Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com από τον “ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ” την από 1ης Οκτωβρίου 2020 ανακοίνωση του συλλόγου προς δημοσίευση:


ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ
Μοναστηρίου 183, ΤΚ 54627, 
Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310515786

Θεσσαλονίκη, 1-10-2020

Αρ. Πρωτ.5

ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Σωματείου
«Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής»

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», καλούνται τα μέλη του Συλλόγου να παραστούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00 στην αίθουσα Ορθοδοξία, στην έδρα του Συλλόγου Μοναστηρίου 183, με αποκλειστικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Επισημαίνεται ότι στον χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά της μετάδοσης του CONID-19. Σε περίπτωση προσέλευσης πέραν των 50 ατόμων, με μέριμνα του προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθούν δύο συνεδρίες με διαφορά 15 λεπτών μεταξύ τους, ώστε να λάβουν μέρος όλα τα παρόντα μέλη πριν από την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.

Οσα μέλη επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το ΔΣ και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoagiosiosif@gmail.com.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το 50% και ένας των ταμειακώς ενήμερων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα και στον ίδιο χώρο.

Το ΔΣ του Συλλόγου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γαλατάς Χρήστος                                              Σερκελίδης Δήμος