Επικαιρότητα

Πώς τα οικουμενιστικά συνέδρια προάγουν τον Μητροπολίτη Περιστερίου σε υποψήφιο του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου

εικόνα άρθρου: Πώς τα οικουμενιστικά συνέδρια προάγουν τον Μητροπολίτη Περιστερίου σε υποψήφιο του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου
της Ειρήνης Ιωαννίδου

Μητροπολίτες της Ελλαδικής και Κυπριακής Εκκλησίας παραβρέθηκαν σε Λουθηρανικό Συνέδριο, το οποίο εκπροσωπήθηκε από πάστορες άνδρες και γυναίκες, και επαναδιαπραγματεύτηκαν την αιρετική διδασκαλία του Filioque


Στη Βιττεμβέργη της Γερμανίας πραγματοποιήθηκε το διάστημα 29 Απριλίου με 6 Μαΐου 2023 η δεύτερη συνάντηση της 18ης Ολομέλειας της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Παγκοσμίου Λουθηρανικής Ομοσπονδίας [1].

Εκεί βρέθηκαν εκπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Σερβίας, Ρουμανίας, Γεωργίας, καθώς και των Εκκλησιών Αλβανίας, Τσεχίας και Σλοβακίας. Το παρών έδωσε και η παγκόσμιος Λουθηρανική ομοσπονδία, η οποία εκπροσωπήθηκε από πάστορες, άνδρες και γυναίκες.

Οι συζητήσεις επί των εισηγήσεων κατέληξαν στην παρουσίαση κοινού κειμένου μελέτης περί Αγίου Πνεύματος και Δημιουργίας (οικολογικοί προβληματισμοί), Αγίου Πνεύματος εκτός της Εκκλησίας και Αγίου Πνεύματος εν τη Εκκλησία και τη Θ.Λειτουργία. Δόθηκε έμφαση στην κεντρική θέση της Επικλήσεως στη Θεολογία και Λειτουργία όλων των «παραδόσεων» και αποφασίστηκε περαιτέρω μελέτη αυτής. Ζωντανή υπήρξε και η συζήτηση για το Filioque, κατά την οποία σημειώθηκαν οι «διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις», οι λειτουργικές συνέπειες και οι πιθανές συγκλίσεις επ᾽ αυτού, όπως αναγράφεται στη σχετική ανάρτηση.

Η προσπάθεια των αιρετικών να προσεγγίσουν την Ορθοδοξία, μας θυμίζει τα φοβερά «ουαί» που εξεφώνησε ο Κύριος εναντίον των Φαρισαίων και Γραμματέων, οι οποίοι με την αλαζονική και υποκριτική συμπεριφορά τους, ούτε οι ίδιοι εσώζοντο, αλλά δεν άφηναν και τους άλλους να σωθούν. Η παρουσία όμως των κατ’ όνομα Ορθοδόξων σε τέτοια συνέδρια, των προβατόσχημων λύκων που καπηλεύονται τους ιερατικούς τους τίτλους για να μας “πουλήσουν” μία νοθευμένη πίστη, αναμειγμένη με πλάνες και αιρέσεις, είναι περισσότερο φρικτή!

Πρώτα ακούνε με προσοχή τις γνώμες των αιρετικών για ζητήματα που ήδη έχουν αποφανθεί οι Άγιες Σύνοδοι, ακούνε δηλαδή τις πλάνες και τις βλασφημίες τους, όπως συνέβη στο εν λόγω συνέδριο με το Filioque και έπειτα παρουσιάζουν μία Ορθοδοξία συμβιβαστική και εξισωτική ως προς τις αιρέσεις και τα σχίσματα. Αμφισβητούν την αποκλειστική σωστική ικανότητα της Ορθοδοξίας, για την οποία χιλιάδες μάρτυρες έδωσαν το αίμα τους. Και φυσικά συνυπάρχουν και συνδιαλέγονται όχι μόνο με άνδρες Επισκόπους και Κληρικούς εκπροσώπους αιρετικών ομολογιών αλλά και με γυναίκες, αφήνοντας να εννοηθεί πως μία τέτοια κατάσταση οραματίζονται και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Θου Κύριε!

Ποια είναι όμως η αίρεση του Filioque, τα φοβερά σημεία της οποίας επαναδιαπραγματεύονται Μητροπολίτης της Ελλαδικής και Κυπριακής Εκκλησίας ακυρώνοντας τις αποφάσεις των Αγίων Πατέρων;

«Κατά τήν ἐπί τοῦ πατριάρχου Φωτίου γενομένη σύνοδο τοῦ 879, τήν θεωρούμενη ὡς 8η Οἰκουμενική, καταδικάσθηκε ἡ αἵρεση τοῦ Filioque, παρόντων μάλιστα καί παπικῶν ἀντιπροσώπων. Τό ἴδιο συνέβη καί στίς ἡσυχαστικές συνόδους τοῦ 1341 καί 1351, πού θεωροῦνται ὡς 9η Οἰκουμενική, ὅπου πρωταγωνιστοῦντος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, καταδικάσθηκε ἐπίσης ἡ παπική αἵρεση περί κτιστῆς Θείας Χάριτος, πού ἐδίδασκε ὁ Βαρλαάμ Καλαβρός. Διευρυμένη μείζων Σύνοδος στήν Κωνσταντινούπολη τῶν πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς τό 1848 ἀπαντώντας στήν ἐγκύκλιο τοῦ πάπα Πίου Θ´ «Πρός τούς Ἀνατολικούς», μέ τήν ὁποία καλοῦσε τούς Ὀρθοδόξους νά ἑνωθοῦν ἀναγνωρίζοντας τό πρωτεῖο τοῦ πάπα, χαρακτηρίζει τόν Παπισμό ὡς αἵρεση παρόμοια μέ τόν Ἀρειανισμό, πού πρόκειται πάντως νά ἐκλείψει, ὅπως ἐξέλιπαν καί οἱ ἀρχαῖες αἱρέσεις. Ὅσοι ἀκολουθοῦν τήν παπική διδασκαλία περί τοῦ ὅτι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐκπορεύεται «καί ἐκ τοῦ Υἱοῦ» (filioque) εἶναι αἱρετικοί, καί κάθε ἐπικοινωνία τῶν Ὀρθοδόξων μέ αὐτούς εἶναι ἄθεσμη καί ἀντορθόδοξη», θαεπισημαίνει ο Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, π.Θεόδωρος Ζήσης.

Η Δύση παραχάραξε και αλλοίωσε το ιερό Σύμβολο της πίστεως Νίκαιας – Κωνσταντινουπόλεως με την προσθήκη του Filioque. Η αντικανονική και παράνομη προσθήκη στο ιερό Σύμβολο της Πίστεως του Filioque, η δηλαδή η λατινική νεοδιδασκαλία περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος «και εκ του Υιού», χαρακτηρίστηκε από τον Μέγα Φώτιο ως «αιρετική δόξα», «άθεος γνώμη» και «βλασφημία κατά του Πνεύματος μάλλον δε καθ’ όλης της Αγίας Τριάδος» και «κακών κορωνίς» [2].

Το Filioque απέβη από τα κυριότερα αίτια του Σχίσματος, το οποίο βέβαια απέρριψε σύσσωμη η Ορθόδοξη Εκκλησία, διότι πρόκειται περί κιβδηλεύσεως του ιερού Συμβόλου της Εκκλησίας και μεταβολής του χριστιανικού δόγματος περί Αγίας Τριάδος, το οποίο είχαν δογματίσει οι δύο πρώτες Οικουμενικές Σύνοδοι και διερευνήσει και κατοχυρώσει θεολογικώς οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας, αναγνώρισαν δε και επικύρωσαν οι επόμενες πέντε Οικουμενικές Σύνοδοι.

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε βέβαια το γεγονός ότι τα «λογικά σφάλματα» που νομίζουν ότι εντοπίζουν οι επίσκοποι της νέας τάξης πραγμάτων στις αποφάσεις των Αγίων και Οικουμενικών Συνόδων, ίσως τους φέρνουν πιο κοντά στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο.

Η ιστορία απέδειξε ότι τις πλάνες και αιρέσεις, που προσπαθούν μερικοί να «κανονικοποιήσουν», η Εκκλησία τις απορρίπτει και τις καταδικάζει, και μαζί με αυτές και τους υποστηρικτές τους.

Θα ήταν ευχής έργον, αν το λάμβανε αυτό σοβαρά υπόψη ο Μητροπολίτης Περιστερίου.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧI

Δείτε σχετικά:
Βλασφημία η αποβολή του Εσταυρωμένου πίσω από την Αγία Τράπεζα
Ο Μητροπολίτης Περιστερίου διαδίδει ψευδείς, συκοφαντικές κατηγορίες;
«Επιστημονική Εσπερίδα» στην Ι. Μητρόπολη Περιστερίου φιλοξενεί ουνίτες και παπικούς

Σχετικά άρθρα

Οι πρασινάδες της οικουμενιστικής κλιματικής αλλαγής

Άρθρο της Ελένης Καμπούρη Για να αγαπήσεις εν αληθεία την κτίση, θα πρέπει να αγαπάς και να λατρεύεις ορθά τον Παντοδύναμο Δημιουργό Η είδηση O Πατριάρχης Βαρθολομαίος [1] σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.