Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

Αὐτός εἶναι δρόμος ἐπικίνδυνα ὀλισθηρός καί ὁδηγεῖ στήν ἀπώλεια μέσα ἀπό τήν πλάνη, τήν αἵρεση καί τό σχίσμα.

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Σχισματικός ἐπίσκοπος ζητᾶ Αὐτοκεφαλία στή “Μακεδονική Ἐκκλησία” καί ἕνωση τῶν Μακεδόνων

π.Νικόλαος Μανώλης

Τόν δρόμο τῆς ἀναγνώρισης τῆς “σχισματικῆς ἐκκλησίας” τῶν Σκοπίων καί τῆς ἀντίστοιχης τοῦ Μαυροβουνίου, τόν ἄνοιξε καί τόν ἑτοίμασε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ἀκριβῶς μετά τήν ἐπίσημη ἀναγνώριση τῆς σχισματικῆς ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἀπό τήν Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Σέ αὐτόν τόν δρόμο διάλεξε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος νά περπατήσει. Αὐτός εἶναι δρόμος ἐπικίνδυνα ὀλισθηρός καί ὁδηγεῖ στήν ἀπώλεια μέσα ἀπό τήν πλάνη, τήν αἵρεση καί τό σχίσμα.

Σήμερα παρακολουθοῦμε τά γεγονότα νά ἐξελίσσονται σάν σέ ἀγώνισμα τῶν ἀθλητῶν τοῦ στίβου καί μάλιστα αὐτό τῆς σκυταλοδρομίας. Μέ τίς ἐπιστολές καί τίς ἐπισκέψεις στόν Πατριάρχη στό Φανάρι, μέ τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στή Βουλγαρία καί τά Σκόπια, μέ τίς δηλώσεις τῶν ὑπολοίπων Πατριαρχείων καί ἀρκετῶν σχισματικῶν Ἐπισκόπων, ὅπως καί τῶν πιό ἐπισήμων πολιτικῶν προσώπων, ἐξελίσσεται μέ ταχύτατους ρυθμούς ἡ σκυταλοδρομία γιά τίς νέες Αὐτοκεφαλίες. Ὅλοι συντελοῦν μέ τόν δικό τους τρόπο καί ἀγῶνα νά μεταφέρουν τή σκυτάλη τους στό Φανάρι γιά νά ἐξασφαλίσουν τά εὔσημα καί τόν Τόμο τῆς νέας τους ὑπόστασης κάτω ἀπό τήν προστασία τοῦ Βαρθολομαίου.

Οἱ νέες “ἐκκλησιαστικές δομές” πού δέ θά ἔχουν ἀπολύτως καμία σχέση μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας, θά κάνουν τήν ἐμφάνισή τους πολύ σύντομα γιά νά ἐνισχύσουν τό Φανάρι καί νά ἀποδυναμώσουν τήν κατά τόπους Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ προκειμένη περίπτωση ἀφορᾷ τό Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας καί τῆς Σερβίας καί τό σχέδιο εἶναι πονηρό, ὥστε νά μήν μπορεῖ νά ἀντισταθεῖ ἑνωμένη ἡ Ὀρθοδοξία στά δόλια σχέδια τοῦ Πάπα καί τῆς πανθρησκείας ἀργότερα.

Ἔτσι λοιπόν ὁ καθένας παίρνει τή σκυτάλη του καί μέ τή δική του σειρά τρέχει πρός τήν κατεύθυνση πού ἔχει ἀναλάβει νά διεκπεραιώσει τό Φανάρι. Ὅλοι θά παραδώσουν τή σκυτάλη τους στόν Πατριάρχη, ἀφοῦ ἤδη τοῦ ἔχουν ἀναγνωρίσει τό δικαίωμα καί τό προνόμιο νά χορηγεῖ ἐπίσημα τίς αὐτοκεφαλίες ἀκόμα καί στούς σχισματικούς καί νά διαιρεῖ τήν Ὀρθοδοξία.

Στήν πρόσφατη ἐπιστολή πού ἔστειλε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῶν Σκοπίων Στέβο Πενταρόφσκι στόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο μέ ἡμερομηνία 16-09-20, ζητᾷ νά παραδώσει τόν Τόμο τῆς Αὐτοκεφαλίας[1] στήν σχισματική Ἐκκλησία τῆς “Βόρειας Μακεδονίας”. Μέ ἀφορμή τήν ἐπιστολή αὐτή ἔχουμε αὐτή τήν παρέμβαση τοῦ σχισματικοῦ Μητροπολίτη Ποβαρδάρη Ἀγαθάγγελου. Ὁ σχισματικός Ἐπίσκοπος μίλησε στήν τηλεοπτική ἐκπομπή “Τί δέν εἶναι ξεκάθαρο” τοῦ καναλιοῦ Алфа TΒ, γιά τήν ἀναγνώριση τῆς Αὐτοκεφαλίας της “Μακεδονικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας”.

Πάντοτε ἡ σχισματική “ἐκκλησία” μέ τήν παρέμβαση τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων ἐξασφαλίζει τήν πολύτιμη βοήθεια, γιά νά προωθήσει τά σχέδιά της ὥστε νά γίνει ἀνεξάρτητη καί νά ἀποκτήσει δύναμη καί κῦρος. Μέσα ἀπό τήν ὁμιλία του ὁ σχισματικός Μητροπολίτης ἔκανε λόγο γιά τήν ἀνάγκη πού ὑπάρχει, νά ἑνωθοῦν ὅλοι οἱ Μακεδόνες πολῖτες ὥστε νά διατηρήσουν τήν ἐθνική ταυτότητά τους. Ἀναφέρθηκε καί στόν κοινό ἐθνικό ἥρωα Βουλγάρων καί Σκοπιανῶν, τόν Γκότσε Ντέλτσεφ, πού ἦταν μέλος τῆς ΕΜΕΟ ἡ ὁποία στή συνέχεια ὀνομάστηκε “Βουλγαρική Μακεδονο-Ἀδριανουπολίτικη Ἐπαναστατική Ἐπιτροπή Κομιτάτο”. Ἡ Ὀργάνωση αὐτή ὅπως εἶπε, εὐθύνεται γιά τούς διωγμούς τῶν Ἑλληνικῶν πληθυσμῶν τῆς Μακεδονίας μέ τό σύνθημα: “Ἡ Μακεδονία στούς Μακεδόνες!”

Γιά τόν κ. Ἀγαθάγγελο εἶναι ὁ ἐθνικός ἥρωας: “Ὁ Μακεδόνας πού ἀγωνίστηκε γιά τή δικαιοσύνη τῆς Μακεδονίας, ὁ Ἀπόστολος τῆς ἀλήθειας, ἀπόστολος τῆς ἀγάπης, ἀπόστολος τῆς δικαιοσύνης, εἶναι ἕνας ἀπόστολος πού φωτίζει τό πρόσωπο τοῦ Μακεδόνα”. Λέει μέ νόημα ἐπίσης ὅτι: “Αὐτή ἡ κυβέρνηση δέν μπορεῖ νά κρύψει τό γεγονός ὅτι ὁ Γκότσε Ντέλτσεφ εἶναι Μακεδόνας. Πιστεύω ὅτι ὅπως ὁ Φοίνικας θά ἀναγεννηθοῦμε ξανά. Αὐτό πού συμβαίνει σέ ἐμᾶς στήν ἱερή μας Μακεδονική γῆ, στούς Μακεδόνες μας εἶναι πραγματικά κάτι γιά τό ὁποῖο κάθε πραγματικός Μακεδόνας πρέπει νά ἀνησυχεῖ. Ἐκεῖνος πού τήν αἰσθάνεται, αὐτός πού τήν ἀγαπᾷ, αὐτός πού ἀγαπάει αὐτή τή χώρα τῆς Μακεδονίας”.

Μέ τήν πολιτική ἀπαξίωση τῆς ἱστορίας μας καί τῆς γλώσσας μας καί τήν προδοτική “Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν” φθάσαμε σήμερα νά ἀκοῦμε γιά τήν ἱερή Μακεδονική γῆ τῶν “Μακεδόνων” γειτόνων μας. Μόνο σέ ἐμᾶς τούς Ἕλληνες δέ μᾶς ἀναγνωρίζεται ὅτι ἔχουμε θέση στόν τόπο μας καί στήν ἱστορία τῆς Μακεδονίας μας. Ἀντιθέτως σέ ἐμᾶς ἔχει ἀπαγορευτεῖ καί μάλιστα θά τιμωρηθοῦμε ἐάν τολμήσουμε νά τραγουδήσουμε τό “Μακεδονία ξακουστή τοῦ Ἀλεξάνδρου ἡ χώρα…” καί ὁ κ. Ἀγαθάγγελος, ἄδραξε τήν εὐκαιρία καί ἀναφέρει κατά πῶς θέλει τήν ἱστορία τῆς Μακεδονίας μας.

Ἐμεῖς ὅμως μέ τήν σειρά μας, πάρα πολλά μποροῦμε νά ποῦμε γιά τή δράση αὐτῶν τῶν σκληρῶν ἔνοπλων ὁμάδων τῶν Κομιτατζήδων πού ἐκτελοῦσαν καί βασάνιζαν κυρίως ἱερεῖς καί δασκάλους, ὅπως καί προύχοντες ἀλλά ἀκόμη καί πολλούς ἁπλούς χωρικούς Ἕλληνες ἐπειδή ἀρνοῦνταν τόν ἐκβουλγαρισμό τους. Καί κατά συνέπεια καί ὁλόκληρης τῆς Μακεδονίας μας μέ ἀπώτερο σκοπό τήν ἀπόσχισή της ἀπό τήν τότε Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία, ὡς ἕνα ἐνδιάμεσο στάδιο πρίν ἀπό τήν τελική ἕνωσή της μέ τή Βουλγαρία.

Ἡ διαδικασία τοῦ ἐκβουλγαρισμοῦ τῆς Μακεδονίας μας ἦταν μεθοδική καί εἶχε πολύ προσεκτικά σχεδιαστεῖ ὥστε νά κλιμακωθεῖ σταδιακά. Σάν πρῶτο στάδιο ὑπῆρξε ὁ ἐξαναγκασμός τοῦ συνόλου τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ πού εἶχε ρευστή ἐθνική συνείδηση νά ἐκκλησιάζεται σέ ἐκκλησίες πού θά ὑπάγονταν στή Βουλγαρική Ἐξαρχία. Διά τῆς βίας τούς ἀπαγόρευσαν νά ἐκκλησιάζονται στίς ὑπάρχουσες δικές τους ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες ὑπάγονταν στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Γιά τόν σκοπό αὐτό ἱδρύθηκαν σέ ὅλη τή Μακεδονία πολυάριθμες ἑξαρχικές ἐκκλησίες. Σέ αὐτές ὁ ἐκκλησιασμός γινόταν στή βουλγαρική γλῶσσα καί οἱ βαπτίσεις μέ τήν ὀνοματοδοσία τῶν νηπίων ἐπίσης ἦταν στά βουλγαρικά. Σέ δεύτερη φάση τό κομιτάτο ἄρχισε νά ἱδρύει πολυάριθμα σχολεῖα στά ὁποῖα τά παιδιά θά διδάσκονταν μόνο τή βουλγαρική γλῶσσα καί θά κατηχοῦνταν πλέον ἐθνικά.

Στή μνήμη τῶν περισσότερων ἀπό ἐμᾶς ὁ ἔνοπλος Μακεδονικός Ἀγῶνας συνδέεται μέ τόν ἀγῶνα τοῦ Τέλλου Ἄγρα στή λίμνη τῶν Γιαννιτσῶν μέσα ἀπό τίς συγκλονιστικές ἀφηγήσεις τῆς Πηνελόπης Δέλτα στό βιβλίο της Στά Μυστικά το Βάλτου. Στή μνήμη μας εἶναι ἐπίσης οἱ Ἕλληνες ἥρωες Μακεδονομάχοι πού ἀγωνίστηκαν καί ἔχυσαν τό αἷμα τους γιά τόν τόπο τους, γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς Μακεδονίας μας, γιά τή γλῶσσα καί γιά τήν πίστη στήν Ὀρθοδοξία μας. Ὁ θάνατος τοῦ Παύλου Μελ μετά ἀπό τή συμπλοκή μέ τό τουρκικό ἀπόσπασμα στό χωριό Στάτιστα τῆς Μακεδονίας μας, πού ἔγινε στίς 13 Ὀκτωβρίου τοῦ 1904, συντάραξε ὁλόκληρο τό Ἔθνος καί ἀπό τότε ἡ σωτηρία τῆς Μακεδονίας ἔγινε ὑπόθεση ὁλόκληρου τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Ἐμεῖς λοιπόν πρός ἀπάντηση τῶν λεγομένων τοῦ Σκοπιανοῦ Ἐπισκόπου τῆς σχισματικῆς “ἐκκλησίας” προτάσσουμε τήν ἱστορία μας μέ τόν κατάλογο ἑκατοντάδων ὀνομάτων. Συνεχίζουμε νά μνημονεύουμε τά ὀνόματά τους καί μάλιστα μετά πολλῶν ἐγκωμίων καί σέ ὅλους τούς Ἕλληνες πού κατάφεραν νά περιφρουρήσουν τή Μακεδονία μας μέ τίς δικές τους δυνάμεις. Μέσῳ των Μακεδονομάχων τῶν ἔνοπλων ὁμάδων πού πολέμησαν μέ γενναιότητα καί μέ τή συνδρομή κάποιων ἐλάχιστων ἀκόμη ἔνοπλων Κρητῶν καί Μανιατῶν Ἑλλήνων ἀπελευθερώθηκαν τά χωριά τῆς Μακεδονίας μας ἀπό τή Βουλγαρική τυραννία τῶν Κομιτατζήδων.

Ἴων Δραγούμης ὁ Μακεδονομάχος πολιτικός εἶπε τό ἑξῆς:Ἄν τρέξουμε νά σώσουμε τή Μακεδονία, ἐμεῖς θά σωθοῦμε. Ὁ καθένας πρέπει νά ξέρει ὅτι σ’ αὐτόν ἔλαχε νά σώσει τό ἔθνος του, ἔτσι θά προσπαθήσουν πολλοί καί θά τό σώσει ὅποιος μπορέσει”.

Ὁ λαός καί πάλι θά ἀντισταθεῖ μέσα ἀπό τήν ἀληθινή Ὀρθόδοξη Πίστη του καί ἡ Μακεδονία μας δέ θά χαθεῖ. Ἀλλά καί ἡ σχισματική “Βόρεια Μακεδονική Ἐκκλησία” πού ἑτοιμάζεται νά ἀναγνωριστεῖ σύντομα ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ὡς “Αὐτοκέφαλη Μακεδονική Ἐκκλησία”, θά πρέπει νά μᾶς θυμίσει ξανά τήν ἔνδοξη ἱστορία μας. Καί ὅτι ἔχει ἤδη σχεδιαστεῖ, ὥστε νά ὑπαχθοῦν μελλοντικά καί οἱ Μητροπόλεις τῶν “Νέων Χωρῶν” στή νέα Αὐτοκέφαλη “Ἐκκλησία ἐν Βορείῳ Μακεδονίᾳ” νά μήν εὐοδωθεῖ.

“Ἄν τρέξουμε νά σώσουμε τή Μακεδονία, ἐμεῖς θά σωθοῦμε”.


[1] https://oukraniko.blogspot.com/2020/09/blog-post_20.html

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra


Δείτε σχετικά:
Σκόπια: «Ανεπίσημες συνομιλίες με το Οικουμενικό Πατριαρχείο για Αυτοκέφαλη Εκκλησία»
Βόρεια Μακεδονία αποκαλεί τα Σκόπια το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Σκόπια: Ο ύποπτος ρόλος της επίσκεψης του Πάπα
Ο Πάπας σε Βουλγαρία και Σκόπια – Τα σχέδια για οικουμενισμό, μεταναστευτικό, γεωπολιτική
Πατριάρχης Κύριλλος: Tο σενάριο της Ουκρανικής «αυτοκεφαλίας» ίσως επαναληφθεί στα Σκόπια
Τα πολιτικά παιχνίδια του Πατριαρχείου συνεχίζονται
Δεμένα τα χέρια του Ιερώνυμου μπροστά στην «ανεξάρτητη Μακεδονική Εκκλησία»
Στο πλευρό των σχισματικών των Σκοπίων οι ΗΠΑ
Ο Ζάεφ συμφώνησε να δωροδοκήσει τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο για το θέμα της αυτοκεφαλίας της…
Το Φανάρι στρέφει τα μάτια του στην Σερβία-Τι θα γίνει με την «μακεδονική εκκλησία»