Επικαιρότητα

Ποιοι κανόνες επιβάλλουν την καθαίρεση του Επισκόπου Χαριουπόλεως Βαρθολομαίου 

εικόνα άρθρου: Ποιοι κανόνες επιβάλλουν την καθαίρεση του Επισκόπου Χαριουπόλεως Βαρθολομαίου 
της Ειρήνης Ιωαννίδου

Οι αιρετίζοντες Επίσκοποι περιμένουν πλάι στους Εβραίους τον Αντίχριστο…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Η Είδηση

Στις 19 Δεκεμβρίου, ο Επίσκοπος Χαριουπόλεως κ. Βαρθολομαίος επισκέφθηκε την παλαιότερη Συναγωγή της Αυστραλίας, τη Συναγωγή του Χόμπαρτ, ενώ έλαβε μέρος στην εβραϊκή εορτή Χανουκά.

Μεταξύ άλλων επιφανών, το παρών έδωσε και ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αυστραλία, κ. Amir Maimon, ο οποίος με τη σειρά του ευχαρίστησε τον Επίσκοπο Χαριουπόλεως για την τιμή που έκανε στην εβραϊκή κοινότητα της Τασμανίας και σημείωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που ένας Ορθόδοξος Επίσκοπος στην Αυστραλία παρευρέθηκε σε μια τέτοια τελετή, μια πράξη, που φανερώνει αγαθά αισθήματα και αμοιβαίο σεβασμό, όπως επισήμανε.

Και ενώ η Αυστραλία έκρινε πως είναι η κατάλληλη στιγμή για να κυνηγήσει την οικουμενιστική πρωτιά, οι κανόνες που θεσπίστηκαν από τους Αγίους της Εκκλησίας μας και καταδικάζουν οποιαδήποτε παραχώρηση στην πλάνη των Εβραίων, παραμένουν το ίδιο αμετάβλητοι. Καλό είναι βέβαια να παρακολουθήσουμε πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις Αυστραλίας-Ισραήλ και πόσο θα επηρεάσει η ατιμωτική πράξη του κ.Βαρθολομαίου, την ανέλιξη του στις τάξεις του κλήρου.

Ακολουθεί η παράθεση μερικών μόνο κανόνων που τον καθιστούν καθαιρετέο

ΞΕ΄ Κανόνας των Αγ. Αποστόλων 

«Ει τις κληρικός, ή λαϊκός εισέλθοι εις συναγωγήν Ιουδαίων, ή αιρετικών προσεύξασθαι, και καθαιρείσθω, και αφοριζέσθω».

Κανών ΛΖ’ της εν Λαοδικεία Τοπικής Συνόδου

«Ότι ου δεί παρά των Ιουδαίων ή αιρετικών τα πεμπόμενα εορταστικά λαμβάνειν, μηδέ συνεορτάζειν αυτοίς»

Ερμηνεία στον ΞΔ΄ Αποστολικό Κανόνα, PG 137, 165ΒC

«Μέγα αμάρτημα ο κανών ηγείται, το Χριστιανόν εις Ιουδαίων συναγωγήν ή αιρετικών χάριν προσευχής εισιέναι. Τις γαρ συμφώνησις Χριστώ προς Βελίαρ; Ή τις μερίς πιστώ μετά απίστου κατά τον μέγαν Απόστολον; Η δε των αιρετικών σύναξις, εναντία τοις Ορθοδόξοις πρεσβευόντων,κακείνη ου τιμητέα ορθοδόξοις, μάλλον μεν ουν και αποβλητέα. Τινές μεν ουν ως μεγάλα αμαρτάνοντας τους εισιόντας εις τας τοιαύτας συναγωγάς δι’ ευχήν, διπλή φασί τιμωρία τον κανόνα τούτον υπάγειν».

Ερμηνεία στον Ο΄ Αποστολικό Κανόνα, PG 137, 181ΒC

«Ο ακοινωνήτω συνευξάμενος ή καθηρημένω, δια τους ήδη γεγραμμένους κανόνας υπό επιτίμιον εστίν … καν γαρ μη τα εκείνων φρονή, αλλά γεπολλοίς σκανδάλου δίδωσιν αφορμήν και υπόνοιαν καθ’ εαυτού ως τας Ιουδαϊκάς τιμών τελετάς. Άμα δε και μιαίνεσθαι πιστεύεται τη εκείνων συναναστροφή».

Eρμηνεία στον ΞΔ΄ Αποστολικό Κανόνα, PG 137, 168Α

«Ο εισελθών εις συναγωγήν Ιουδαίων ή αιρετικών και προσευξάμενος μετ’ αυτών».

Ολόκληρη η υμνογραφία της Εκκλησίας αποδίδει βαρύτατους χαρακτηρισμούς στους Εβραίους 

Ο Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, π.Θεόδωρος Ζήσης, έγραψε σε σχετικό άρθρο του: «Ερανιζόμενοι από μερικούς μόνον ύμνους της Μ. Εβδομάδος βλέπουμε να χαρακτηρίζονται οι Ιουδαίοι ως «αλαζών και μιαιφόνος λαός» ως «φθονερός αλάστωρ, φόνου πλήρης λαός», «αραβιανόν, σκολιώτατον γένος Εβραίων», «ολέθριος σπείρα θεοστυγών, πονηρευομένων, «θεοκτόνων συναγωγή», «των δικαίων φονευταί», «θεομάχοι», «θεοκτόνοι», «παράνομοι», «πονηρόν συνέδριον», «άνομοι και άπιστοι», «γενεά άπιστος και μοιχαλίς», «κατάκριτος συναγωγή»».

Ακόμη, ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός μίλησε με μεγάλη σοφία για την κακία των Εβραίων: «Καί τώρα μή δυνάμενοι οἱ Ἑβραῖοι νά τόν μετασταυρώσουν τόν Χριστόν, κάθε Μεγάλην Παρασκευήν τόν κάνουν ἀπό κερέ καί τόν σταυρώνουν, καί ὕστερα τόν καίουν· ἢ παίρνουν ἕνα ἀρνί καί τό κτυποῦν μέ τά μαχαίρια καί τό σταυρώνουν ἀντί τοῦ Χριστοῦ. Ἀκούετε κακίαν τῶν Ἑβραίων καί τοῦ διαβόλου; Καθώς γεννηθῆ τό Ἑβραιόπαιδον, ἀντί νά τό μαθαίνουν νά προσκυνῇ τόν Θεόν, οἱ Ἑβραῖοι, παρακινούμενοι ἀπό τόν πατέρα των διάβολον, εὐθύς ὁπού γεννηθῆ, τό μαθαίνουν νά βλασφημᾷ καί νά ἀναθεματίζῃ τόν Χριστόν μας καί τήν Παναγίαν μας· καί ἐξοδεύουν πενήντα, ἑκατόν πουγγιά νά εὕρουν κανένα χριστιανόπουλο νά τό σφάξουν, νά πάρουν τό αἷμα του, καέ μέ ἐκεῖνο νά κοινωνοῦν».

Τέλος, Άγιος Παΐσιος επιβεβαιώνει ότι οι Εβραίοι περιμένουν τον Αντίχριστο (Λόγοι Β’, Πνευματική Αφύπνιση, Έκδοση 2001). Φαίνεται ότι οι αιρετίζοντες Επίσκοποι περιμένουν πλάι στους Εβραίους και αυτοί τον Αντίχριστο, γι’ αυτό γίνονται Χριστομάχοι, κανονικοί «διώκτες» ορθοδόξων αγωνιστών και ομολογητών. Είναι οι ίδιοι που αποσιωπούν τους λόγους των Αγίων που τους ελέγχουν και τους Κανόνες που τους καθιστούν καθαιρετέους. 

Ένας είναι όμως ο εφιάλτης τους και δεν γλιτώνουν απ’ αυτόν… Η Αγία Αποτείχιση, η οποία αποδίδει τιμή σε όσους διακόπτουν την πνευματική τους κοινωνία με τον πνευματικό τους προϊστάμενο επειδή εκείνος κηρύττει την Αίρεση δημόσια και απροκάλυπτα. Αυτό το ιερό τείχος απέναντι στις πλάνες τους θυμίζει ότι τίποτα δεν αξίζουν τα παράσημα που λαμβάνουν λόγω της υπακοής τους στην οικουμενιστική ατζέντα. Άλλος είναι ο πραγματικός Κριτής. Αλλού είναι η ποιότητα, η Αλήθεια…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
Επίσκοπος Χαριουπόλεως… Θεωρία των δύο πνευμόνων ή συμπτώματα πνευματικής εμβολής;
Διαθρησκειακή προσευχή στην Αυστραλία – Και καθαιρείσθω και αφοριζέσθω
Μία ακόμη οικουμενιστική χειροτονία στην Αυστραλία

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.