Σχόλιο ιστολογίου: Βιάζεται πολύ η Υπουργός Παιδείας να αφαιρέσει το Θρήσκευμα και την Ιθαγένεια από τους τίτλους των μαθητών των ελληνικών σχολείων.

Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας έδωσε πριν λίγο στη δημοσιότητα τις “Αποφάσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την απαλοιφή του Θρησκεύματος και της Ιθαγένειας από τους Απολυτήριους Τίτλους Γυμνασίων, ΓΕΛ, Μουσικών Γυμνασίων – ΓΕΛ, Καλλιτεχνικών Γυμνασίων – ΓΕΛ και Γυμνασίων – ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης”. Χαρακτηριστικό της βιασύνης ότι ακόμη και η συντομογραφία του Υπουργείου (ΥΠΑΙΘ) γράφεται λανθασμένα όπως ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

Επί της ουσίας με μία λιτή διάταξη η Υπουργός Νίκη Κεραμέως απαλείφει το Θρήσκευμα και την Ιθαγένεια. Στα λαμβανόμενα υπόψη από την Υπουργό που προτάσσονται των αποφάσεων της υπάρχει και η με αρ. 37/17-09-2019 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) η οποία ωστόσο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Οι αποφάσεις του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την απαλοιφή του Θρησκεύματος και της Ιθαγένειας από τους Απολυτήριους Τίτλους Γυμνασίων, ΓΕΛ, Μουσικών Γυμνασίων – ΓΕΛ, Καλλιτεχνικών Γυμνασίων – ΓΕΛ και Γυμνασίων – ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των παρακάτω αποφάσεων

1. Η απόφαση για την απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους του Γυμνασίου

2. Η απόφαση για την απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους του  Λυκείου

3. Η απόφαση για την απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους των Μουσικών Γυμνασίων και των Μουσικών Γενικών Λυκείων

4. Η απόφαση για την απαλοιφή τωνπεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων

5. Η απόφαση για την απαλοιφή των πεδίων «ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ» και «ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ» στους τίτλους των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

ΠΗΓΗ