Λάβαμε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας την παρακάτω είδηση σχετικά με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης των γονέων για την αναγραφή του θρησκεύματος στα απολυτήρια των μαθητών.

— Σχολιασμός katanixi.gr —

Στους γονείς των μαθητών της Γ’ Λυκείου στάλθηκε στις 18 Ιουνίου email από το “myschool” που τους ενημερώνει για το εξής:

“ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ, ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 20/6/2019″.

Επίσης αναφέρεται ότι το μήνυμα προέρχεται από την εκάστοτε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ και το σχολείο του κάθε μαθητή.

Σχόλιο: Αξιοσημείωτο είναι ότι η υπεύθυνη δήλωση δεν ζητείται να γίνει για να μην αναγραφεί το θρήσκευμα αλλά για να αναγραφεί. ΒΕΒΑΙΑ, τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι το θρήσκευμα δεν αναγράφεται στα απολυτήρια.

Δείτε σχετικά: Aναγραφή του θρησκεύματος στα απολυτήρια των μαθητών μόνο με δήλωση γονέα