Με σημερινή απόφασή του (18-06-2019) ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου προχώρησε σε ανακαθορισμό του ύψους της κρατικής επιχορήγησης της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου για το οικ. έτος 2019.

Με την απόφασή του επιχορηγεί την Ακαδημία με 30.000 € επιπλέον των 70.000 € που είχαν δοθεί ως 1η επιχορήγηση με απόφαση στις 8-5-2019. Έτσι η συνολική επιχορήγηση ανέρχεται στις 100.000 €.

Η επιχορήγηση γίνεται σε βάρος του ΑΛΕ 2310802894 ο οποίος σύμφωνα με τον γενικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας αφορά σε «Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτουργικές δαπάνες γενικά» και για τον οποίο συνολικά προϋπολογίστηκαν 500.000 €. Δηλαδή το 1/5 από την προβλεπόμενη επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισμούς για λειτουργικές δαπάνες δίνεται στην Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών του Βόλου. Σημειωτέον, για να κάνουμε μία σύγκριση, ότι η προϋπολογισθείσα για το έτος 2019 επιχορήγηση για τις λειτουργικές δαπάνες και των τεσσάρων Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών της χώρας (Αθήνας, Θεσσαλονίκης Κρήτης και Βελλάς) είναι 362.000 €. Δηλαδή η Ακαδημία του Βόλου επιχορηγείται με ποσό μεγαλύτερο από αυτό που κατά μέσο όρο αντιστοιχεί σε μία Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία!

Όπως έχουμε αναφέρει κατά το παρελθόν η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών λάμβανε χρηματοδότηση ως μία εκ των πολλών ΜΚΟ της χώρας. Όμως από το 2014 η Ακαδημία με νόμο (Ν.4310/2014) συγκαταλέγεται μεταξύ των Ερευνητικών Κέντρων και έτσι λαμβάνει κρατική επιχορήγηση από το Υπουργείο Παιδείας!

Το κύριο βέβαια ερώτημα είναι ποια είναι η προσφορά της Ακαδημίας αυτής στη θεολογική έρευνα καθώς ως γνωστόν από αυτήν προήλθαν τα τελευταία χρόνια πλείστες όσες προβληματικές θεολογικές θέσεις και αντιλήψεις με αποκορύφωμα τη λεγόμενη «μεταπατερική θεολογία».

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΠΗΓΗ