Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

…Ὁ γεννηθείς Χριστός εἶναι ὁ παγκόσμιος ἄξονας, τό κέντρο τῆς ἀνθρωπότητος, τό Ἀλφα καί τό Ὠμέγα…

Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com τις ακόλουθες Χριστουγεννιάτικες Ευχές του πρωτοπρεσβ. Αγγέλου Αγγελακόπουλου.


Χριστουγεννιάτικες Ευχές

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ γεννηθέντι ἀδελφοί!

Τά ἐφετινά Χριστούγεννα βρίσκουν τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας σέ θλιβερή, ἀπογοητευτική καί τραγική κατάσταση. Ἀπό τήν μιά ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ἡ ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης καί ἀπό τήν ἄλλη ἡ σχισματοαίρεση τῆς Οὐκρανίας, ἀναγνωριζομένη ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τό Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας, σχίζουν τόν ἄρραφο χιτῶνα τοῦ νηπιάσαντος Χριστοῦ καί τορπιλίζουν τήν ἑνότητα τοῦ Σώματός Του. Ὅμως, μἐσα σ’ αὐτό τό κλίμα τῆς ἀπαισιοδοξίας, τά Χριστούγεννα μᾶς γεμίζουν μέ αἰσιοδοξία. Τό Νήπιον τῆς Βηθλεέμ εἶναι ἡ αἰσιοδοξία μας. Ὁ γεννηθείς Χριστός εἶναι ὁ παγκόσμιος ἄξονας, τό κέντρο τῆς ἀνθρωπότητος, τό Ἀλφα καί τό Ὠμέγα, τόν Ὁποῖο παρακαλοῦμε καί ἰκετεύουμε νά παύσει τά σχίσματα τῶν Ἐκκλησιῶν καί νά καταστείλει τίς ἐπαναστάσεις τῶν αἱρέσεων.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΤΕΧΘΗ!

ΑΛΗΘΩΣ ΕΤΕΧΘΗ!

ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΘΕΑΡΕΣΤΑ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ!

ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2019

Μέ ἑόρτιες εὐχές,

ἐλάχιστος ἐν ἱερεῦσι

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος