ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
«ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ»

logo ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΟ

Ἠλ. Διεύθυνσις : nat.guardians@gmail.com
Ἐν Ἀθήναις, τῇ 9ῃ Ἀπριλίου 2019
Ἀρ. Πρωτ. : Φ1/3/9-4-19
Προς : Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Νέας Σμύρνης κ. κ. Συμεών
Ἁγίου Ἀνδρέου 14,
Τ.Κ.: 171 22, Νέα Σμύρνη
Τηλ.: 210 9346788
Τοτ: 210 9321743
e-mail: imns@otenet.gr

Θέμα : Ἀνίερη ἐκδήλωσις παραμονὲς τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος

Σεβασμιώτατε, εὐλογῆτε!

Αἰτία τῆς παρούσης ἐπιστολῆς μας εἶναι μία σοβαρή καταγγελία μελῶν μας, ἡ ὁποία μᾶς γνωστοποιήθηκε προσφάτως καὶ γιὰ τὴν ὁποία αἰσθανθήκαμε ἀμέσως τὴν ἀνάγκη νὰ Σᾶς ἐνημερώσουμε ὡς πνευματικό μας Πατέρα.

Πρόκειται γιὰ μία ἀφίσα, ἡ ὁποία εἶναι ἀνηρτημένη στὸ διαδίκτυο, ἀλλὰ καὶ σὲ ὡρισμένα σημεῖα τοῦ Δήμου Παλαιοῦ Φαλήρου καὶ διαφημίζει «μουσικὴ» ἐκδήλωσι, ἡ ὁποία ἐπιγράφεται «Ἀσεβῆ τροπάρια μὲ τοὺς ἤχους τῆς κάνναβης» καὶ ἔχει προγραμματισθῆ νὰ λάβη χώρα στό κλειστὸ γήπεδο Τάε Κβὸν Ντὸ τοῦ Παλαιοῦ Φαλήρου.

Οἱ διοργανωταὶ τῆς ἐκδηλώσεως αὐτῆς, πέραν τοῦ προκλητικῶς ἀνίερου τίτλου, ἐπέλεξαν ὡς ἡμερομηνία τὴν 20ὴ Ἀπριλίου, παραμονὴ δηλαδὴ τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων καὶ δύο μόλις ἡμέρες πρὶν τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα! Σὰν πολὺ συμπτωματικὰ δὲν δείχνουν ὅλα αὐτά;

Τὴν καλλιτεχνική ἐπιμέλεια ἔχει κάποιος Κώστας Χατζηδουλῆς, ἐνῷ ὡς ὑπότιτλος ἀναφέρεται: «Μιὰ τρίωρη ρεμπέτικη μαγικὴ τσάρκα μὲ νταλκάδες, μπερεγκέτια καὶ ἐκπλήξεις ἀπὸ κομπανίες καὶ ὁδοιπόρους».

Ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε τὶς διοργανώτριες ἑταιρεῖες, πρώτη ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ‘’Εlectra Events Planning’’. Ἀνεζητήσαμε ἐπιμόνως στοιχεῖα καὶ πληροφορίες γι’ αὐτήν. Στὴν ἱστοσελίδα της στὸ διαδίκτυο ἐμφανίζει περιέργως μόνον ἕναν ἰσολογισμὸ τοῦ 2017 καὶ ἕναν χάρτη τῶν Ἀθηνῶν μὲ τὴν διεύθυνσί της στὴν ὁδὸ Γ’ Σεπτεμβρίου. Κανένα ἄλλο στοιχεῖο αὐτῆς τῆς ἑταιρείας-φάντασμα δὲν ὑπάρχει!

Δεύτερη διοργανώτρια ἑταιρεία, ὅπως φαίνεται στὴν ἀφίσα, εἶναι τὸ Μουσεῖο Κάνναβης!

Χορηγοὶ εἶναι ἡ ‘’ATHENS CANNABIS EXPO’’ καὶ ἄλλες τρεῖς ἑταιρεῖες, οἱ ὁποῖες, ὅπως διεπιστώσαμε, σχετίζονται ἀμέσως ἢ ἐμμέσως μὲ τὴν φαρμακευτικὴ(;) κάνναβι καὶ τὰ ἐσχάτως πωλούμενα στὸ ἐμπόριο σκευάσματά της.

Κατόπιν ὅλων τῶν προαναφερθέντων ἀπεφασίσαμε νὰ ἀντιδράσουμε καὶ νὰ δημοσιοποιήσουμε τὸ θέμα αὐτό, τὸ ὁποῖον, ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, μόνο τυχαῖο δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι, πέραν τῶν ἄλλων, καὶ λόγῳ τῆς χρονικῆς συγκυρίας.

Σᾶς παρακαλοῦμε θερμῶς, Σεβασμιώτατε, νὰ ἐξετάσετε ὅλα τὰ ἀνωτέρω καὶ νὰ πράξετε κατὰ τὴν κρίσι Σας καὶ τὴν πολυετῆ Σας ἐμπειρία ὡς Ἀρχιερεὺς τοῦ Χριστοῦ τὰ δέοντα, οὕτως ὥστε νὰ μὴ πραγματοποιηθῆ αὐτὴ ἡ ἐπιεικῶς ἀπαράδεκτη καὶ ἀνίερη ἐκδήλωσις.Ἐπὶ τούτοις διατελοῦμεν, εὐχόμενοι καλὸ ὑπόλοιπον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ ἀσπαζόμενοι τὴν δεξιάν Σας.