Γαλλικό ντοκιμαντέρ με φυσικό ήχο από τους δρόμους της Ιερουσαλήμ, γυρισμένο στις 9-19 Νοεμβρίου 1929

ΠΗΓΗ