Συνεργατες

«Ποιος είναι η αλήθεια;» (Γ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: «Ποιος είναι η αλήθεια;» (Γ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Η δογματική αλήθεια της Εκκλησίας διακηρύττει τη δυνατότητα της σωτηρίας και ταυτόχρονα την εξασφαλίζει» (π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Γ΄ Μέρος

Αδέλφια μου, από την Αγία Γραφή γνωρίζουμε ότι: «ὅσοι δέ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τό ὄνομα αὐτοῦ» (Ἰωάν. 1, 12).

Διότι «λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή· οὐδείς ἔρχεται πρός τόν Πατέρα εἰ μή δι᾿ ἐμοῦ» (Ἰωάν. 14, 6).

Και ότι πραγματικά, η χάρις και η Αλήθεια ήλθαν στη ζωή μας διά Ιησού Χριστού, όπως πιστεύουμε «ὅτι ὁ νόμος διά Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καί ἡ ἀλήθεια διά Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο» (Ἰωάν. 1, 17).

Αυτή η τοποθέτηση της Αγίας Γραφής αποδεικνύει τη διαφορά ανάμεσα στην Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη και στη διανοητική αναζήτηση της αλήθειας. (5)

Όταν ο πιστός άνθρωπος προσπαθήσει να γνωρίσει διανοητικά την αλήθεια, στηριζόμενος μόνο στη δύναμη του νου, οδηγείται στο ίδιο λάθος της επιστήμης με την αιτιοκρατία της, και του πανθεϊσμού με την ταύτιση του Θεού και του κόσμου· στην αναζήτηση της αλήθειας του «τι»!

Αντίθετα ο ορθόδοξος πιστός χριστιανός ενδιαφέρεται πάντα για την αλήθεια του προσώπου, του «ποιος», η οποία όμως γνωρίζεται μόνο με την «κοινωνία», που είναι δώρο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος.

«Ποιά είναι η Σωτήρια Αλήθεια;»

Η διάκριση ανάμεσα στην αλήθεια του «τι» και στην αλήθεια του «ποιος» είναι βασική, γιατί εδώ δεν πρόκειται για θεωρητική έννοια αλλά για το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου.

Η αλήθεια των φιλοσόφων, δηλαδή η αλήθεια του «τι», δεν σώζει τον άνθρωπο.

Γιατί ο «θεός» των φιλοσόφων είναι απρόσωπος και επομένως δεν έρχεται σε προσωπική κοινωνία με τον άνθρωπο.

Το ίδιο συμβαίνει και με το «θεό» των Ινδουιστών.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η αίρεση είναι τραγική πραγματικότητα.

Σε αυτό το σημείο η Αγία Γραφή προειδοποιεί: “Υπήρξαν και ψευδοπροφήται μεταξύ του λαού, όπως και μεταξύ σας θα υπάρξουν ψευδοδιδάσκαλοι, που θα εισαγάγουν αιρέσεις απωλείας, αρνούμενοι και τον Κύριον που τους αγόρασε κι έτσι προκαλούν ταχεία απώλεια.

«Ἐγένοντο δέ καί ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καί ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας, καί τόν ἀγοράσαντα αὐτούς δεσπότην ἀρνούμενοι ἐπάγοντες ἑαυτοῖς ταχινήν ἀπώλειαν» (Β’ Πέτρ. 2, 1).

Οι «αιρέσεις της απωλείας» αναφέρονται στα δόγματα της πίστης· γι’ αυτό και η Εκκλησία αγωνίσθηκε και αγωνίζεται εναντίον των αιρέσεων, που θέτουν σε κίνδυνο τη σωτηρία.

«Η δογματική αλήθεια της Εκκλησίας διακηρύττει τη δυνατότητα της σωτηρίας και ταυτόχρονα την εξασφαλίζει».

Πώς θα ήταν επί παραδείγματι δυνατή η σωτηρία μας, δηλαδή η πραγματική μας Θεο-Κοινωνία, που διατηρεί το δικό μας «εγώ ο αμαρτωλός δούλος Σου» και το «Συ Κύριε» του Θεού, αν εμείς αντικαθιστούσαμε την Ορθόδοξη Πίστη;

Η Πίστη μας στον προσωπικό μας Άγιο Τριαδικό Θεό, δεν αντικαθίσταται, με την «πίστη» των «σοφών» φιλοσόφων σε ένα απρόσωπο «υπέρτατο όν» ή και με την ινδουιστική αντίληψη για μια παγκόσμια απρόσωπη δύναμη ή «συνειδητότητα»;

Με την Πίστη στην αλήθεια του «ποιος», η Εκκλησία, στο «αιώνιο» ερώτημα του ορθοδόξου πιστού ανθρώπου «ποιος είναι η αλήθεια;», δίνει απάντηση ικανή να τον απαλλάξει από αδιέξοδα και να τον οδηγήσει στο βαθύτερο νόημα της ζωής.

Η μοναδική Αλήθεια είναι η αληθινή και βιωματική πίστη στον Άγιο Τριαδικό Θεό. Η πίστη στον Άγιο Τριαδικό Θεό διδάσκεται σαφώς στην Αγία Γραφή.

Είναι η αλήθεια της Ορθόδοξης «αποκεκαλυμμένης πίστης» μας από τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό. Έτσι κι εμείς σήμερα γνωρίζουμε ότι πριν: «Ἀπό κάθε πνευματική θεωρία, ἀδελφοί, πρέπει να προηγεῖται ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἀγάπη· προπάντων ὅμως ἡ ἀγάπη.

Ἡ πίστη καί ἡ ἐλπίδα διδάσκουν τόν ἄνθρωπο νά καταφρονεῖ τά ὁρατά ὑλικά ἀγαθά.

Ἐνῶ ἡ ἀγάπη ἑνώνει τήν ψυχή μέ τίς ἀρετές τοῦ Θεοῦ, ἀναζητῶντας τόν Ἀόρατο μέ τήν νοερή αἴσθηση». (6)

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 5. Του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) Απόσπασμα από το βιβλίο του «Η Ορθοδοξία μας». Περιοδικό Διάλογος.Τεύχος 30. Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2002. https://www.impantokratoros.gr/
  • 6. Λόγος ασκητικός χωρισμένος σε 100 πρακτικά κεφάλαια πνευματικής γνώσεως και διακρίσεως. Λόγος 1. https://religious.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– «Ποιος είναι η αλήθεια;» (Α΄ Μέρος)
«Ποιος είναι η αλήθεια;» (Β΄ Μέρος)

Σχετικά άρθρα

Νεοέλληνες: Θα είμαστε οι επόμενοι Χετταίοι και οι Σουμέριοι;

Γράφει ο “Παρακαταθικός” Το τραγικό φαινόμενο της παγκόσμιας κατάρρευσης της γονιμότητας “Η πολιτική αντικατάστασης πληθυσμών μαζί με το δημογραφικό ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πυρηνικό πόλεμο, που καταδικάζει σε αφανισμό τη χώρα...

Το Συναξάρι του Οσίου Βασιλείου του Ομολογητή Επισκόπου Παρίου

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη. Ως Επίσκοπος ο Βασίλειος αρνήθηκε να υπογράψει τις αποφάσεις για την αθέτηση των Αγίων Εικόνων και έμεινε σταθερός σε αυτήν του την Ομολογία έως το τέλος της ζωής του…

Ούτε οι Οικουμενιστές είναι Χριστιανοί (ΒΙΝΤΕΟ 2019)

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη. Σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Σιναΐτη, συγγραφέα της Κλίμακας, γιά νά ὁνομάζεσαι χριστιανός πρέπει να διαθέτεις ὁρισμένα χαρακτηριστικά πού δέν τά ἔχουν δυστυχῶς οἱ Οἰκουμενιστές...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.