Ὁ ἀείμνηστος πρωτοψάλτης Νίκου Δημήτριος στόν Ἱερό Βυζαντινό Ναό Προφ. Ηλιού Θεσσαλονίκης.

Νίκου Δημήτριος, Δύναμις Γ. Μπόμπα δευτερόπρωτος 11-4-1994 [mp3 2019]