Επικαιρότητα

Προειδοποιητική επιστολή Μητροπολίτου Πειραιώς κ.Σεραφείμ προς την Ιστοσελίδα «Κατάνυξη»

εικόνα άρθρου: Προειδοποιητική επιστολή Μητροπολίτου Πειραιώς κ.Σεραφείμ προς την Ιστοσελίδα «Κατάνυξη»

Σᾶς καλῶ νά ἀνακαλέσετε τήν εἰς βάρος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς συκοφαντία Σας εἰ δ’ ἄλλως εἶμαι δυστυχῶς εἰς τήν δυσχερεστάτη θέση νά προβῶ σέ κάθε νόμιμη ἐνέργεια ἀποκαταστάσεως τῆς ἀληθείας. (Μητροπολίτης κ. Σεραφείμ)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Προς ενημέρωση του αναγνωστικού μας κοινού δημοσιεύουμε την επιστολή του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ, η οποία απεστάλη στις 6 Μαρτίου 2020 προς την Ιστοσελίδα Κατάνυξη (https://katanixi.gr/) μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης infokatanixis@gmail.com. Η προαναφερθείσα επιστολή αφορά το δημοσίευμά μας με τίτλο: Πέρασε στην αιωνιότητα ο Μητροπολίτης πρώην Πειραιώς Καλλίνικος. Τις επόμενες ημέρες επίκειται η απάντησή μας!


Επιστολή Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ προς την Ιστοσελίδα «Κατάνυξη»

Πρός
Τό Ἱστολόγιο ΚΑΤΑΝΥΞΗ

Ἀγαπητοί μου,

Εὔδρομον τό στάδιον τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς!

Εὑρίσκομαι στήν θλιβερά θέση νά ἀπευθύνομαι ἐπιτιμητικά σέ ἕνα ἀγωνιστικό ἱστολόγιο γιά τήν ἀπαράδεκτη καί προδήλως συκοφαντική ἀνάρτηση τῆς 3/3/2020 «Πέρασε στήν αἰωνιότητα ὁ Μητροπολίτης πρώην Πειραιῶς Καλλίνικος» ὅπου ἀναφέρεται ἐπί λέξει: «Η κοίμησή του ας μείνει ως σύμβολο αλλαγής για τη μητρόπολη Πειραιώς· από φιλοσχισματική που είναι σήμερα, να επιστρέψει άμεσα στο δρόμο της πατροπαράδοτης Ορθοδοξίας. Αν βρει παρρησία στο Θεό ο μακαριστός, που το ευχόμαστε, ας εύχεται για τη μητρόπολή του!».

Γνωρίζετε πολύ καλῶς ὅτι ὡς μέλη τοῦ σώματος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ὀφείλουμε νά συγχωροῦμε τούς συκοφανούντας καί ὑβρίζοντας τό πρόσωπό μας, ἀλλά χρεωστοῦμε κατά τάς ἐπιταγάς τῶν θεοφόρων Πατέρων νά ἐνιστάμεθα ὅταν προσβάλλεται ἡ πιστότητά μας στήν Ἐκκλησία καί ἡ μετοχή μας σέ Αὐτήν.

Ὡσαύτως γνωρίζετε καλῶς ὅτι μέ πλῆθος δημοσιευμάτων μου θεωρῶ ἀκύρους τάς πράξεις τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κων/πόλεως γιά τήν ἀναγνώριση τῆς λεγομένης «Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας» καί οὐδέποτε ἔχω δεχθεῖ εἰς κοινωνίαν ἐκπροσώπους της καί οὔτε πρόκειται νά δεχθῶ. Ἀντιθέτως ἀναγνωρίζω ὡς κανονική ἐκκλησιαστική Ἀρχή τῆς Οὐκρανίας τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κιέβου κ. Ὀνούφριο καί τήν περί αὐτόν Ἱ. Σύνοδο. Ἔχω μάλιστα μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Δρυϊνουπόλεως κ. Ἀνδρέου, Κυθήρων κ. Σεραφείμ καί Αἰτωλοακαρνανίας κ. Κοσμᾶ προσφύγει ἐνώπιον τοῦ Παναγιωτάτου καί τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν γιά τήν σύγκληση Πανορθοδόξου Συνόδου γιά τήν ἐπίλυση τοῦ θέματος. Σᾶς κοινοποιῶ καί τήν πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κιέβου κ. Ὀνούφριο ἐπιστολή μου διά τῆς ὁποίας τοῦ δηλώνω τήν κοινωνία τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς μετ’ Αὐτοῦ καί τῆς περί Αὐτόν Συνόδου. Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω Σᾶς καλῶ νά ἀνακαλέσετε τήν εἰς βάρος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς συκοφαντία Σας εἰ δ’ ἄλλως εἶμαι δυστυχῶς εἰς τήν δυσχερεστάτη θέση νά προβῶ σέ κάθε νόμιμη ἐνέργεια ἀποκαταστάσεως τῆς ἀληθείας.

Μετ’ εὐχῶν
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Email: impireos@hotmail.com
Τηλ. Κέντρο 210 4514833
Fax 210 4518476

Ἀριθμ. Πρωτ. 16                             ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 13 Ἰανουαρίου 2020

Πρός
Τόν Σεβασμιώτατον
Μητροπολίτην Κιέβου
καί πάσης Οὐκρανίας
Κύριον κ. ΟΝΟΥΦΡΙΟΝ
Lavrkaya Str. 15/70A
01015 KIEV
UKRAINE
“”””””””””””””””

presschurch@gmail.com

Ἁγιώτατε καί πολυτίμητε Δέσποτα,

Εὐλογῶ τό ὄνομα τοῦ Παναγίου Κυρίου μας διά τήν μεγίστην χαράν τῆς ἐπικοινωνίας μετά τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Σεβασμιότητος, τοῦ Κανονικοῦ Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας καί φιλαδέλφως καί ταπεινῶς προάγομαι ὅπως ὑποβάλω διά τήν Ὑμετέραν πεφωτισμένην ποιμαντορίαν συγχαρητηρίους προσρήσεις καί τήν μεγίστην μου συγκίνησιν διά τό ὑπεροχικόν ἔργον, τό ὁποῖον μετά πολλῆς δυνάμεως καί χάριτος τοῦ ἐν Τριάδι Παναγίου Θεοῦ, ἐπιτελεῖτε εἰς τήν φίλην χώραν τῆς Οὐκρανίας. Ἀναδιφῶντας τά Δίπτυχα τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού ἀφοροῦν εἰς τό Σεπτόν Πατριαρχεῖον Ρωσίας μέ καταλαμβάνει δέος καί θάμβος διά τήν Ὑμετέραν ἐν Οὐκρανίᾳ Ἁγιωτάτην Ὀρθόδοξον Καθολικήν Ἐκκλησίαν καί τό πολυσχιδές καί πολυσήμαντον Ὑμέτερον ἔργον.

Πάνυ εὐλαβῶς προάγομαι διά τοῦ παρόντος ὅπως καταθέσω εἰς τήν Ὑμετέραν Σεπτήν Σεβασμιότητα ὅτι ἡ ταπεινότητά μου ἀναγνωρίζει ὡς τόν μόνον κανονικόν Μητροπολίτην Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας Ὑμᾶς καί τήν περί Ὑμᾶς Ἁγιωτάτην καί Ἱεράν Σύνοδον τῶν Σεβασμιωτάτων καί Θεοφιλεστάτων Ἁγίων Ἀρχιερέων, διότι ἀτενίζων τόν Παντεπίσκοπον ὅλων ἡμῶν, Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν καί αἰσθανόμενος τήν εὐθύνην μου ἀπέναντί Του καί τήν μεταφυσικήν ἀξία κάθε πράξεώς μας διά τάς ὁποίας τελικῶς θά ἀποδώσωμεν λόγον εἰς Αὐτόν κατά τήν ἀψευδεστάτην διαβεβαίωσίν του: «ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπαρευθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι. Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ. ἐγὼ τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τέλος» (Ἀποκ. 22, 11-13) ὀφείλω νά συμπαραταχθῶ ὡς ἔσχατος τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας μέ τήν Ἀλήθειαν-Χριστόν, τήν Ὁποίαν ἐκφράζετε καί διακονεῖτε μετά πολλῆς πιστότητος καί ἐπιγνώσεως.

Εἰλικρινῶς θλίβομαι διά τάς ἀκύρους κατά τούς Θείους καί Ἱ. Κανόνας τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων Ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, τόσον τῆς ἀντικανονικῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Μοναχοῦ Φιλαρέτου Ντενισένκο καί τοῦ καθηρημένου Πρεσβυτέρου Νικολάου-Μακαρίου Μάλετιτς καί τῆς ἀντικανονικῆς ἀναγνωρίσεως τῶν ὑπ’ αὐτῶν τελεσθέντων ὡς καί τῆς λεγομένης «Ἑνωτικῆς Συνόδου» ἁπαρτισθείσης ἀπό λαϊκά πρόσωπα ἐν σχίσματι καί παρασυναγωγῇ καί ἀσφαλῶς τῆς χορηγήσεως εἰς αὐτούς, τούς κατά τούς θείους καί ἱερούς Κανόνας ὑποδίκους καί ἀμεταμελήτους λαϊκούς, Τόμου Αὐτοκεφαλίας.

Θλίβομαι ὡσαύτως καί διά τήν ἀδόκιμον καί ἐσφαλμένην ἀναγνώρισιν ὅλων αὐτῶν τῶν προδήλως ἀντικανονικοτήτων ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Μακαριωτάτου Προκαθημένου Αὐτῆς.

Διά τούς λόγους αὐτούς τούς ὁποίους ἔχω ἀναλύσει εἰς πολλά κείμενά μου, ἐν εἴδει ἐφέσεως κατά τῆς Ἀποφάσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀναγνωρίσεως τοῦ κ. Συμεών Ντουμένκο, λαϊκοῦ ὄντος καί μή ἔχοντος κανονικήν Ἀρχιερατικήν χειροτονίαν, χειροτονηθέντος ὑπό καθηρημένου καί ἀναθεματισμένου προσώπου τοῦ Μοναχοῦ Φιλαρέτου Ντενισένκο, ὁ ὁποῖος σήμερον ἀπεκήρυξε τήν ὅλην διαδικασίαν τῆς δῆθεν ἀποκαταστάσεώς του καί τῆς λεγομένης «Ἑνωτικῆς Συνόδου» ἀναβιώνων τό δῆθεν Πατριαρχεῖο Κιέβου «ἐκλέγων καί χειροτονῶν» νέους «Ἐπισκόπους» γεγονός, τό ὁποῖον ἐγείρει ἄμεσα τό ἐρώτημα γιά τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ποία εἶναι ἡ κανονική του κατάστασις σήμερον μετά τήν δημιουργία νέου σχίσματος στό δῆθεν θεραπευθέν σχίσμα, μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Δρυϊνουπόλεως κ. Ἀνδρέου, Κυθήρων κ. Σεραφείμ καί Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ ὑπεβάλαμεν, πρός τόν Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους τῶν κατά τόπους Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, αἴτησιν ἀμέσου συγκλήσεως Πανορθοδόξου (Οἰκουμενικῆς) Συνόδου διά τήν ὑπέρβαση τῆς σοβούσης κρίσεως διά τήν λειτουργική ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.

Πληρέστατες ἀποδείξεις τοῦ προφανοῦς σφάλματος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νά χορηγήση τό πολύτιμον δῶρον τῆς Αὐτοκεφαλίας εἰς ἀκαταρτίστους, ἀνοήτους καί ἐλλειματικῆς πίστεως λαϊκούς. ἀποτελοῦν οἱ συλλειτουργίες καί οἱ συμπροσευχές τους μέ αἱρετικούς Παπικούς καί προδότας Οὐνίτας κατεγνωσμένους ὑπό δύο Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Η΄ τοῦ 879 καί τῆς Θ΄ τοῦ 1351.

Ὅθεν κατασπαζόμενος τήν Ὑμετέραν Σεπτήν Σεβασμιότητα καί ἐκζητῶν τάς Ὑμετέρας Θεοπειθεῖς εὐχάς διά τε τόν εὐαγῆ Κλῆρο καί τόν φιλόχριστο λαό τῆς κατά Πειραιᾶ Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας διατελῶ,

Μετά πολλῆς ἀγάπης καί θερμοτάτων εὐχῶν

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Δείτε σχετικά:
Πέρασε στην αιωνιότητα ο Μητροπολίτης πρώην Πειραιώς Καλλίνικος
Απάντηση της Ιστοσελίδας «Κατάνυξη» στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ
Μητρόπολη Πειραιώς, Οφειλόμενη απάντησις στο Ιστολόγιο Κατάνυξη
Η Κατάνυξη διακόπτει τη σχέση της με την Ι. Μ. Πειραιώς και σταματά να δημοσιεύει ανακοινώσεις τόσο του Μητροπολίτου όσο και της Μητροπόλεως

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.