Επικαιρότητα

Πρόσκληση σκάνδαλο Αγιορειτών ηγουμένων σε ψευδομητροπολίτη Ουκρανίας Επιφάνιο

εικόνα άρθρου: Πρόσκληση σκάνδαλο Αγιορειτών ηγουμένων σε ψευδομητροπολίτη Ουκρανίας Επιφάνιο
Της φίλης και συνεργάτιδας της Κατάνυξης Ε.Α.

Παντοκράτορος και Ξενοφώντος τον προσκαλούν για συλλείτουργο στο Άγιον Όρος…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση πως οι ηγούμενοι των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, Παντοκράτορος και Ξενοφώντος, προσκάλεσαν τον επικεφαλή της ψευδοαυτοκεφάλου εκκλησίας της Ουκρανίας, της OCU, Σεργκέι (Επιφάνιο) Ντουμένκο, στο Άγιο Όρος για συμπροσευχή. Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος, γέροντας Γαβριήλ, δήλωσε ότι γνωρίζει τα «επιτεύγματα» του Επιφανίου και τον προσκάλεσε να τον συναντήσει αυτοπροσώπως και να συλλειτουργήσουν μαζί.

Εμπνεόμενος από το ίδιο φιλοσχισματικό πνεύμα με τον ανωτέρω αρχιμανδρίτη, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος, Αρχιμανδρίτης Αλέξιος, χαρακτήρισε τον Τόμο της OCU «δώρο Θεού» και διαβεβαίωσε ότι προσεύχεται διαρκώς για «την ειρήνη στην εκκλησία της Ουκρανίας, η αγάπη να βασιλεύει και να υπάρχει ένα αληθινό Ορθόδοξο πνεύμα, το οποίο θα πρέπει να χαρακτηρίζει όλους μας».

Οι δύο αγιορείτες ηγούμενοι από την πρώτη στιγμή έχουν στηρίξει την απόφαση του Βαρθολομαίου στην παραχώρηση αυτοκεφαλίας στους σχισματικούς της Ουκρανίας… Όμως, τι πραγματικά σημαίνει το συλλείτουργο των δύο Ιερών Μονών με τον Επιφάνιο Ντουμένκο;

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι ο κύριος υπαίτιος της διάσπασης της Ορθοδοξίας, διότι εργάζεται για μία δαιμονική ενότητα, η οποία βασίζεται στις διαιρέσεις. Το Άγιον Όρος, πλην κάποιων επαινετών εξαιρέσεων, με την αποδοχή της ψευδοσυνόδου της Κρήτης δικαιολόγησε τον συγκρητιστικό Οικουμενισμό. Πλέον, επιδιώκει να δικαιολογήσει και μία σειρά αντικανονικών εκκλησιαστικών παραπτωμάτων. Οι παραπάνω αγιορείτες βρίσκονται δίπλα στο Αιρεσιάρχη Πατριάρχη και επαινούν το «πρωτείο» της Κωνσταντινούπολης με κάθε τρόπο. Αδιαφορούν για το γεγονός ότι η χορήγηση της Αυτοκεφαλίας στους σχισματικούς της Ουκρανίας, είναι μία πράξη αντικανονική, μία άθεσμη εισπήδηση στην κανονική δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ρωσίας, που διενεργήθηκε χωρίς φυσικά να τηρηθεί καμία κανονική προϋπόθεση για την αναγνώριση της ιερωσύνης των αυτοχειροτόνητων, αχειροτόνητων, καθηρημένων και αναθεματισμένων κληρικών. Θεώρησαν λοιπόν τόσο «θεάρεστη» ενέργεια την ίδρυση ετέρου θυσιαστηρίου, δηλαδή τη «νομιμοποίηση» ενός δεύτερου Μητροπολίτη Κιέβου, που είπαν να μολύνουν και το Άγιον Όρος με το μιαρό σχίσμα…

Σαν katanixi.gr έχουμε δημοσιεύσει πλειάδα μελετών που καταδεικνύουν την επαίσχυντη και αντικανονική απόδοση αυτοκεφαλίας στους σχισματικούς της Ουκρανίας, αλλά το Άγιον Όρος δεν έχει τη διάθεση ούτε να σηκώσει τείχος στους λατινόφρονες φιλενωτικούς, αλλά ούτε και στους σχισματικούς της Ουκρανίας. Στον αντίποδα, εμμένει να καταπατά μία σειρά από ιερούς Κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πιο συγκεκριμένα:

«Ὁ 10ος Κανών τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ὁρίζει γιά ὅλους, κληρικούς καί λαϊκούς, ὅτι ὅποιος συμπροσευχηθεῖ μέ ἀκοινώνητο, ἀκόμη καί σέ σπίτι, πολύ περισσότερο σέ ἐκκλησία, αὐτός πρέπει νά ἀφορίζεται: «Εἴ τις ἀκοινωνήτω, κἄν ἐν οἴκῳ συνεύξηται, οὗτος ἀφοριζέσθω». Ὁ 11ος ἐπίσης Ἀποστολικός Κανών ὁρίζει ὅτι ο κληρικός πού θά συμπροσευχηθεῖ μέ καθηρημένο κληρικό πρέπει καί αὐτός νά καθαιρεῖται: «Εἴ τις καθηρημένῳ, Κληρικός ὤν, Κληρικῷ συνεύξηται, καθαιρείσθω καί αὐτός» Τήν σχετική ἐκκλησιαστική νομοθεσία συμπληρώνει ὁ 2ος Κανών τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ τοπικῆς συνόδου, ὁ ὁποῖος ἐκτός τοῦ ὅτι ὁρίζει τό πασίγνωστο, πώς ὅποιος κοινωνεῖ μέ ἀκοινώνητο θά εἶναι καί αὐτός ἀκοινώνητος, διευκρινίζει ὅτι οἱ ἀκοινώνητοι σχισματικοί δέν πρέπει νά γίνονται δεκτοί ἀπό ἄλλη ἐκκλησία: «Μή ἐξεῖναι δέ κοινωνεῖν τοῖς ἀκοινωνήτοις, μηδέ ἐν ἑτέρᾳ Ἐκκλησίᾳ ὑποδέχεσθαι τούς ἐν ἑτέρᾳ Ἐκκλησίᾳ μή συναγομένους. Εἰ δέ φανείη τις τῶν Ἐπισκόπων, ἤ Πρεσβυτέρων, ἤ Διακόνων, ἤ τις τοῦ Κανόνος τοῖς ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν καί τοῦτον ἀκοινώνητον εἶναι, ὡς ἄν συγχέοντα τόν Κανόνα τῆς Ἐκκλησίας». Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Αγιορείτης ἑρμηνεύοντας τό τελευταῖο κομμάτι τοῦ Κανόνος, τό «ὡς ἄν συγχέοντα τόν Κανόνα τῆς Ἐκκλησίας» θεωρεῖ ὅτι σημαίνει τήν παράβαση τῶν δύο Ἀποστολικῶν Κανόνων τούς ὁποίους ἀναφέραμε. Γράφει: “Ὅποιος δέ Ἐπίσκοπος ἤ Πρεσβύτερος ἤ Διάκονος ἤθελε συγκοινωνήσει μέ τούς τοιούτους ἀκοινωνήτους, ἤ ἐν οἴκῳ, ἤ ἐν Ἐκκλησίᾳ, νά γίνεται καί αὐτός ἀκοινώνητος ἀπό τούς ἄλλους, διά τί μέ τοῦτο ὁποῦ κάμνει συγχέει καί παραβαίνει τούς περί τούτου διοριζομένους Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. τόν ι´ καί ια´ Ἀποστολικόν”.

Ἀπαγορεύεται ἑπομένως αὐστηρά ἡ κοινωνία μέ τούς σχισματικούς, ἰδιαίτερα ἡ προσευχητική, ἡ λειτουργική. Ὅσοι κοινωνοῦν μέ ἀκοινωνήτους καθίστανται καί αὐτοί ἀκοινώνητοι, ἰδιαίτερα δέ ὅσοι κοινωνοῦν μέ καθηρημένους κληρικούς πρέπει νά καθαιροῦνται καί αὐτοί».

Το Άγιον Όρος μέρα με τη μέρα, αλώνεται και διαφθείρεται από τη φιλοαιρετική και φιλοσχισματική «πνευματική ανωμαλία» του Φαναρίου, «βρωμίζεται» από τη βρώμα της Παναίρεσης, «κατατρυπιέται» από τις οβίδες του Διαβόλου. Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη1, έως πότε θα σας ανέχεται η Υπεραγία Θεοτόκος; Οι Άγιοι Αγιορείτες Πατέρες, όταν πλησίασε ο εχθρός, έδωσαν τη ζωή τους για τον Κύριο, εσείς θα συλλειτουργήσετε μαζί του;

  • 1 (Ματθ. 17,17)

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra


Δείτε σχετικά:
Σχισματικοί στο Άγιον Όρος: ποιος και γιατί τους επιτρέπει να εισέλθουν
Εκκλησιαστικός Ολοκληρωτισμός στο Άγιο Όρος
Kοινώνησαν στο Άγιο Όρος οι σχισματικοί της Ουκρανικής Αυτοκεφαλίας

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.