Επικαιρότητα

πρ. Καλαβρύτων Αμβρόσιος: Η Ορθοδοξία εν διωγμώ, προδόθηκε και «εκ των έσω»

εικόνα άρθρου: πρ. Καλαβρύτων Αμβρόσιος: Η Ορθοδοξία εν διωγμώ, προδόθηκε και «εκ των έσω»

Η Ορθοδοξία προδόθηκε «εκ των έσω», διότι, οι Αρχιερείς πλανήθηκαν και δεν ακούν τη φωνή του Χριστού, για να την μεταδώσουν και στους πιστούς.

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

«Εἶπε δέ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μή πεινάσῃ, καί ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ οὐ μή διψήσῃ πώποτε. ἀλλ᾿ εἶπον ὑμῖν ὅτι καί ἑωράκατέ με καί οὐ πιστεύετε. Πᾶν ό δίδωσί μοι ὁ πατήρ, πρός ἐμέ ἥξει, καί τόν ἐρχόμενον πρός με οὐ μή ἐκβάλω ἔξω· ὅτι καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τό θέλημα τό ἐμόν, ἀλλά τό θέλημα τοῦ πέμψαντός με. τοῦτο δέ ἐστι τό θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός, ἵνα πᾶν ό δέδωκέ μοι μή ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλά ἀναστήσω αὐτό ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ». (Ιω. 6, 35-39)

«Τότε τους είπε ο Ιησούς· εγώ είμαι ο άρτος της ζωής (εγώ με την μετάληψιν του σώματος και του αίματός μου, αλλά και με την διδασκαλίαν μου και την χάριν του Αγίου Πνεύματος μεταδίδω την πραγματική και αιωνία ζωή). Εκείνος που έρχεται κοντά μου, ποτέ δεν θα πεινάσει πνευματικώς και εκείνος που πιστεύει εις εμέ, ποτέ δεν θα διψάσει. Θα πιστέψουν όμως άλλοι, κάθε λογικόν πλάσμα, κάθε άνθρωπος που μου δίνει ο Πατήρ, θα έρθη εις εμέ και θα γίνη μαθητής μου. Και εκείνον, που έρχεται εις εμέ, ποτέ δεν θα τον βγάλω έξω με περιφρόνηση. Διότι έχω κατεβή από τον ουρανόν και είμαι ως άνθρωπος εις την γην, όχι δια να πράττω το ιδικόν μου θέλημα, αλλά το θέλημα Εκείνου, που με έστειλε. Το δε θέλημα του Πατρός, που με έστειλε στον κόσμο, είναι ακριβώς τούτο, να μη χάσω κανέναν από όλους εκείνους που μου έχει δώσει, αλλά να αναστήσω αυτούς κατά την μεγάλην εκείνην ημέραν της δευτέρας παρουσίας μου».

Αλήθεια, ποιος Επίσκοπος σήμερα πιστεύει και εφαρμόζει με ακρίβεια αυτά τα λόγια; Ο Επίσκοπος που είναι ορισμένος από τον Τριαδικό Θεό «εἰς τύπον καί τόπον τοῦ Χριστοῦ» έχει επωμιστεί αυτή τη διακονία, να υπηρετεί το μυστήριο της σωτηρίας του ποιμνίου. Να διαφυλάττει την Ορθόδοξη Πίστη. Διότι η Πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας είναι η έκφραση της αποκάλυψης της αλήθειας που δόθηκε από τον Χριστό στους αγίους Αποστόλους και στους αγίους Πατέρες μας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι το πραγματικό Θεανθρώπινο Σώμα του Χριστού και η κιβωτός της Χάριτος του Θεού, και εκφράζει αυτή ακριβώς τη μία και μοναδική αλήθεια της πίστης μας, που είναι η οδός της σωτηρίας.

Ο Επίσκοπος Αμβρόσιος, ο πρ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, σύμφωνα με τα δοθέντα δείγματα του συνετού λόγου και της γραφής του, σπεύδει πάλι να ενημερώσει και να αφυπνίσει το ποίμνιο. Ως ένας από τους λίγους άξιους Επισκόπους, που δεν ανήκει στη μερίδα των υποκριτών της νέας εποχής, γνωρίζει και διαβάζει τα σημεία των καιρών και αγρυπνεί για το ποίμνιο του Κυρίου. Απευθύνεται σε αυτό και το νουθετεί σύμφωνα με την αρχιερατική του συνείδηση, και το παρακαλεί να δώσει τη δέουσα σημασία στα λόγια της Αγίας Γραφής, για να το προφυλάξει από την απιστία και τη βλασφημία έναντι του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού.

Μιλάει με πραγματική θλίψη και οδύνη ψυχική για μια πικρή αλήθεια: με αφορμή τη νέα ασθένεια του κορωνοϊού, οι εχθροί της Πίστεως βάλθηκαν να διαλύσουν την Ορθοδοξία, που ήδη είναι εν διωγμώ. Παρουσιάζει λοιπόν, μία ωραιότατα αγιογραφημένη εικόνα από το Άγιο Όρος. Η εικόνα είναι ένα αντίγραφο μιας νωπογραφίας του 1817, στην Ιερά Μονή Ζωγράφου Αγίου Όρους. Απεικονίζει τη «ναῦν τῆς Ἐκκλησίας», δηλαδή το πλοιάριο που συμβολίζει την Εκκλησία. Η ναύς με το πλήρωμά της και με Κυβερνήτη τον Χριστό οδηγείται στον ασφαλή λιμένα της Πίστης. Οι «γνωστοί εχθροί» της Εκκλησίας, που της επιτίθενται μέσα στους αιώνες, με σκοπό να καταποντιστεί στα τρικυμιώδη θολά νερά της θάλασσας, είναι εφευρήματα του διαβόλου και οι κύριοι εκφραστές του πνεύματος της αντίχριστης εποχής μας. Το έργο αυτό φέρει τον τίτλο «η μυστική εικόνα της αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας» και απεικονίζει όλους τους εχθρούς της. 

Οι τρεις μεγαλύτεροι εχθροί της Εκκλησίας είναι η ειδωλολατρία, η αθεΐα και οι αιρέσεις. Στην εικόνα απεικονίζονται: 1) Οι βασανιστές και διώκτες βασιλείς, με κύριους εκπροσώπους το Νέρωνα, τον Δέκιο, τον Διοκλητιανό, τον Ιουλιανό τον παραβάτη και αποστάτη -που κήρυξε την ειδωλολατρία- να καταδιώκουν την Εκκλησία με τα ξίφη και τα βέλη τους. 2) Το μέγα θηρίο του Άδου, με εκπρόσωπο τη Μουσουλμανική θρησκεία. 3) Ο εκπρόσωπος των αιρετικών Οικουμενιστών και των Μονοφυσιτών, ο Λούθηρος και ο αντίχριστος Πάπας. 4) Ο στρατός των σταυροφόρων, αλλά και των νέων, της νέας εποχής και του αντιχρίστου. 5) Το θηρίο της Αποκαλύψεως της νέας εποχής, με τα 3 πόδια που βλασφημεί το δόγμα της Αγίας Τριάδος. 6) Ο πονηρός άρχοντας των σκοτεινών δυνάμεων με τα σύμβολά του: το σιωνιστικό αστέρι, το πουγκί με το δολάριο και την πόρνη γυναίκα. 7) Ο Αντίχριστος της αποκαλύψεως που τοξεύει τον Κυβερνήτη Ιησού Χριστό στο καράβι της Ορθοδοξίας. 8) Η Κυρία Θεοτόκος, η Μεσίτρια για τη σωτηρία του κόσμου, απεικονίζεται με τους τέσσερις αγίους Αποστόλους και Ευαγγελιστές με τα τέσσερα ευαγγέλια. 9) Οι Πρωτοκορυφαίοι μας Απόστολοι, Πέτρος και Παύλος, βαστάζουν την άγκυρα της Ορθοδοξίας. 10) Το πλήθος των αγίων θεοφόρων Πατέρων, που διαφυλάττουν την Παρακαταθήκη της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παράδοσης. Οι κατεξοχήν προεξάρχοντες αυτών, που είναι οι τρεις Ιεράρχες, ο Άγιος Αθανάσιος και ο Άγιος Νικόλαος. 11) Το σημείο του Τιμίου Σταυρού στην πλώρη και το λάβαρο με τα σύμβολα του πάθους και της νίκης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Οι 3 Σταυροί στα πανιά αντιπροσωπεύουν συμβολικά το δόγμα της Αγίας Τριάδος.

Η μυστική εικόνα της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας

Η απεικόνιση αυτή, λέει με παρρησία ο κ. Αμβρόσιος, εκφράζει επακριβώς την εποχή μας. Και σε αυτό το δαιμονικής εμπνεύσεως σχέδιο του διωγμού της Ορθοδοξίας μας παραδόθηκαν αμαχητί όλοι, με πρώτο τον Οικουμενικό Πατριάρχη, την Αρχιεπισκοπή Αμερικής και όλες οι Ορθόδοξες ηγεσίες των τοπικών εκκλησιών. Ανάμεσα σε αυτούς ασφαλώς συμμετέχει και η Εκκλησία της Ελλάδος. Όλοι πλήρως και απόλυτα εναρμονισμένοι με τους νόμους της πολιτείας προσκαλούν τους πιστούς να προσέρχονται στον ιερό ναό του Θεού με τη μάσκα, για να τους προφυλάξει από τον κορωνοϊό. Λέει ο Επίσκοπος κ. Αμβρόσιος: «ας ακούσουν, όσοι προσέρχονται με λειψή πίστη και κυρίως με εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, στα μέτρα των «ειδικών» και όχι στο Θεό, γιατί τότε αποκλείουν τον εαυτό τους από εκείνους, υπέρ των οποίων προσφέρεται η αναίμακτος Θυσία. Όταν ο ιερέας θα εκφωνήσει την δέηση «υπέρ του αγίου Οίκου τούτου και των μετά πίστεως, ευλαβείας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτώ», δεν θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την ευχή και οι «μασκαράδες», δηλαδή αυτοί που προσήλθαν στον Οίκο του Θεού, για να προσευχηθούν, με τη μάσκα, ώστε να μην κολλήσουν τον κορωνοϊό. Αφού δεν προσέρχονται «μετά πίστεως», και με την βέβαιη εμπιστοσύνη στη θεία δύναμη, ότι στο σπίτι του Θεού δεν κολλάμε μικρόβια. Μόνο η δύναμη του αγίου Θεού, θα προφυλάξει τους πιστούς από τον κορωνοϊό». 

Ακολούθως, απευθυνόμενος στους Συνοδικούς Αρχιερείς με τα σκληρότερα λόγια, τους ελέγχει για την Εγκύκλιο (Νο 3027) λέγοντας ότι: «Οδηγείτε τον άνθρωπο στην απιστία, δηλαδή τον βγάζετε από την αγκαλιά του Θεού! 

Είσθε, λοιπόν, εγκληματίες! Είσθε δολοφόνοι! Δολοφονείτε την προς τον Θεόν πίστιν των πειθαρχούντων στις εντολές σας για την χρήση της μάσκας, την τήρηση της αποστάσεως του 1,5 μέτρου ο ένας από τον άλλον, την χρήση χειροκτίων (γαντιών) και τέλος την έξωση από τον ιερό Ναό! Εάν δηλαδή, σε έναν ιερό ναό ο αριθμός των προσερχομένων πιστών υπερβαίνει τους εκατό (100), τότε οι επιπλέον Χριστιανοί απαγορεύεται να παραμείνουν εντός του ιερού ναού! Οφείλουν να εξέλθουν στο προαύλιο του ιερού ναού! Δολοφόνοι των ψυχών! Ο Κύριος λέγει: «τόν ἐρχόμενον πρός με οὐ μή ἐκβάλω ἔξω·»! (Ιω. στ΄, 37). Εσείς γιατί μας πετάτε έξω από τον ιερό ναό; Με ποιό δικαίωμα; Μήπως, άθελά σας, υπηρετείτε τα σχέδια του Διαβόλου;».

Τη φωνή του Επισκόπου κ. Αμβροσίου, ακολουθούν πλείστα κείμενα, όπως και φωτογραφίες που αποδεικνύουν του λόγου του το αληθές! Διότι εκείνος που στηρίζεται στην αλήθεια της πίστεως και στην Ορθόδοξη παρακαταθήκη των αγίων Πατέρων μας έχει πολλές αποδείξεις να παρουσιάσει, όπως και τα πρόσφατα γραφόμενα του κ. Αμβροσίου: «1ον. Τη φωνή του Χριστού! 2ον. Την από 14ης Οκτωβρίου πεπλανημένη και μη θεοφιλή προτροπή, την προδοτική παραίνεση της ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με τις μάσκες, όπως αυτή εκφράζεται με την υπ’ αριθμόν (3027) Εγκύκλιον Αυτής και 3ον. Τη φωνή κάποιων υπηρετών του αντιχρίστου κληρικών, οι οποίοι χαρακτηρίζουν ως αιρετικούς όσους αρνούνται να φορέσουν τη μάσκα μέσα στο Ναό, και συγχρόνως τους αποκαλούν βλάκες!».

Συμπερασματικά, για τον διωγμό της Ορθοδοξίας μας και της αγίας Εκκλησίας μας, ο κ. Αμβρόσιος καταλήγει στα εξής: 1ον. Η Ορθοδοξία προδόθηκε «εκ των έσω», διότι οι Αρχιερείς δεν ακούν τη φωνή του Χριστού, για να την μεταδώσουν και στους πιστούς. Λέγει ο Κύριος: «ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει, κἀγώ ἐν αὐτῷ», (Ιω. 6,56) και «ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τόν αἰῶνα». (Ιω. 6,51) Σήμερα διεξάγεται πόλεμος εναντίον του εκκλησιασμού, της Θείας Κοινωνίας, των ιερών εικόνων, της Εκκλησίας του Χριστού. Διωγμό και κακοποίηση υφίσταται σήμερα η Θεία Κοινωνία, με πρόφαση την προστασία της υγείας των Ελλήνων, ενώ τους τελευταίους μήνες έχει ξεσπάσει μια μανιώδης επίθεση εναντίον της συμμετοχής των πιστών στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η πολεμική κατά της Θείας Ευχαριστίας ισοδυναμεί με το λόγο του Κυρίου: «Σαούλ Σαούλ, τί με διώκεις; σκληρόν σοι πρός κέντρα λακτίζειν» (Πράξ. 26, 14). 

2ον. Απευθυνόμενος σε ολόκληρη την Ιεραρχία, αναφέρει ότι είναι πεπλανημένη και άρα μη θεοφιλής η προτροπή της Ιεράς Συνόδου. Επίσης, με την εξίσου απαράδεκτη Εγκύκλιο της μητρός Εκκλησίας, την υπ’ αριθμ. 3027, πλανώνται πλάνην οικτρά με όσα γράφουν για τις μάσκες και τις αποστάσεις και με αυτή οδηγούν τους πιστούς στην πλάνη. Επομένως δεν είναι πλέον όργανα του Σωτήρος Χριστού, αλλά του διαβόλου! Μόνο ο Παντοδύναμος Θεός σώζει τους πιστούς και όχι τα όργανα της πολιτείας, τα οποία αποτελούν φερέφωνα της παγκοσμιοποιήσεως με τις μάσκες τους. Οι εντολές των αθέων κυβερνώντων και των ΚΥΑ εφαρμόζονται και υλοποιούνται στην Εκκλησία από την Ιεραρχία, αποστερώντας όσους τις εφαρμόζουν από τα δώρα της Θείας Χάριτος του Θεού. Αντί να επισκιάζονται οι ψυχές από την χάρη και την προστασία του Σωτήρος Χριστού και να αγιάζονται, η Ιεραρχία, με τη στάση της, γίνεται η αιτία της απογύμνωσής τους από την χάρη, διότι καταφεύγουν στην προστασία της μάσκας. Και αντί να επαυξάνεται η πίστη στις ψυχές των πιστών προς τον Πανοικτίρμονα Θεό, με την προτροπή της εφαρμογής των μέτρων τους από την Ιεραρχία, αφαιρείται και η λίγη αναιμική πίστη από αυτούς και η απιστία τούς μεταμορφώνει σε «μασκαράδες». Η ιεραρχία γίνεται η αιτία που εξάγει τους πιστούς από την πατρική αγκάλη και τους καταδικάζει στην απώλεια. Ενώ οι πιστοί που εισέρχονται στον ιερό ναό χωρίς μάσκα είναι αυτοί που εμπιστεύονται απόλυτα την ασφάλεια και την παντοδυναμία Του, Αυτού εφαρμόζουν το θέλημα και, σύμφωνα με τα λόγια του ιερέως, εναποθέτουν τη ζωή τους και των αδελφών τους στα χέρια του Χριστού: «Ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Αυτοί σώζονται! 

3ον. Είναι γεγονός ότι οι αντίχριστες φωνές κατά της αληθείας της Ορθοδόξου πίστεώς μας ευθύνονται για τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς των συνετών και πιστών τέκνων της Εκκλησίας. Η πίστη του Ορθοδόξου πιστού -ο οποίος εξαιτίας αυτής της πίστης ονομάστηκε «αρνητής της μάσκας»- στην θεία Πρόνοια, στην θεία Προστασία και την θεία Αγάπη θεωρείται σήμερα ανοησία. Έτσι κάθε Ιερέας, που τάσσεται υπέρ των υγειονομικών μέτρων μέσα στην εκκλησία, κατατάσει τους πιστούς στην κατηγορία των ανοήτων, των αθεολόγητων και των αιρετικών ακόμη. Οι ιερείς αυτοί φθάνουν, δυστυχώς, στην βλάσφημη πίστη ότι ο ιός κολλάει μέσα στον ιερό ναό, και ότι είναι ανάγκη να απομονωθούν οι «αρνητές της μάσκας», για να τελειώνουν οι νεωτεριστές κατά την πίστη και «πιστοί μασκοφόροι», με την «βλακεία» αυτών των ανοήτων πιστών.

Ως πνευματικός πατέρας εφιστά την προσοχή όλων των πιστών σε ό,τι αφορά τη σωστή και συνετή χρήση της μάσκας και των μέτρων, ασφαλώς εκτός του ιερού χώρου της Εκκλησίας, ώστε να μην κινδυνεύουν σωματικά, να μην απωλέσουν την προσωπικότητά τους, την ταυτότητά τους, την ελευθερία του αυτεξουσίου δώρου τους από τον Θεό και την αξία της ανθρώπινης υπόστασής τους.
Όπως επιβεβαιώνει και ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: «Ἔτσι συνέβαινε πάντα στήν Ἱστορία: Πάντοτε οἱ προσπάθειες τοῦ ἑνός ἤ τοῦ ἄλλου χριστιανομάχου ἐκμηδενίζονται, διαλύονται σάν καπνός. Σκληρόν σοί πρός κέντρα λακτίζειν. Ὤ, πόσο μάταιη καί χαμένη εἶναι κάθε μάχη ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ. Αλλά οι Αρχιερείς της Ορθοδοξίας, και ειδικώτερα οι Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΥΑΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΕΦΘΟΥΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ! Δυστυχώς παρεδόθησαν άνευ όρων με αντάλλαγμα ΝΑ ΜΗ ΧΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥΣ!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra


Δείτε σχετικά:
Διάβημα Μητρ. Αμβροσίου προς Βαρθολομαίο και Επισκόπους για τη μάσκα στους ιερούς ναούς
– Προσβολή της νοημοσύνης μας ή κύκνειο άσμα;
– Με αυστηρότητα ο Καλαβρύτων Αμβρόσιος: ΒΟΥΛΩΣΤΕ ΤΟ, ΚΥΡΙΟΙ!
– Καλαβρύτων Αμβρόσιος: Σήμερα υπάρχουν Ιεράρχες και Ιερείς που προδίδουν την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό!
– Η μάσκα του Φαρισαίου υποκριτού – σύγχρονη μάσκα κορωνοϊού
– «Όλοι σχεδόν οι Μητροπολίτες της Ελλάδος… είναι Προδότες του Χριστού και της Εκκλησίας» Καλαβρύτων Αμβρόσιος
– π.Αναστάσιος Γκερτσάκης: Απόστρατος, αλλά στρατιώτης Χριστού
– Αναρωτιέται ο λαός: “πού είναι η Εκκλησία;”
– Δύο αγωνιστές μητροπολίτες παίρνουν Ορθόδοξη θέση για τις μάσκες στους Ναούς
– Η μάσκα του Μεσογαίας
– Ο Μητροπολίτης Κέρκυρας αδειάζει τον Αρχιεπίσκοπο

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Το Μήνυμα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ηχητικό μήνυμα) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2023) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@neodevgmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” το...

Αντικατάσταση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους από τριανδρία; «Εκατοντάχειρες» κατά Αγίου Όρους;

«Ἔθος ἐγχρονίζον, εἰς νόμον τελεῖ»2 (Συνήθεια ποὺ χρονίζει στὸ τέλος γίνεται νόμος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο άρθρο των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.