εις τον βαθμόν του πρώην Πατριάρχου Ιεροσολύμων και του οποίου την επιμέλειαν την υγιείας αρμοδίως, οφειλετικώς και αδιακόπως ενεργεί η Αγιοταφική ημών Αδελφότης.

Χάριν της εν Χριστώ ενότητος των Εκκλησιών Ημών και εν τω πνεύματι της αγάπης, «ήτις ου ζητεί τα εαυτής., παρακαλούμεν την Υμετέραν Μακαριότητα, όπως διά πάσαν πληροφορίαν περί της υγείας του εν λόγω αγαπητού αδελφού ημών απευθυνθή Ημίν, ούσα βεβαία ότι θα τύχη αληθούς και αδόλου ενημερώσεως.

Επί τούτοις, ασπαζόμεθα Αυτήν εκ του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου εν φιλήματι αγίω και διατελούμεν.
Εν τη Αγία Πόλει Ιερουσαλήμ βιθ’ Ιουλίου κδ’.
Της Υμετέρας Πεφιλημένης Μακαριότητος
Αγαπητός εν Χριστώ αδερφός,
Θεόφιλος Γ’
Πατριάρχης Ιεροσούμων

H πρωτότυπη επιστολή

ΠΗΓΗ