Εὐχόμεθα σέ ὅλους μας νά γίνουμε καλοί κυνηγοί τοῦ Θεοῦ, ξεπερνώντας τά ὅποια ἐμπόδια, ὥστε ὁ Θεός νά μένει μέσα μας, νά κατοικεῖ καί νά ἀναπαύεται

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί!

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι ἡ περίοδος, κατά τήν ὁποία ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ὀφείλουμε νά ἐντείνουμε περισσότερο τό ”κυνήγι” τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ. Διότι, κάθε Ὀρθόδοξος Χριστιανός πρέπει νά εἶναι ἕνας κυνηγός τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος κυνηγᾶ τόν Θεό, γιά νά Τόν κρατήσει μέσα του. Κάπου στό Γεροντικό γράφεται γιά κάποιον ἀββά τό ἑξῆς: Ὁ Ἀββάς βρισκόταν ἐπάνω σέ κάποιο βουνό. Τόν εἶδαν κάποιοι κυνηγοί καί τόν ρώτησαν : ”Τί κάνεις Γέροντα ἐδῶ”; Καί αὐτός ἀπάντησε: ”Κυνηγάω τόν Θεό”.

Γιά νά μποροῦμε, λοιπόν, νά κυνηγᾶμε τόν Θεό πιό ἐντατικά αὐτή τήν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, γιά νά τόν κρατᾶμε, νά τόν ἔχουμε μέσα στήν καρδιά μας καί νά τόν ἀναπαύουμε, πρέπει προηγουμένως νά ἔχουμε ἐκδιώξει ἀπό τήν καρδιά μας κάθε τι, τό ὁποῖο θά ἐμποδίσει τόν Θεό νά μένει μέσα μας, νά κατοικεῖ καί νά ἀναπαύεται. 

Στό μέν προσωπικό ἐπίπεδο τό ἐμπόδιο εἶναι οἱ ἁμαρτίες καί τά πάθη μας, τά ὁποῖα μέ τόν πνευματικό ἀγῶνα, τήν ἐξομολόγηση καί τήν Θεία Κοινωνία, πρέπει νά ἐκδιώξουμε, γιά νά καθαρθοῦμε. 

Στό δέ ἐκκλησιαστικό ἐπίπεδο τά ἐμπόδια εἶναι ἡ πλάνη, ἡ αἵρεση, τό σχίσμα, ἡ παναίρεση τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης, ἡ νέα σχισματοαιρετική ψευδοεκκλησία τῆς Οὐκρανίας, ἡ σχεδιαζομένη ἀπόδοση ”αὐτοκεφαλίας” στούς σχισματικούς τῶν Σκοπίων καί τοῦ Μαυροβουνίου ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί ἡ ἐπικείμενη ἔλευση τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου γιά τρίτη φορά στήν ἁγιοτόκο καί ἡρωοτόκο Ὀρθόδοξη Ἐλλάδα μας, συνοδευομένου ἀπό τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο. Ὅλα αὐτά τά ἐμπόδια πρέπει νά τά ἐκδιώξουμε, μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ καί μέ θαρραλέο ὁμολογιακό ἀγῶνα.

Εὐχόμεθα σέ ὅλους μας νά γίνουμε καλοί κυνηγοί τοῦ Θεοῦ, ξεπερνώντας τά ὅποια ἐμπόδια, ὥστε ὁ Θεός νά μένει μέσα μας, νά κατοικεῖ καί νά ἀναπαύεται.

Εὐλογημένη Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή! Καλό στάδιο! Καλό πνευματικό ἀγῶνα!

Μετ’εὐχῶν,

ἐλάχιστος ἐν ἱερεῦσι

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος