Επικαιρότητα

Προσλήψεις στους Δήμους, αλλά όχι για Έλληνες

εικόνα άρθρου: Προσλήψεις στους Δήμους, αλλά όχι για Έλληνες

14 Νοέ 2019

“Τα μιλάει φαρσί”, λέμε μεταφορικά για κάποιον, που γνωρίζει άριστα μία γλώσσα. Πλέον, η γνωστή φράση αποκτά και κυριολεκτική σημασία αφού αποτελεί βασικό προσόν διορισμού στο Δημόσιο.

Οποιος λοιπόν, μεταξύ άλλων γλωσσών, μιλάει φαρσί, ουρντού, παστού, σουαχίλι, αραβικά μπορεί να προσληφθεί ως διαπολιτισμικός μεσολαβητής σε δημόσια υπηρεσία.

Πρόκειται για ένα νέο επάγγελμα, που δείχνει να έχει λαμπρές προοπτικές στην χώρα μας τα επόμενα χρόνια λόγω του μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος.

Έλληνες και αλλοδαποί, που γνωρίζουν μία από τις βασικές γλώσσες των μεταναστών-προσφύγων, που φιλοξενούνται σε δομές της ελληνικής επικράτειας, είναι σίγουρο ότι θα έχουν πολλές ευκαιρίες να απασχοληθούν στο αντικείμενο αυτό με τις σχετικές προκηρύξεις σε δήμους και περιφέρειες να “τρέχουν” ήδη.

Τα άτομα, που μεσολαβούν κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας μεταναστών και προσφύγων με τις ελληνικές δημόσιες αρχές και υπηρεσίες και αποτελούν το συνδετικό κρίκο των δύο πλευρών, συγκροτούν ένα δυναμικό επαγγελματικό κλάδο.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα θεσμοθετηθεί από τα αρμόδια υπουργεία ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές, τα προγράμματα εκπαίδευσής τους είναι ελάχιστα στην χώρα μας με αποτέλεσμα η πλειοψηφία τους να μην είναι εξειδικευμένα καταρτισμένοι και δεν υπάρχουν διαδικασίες πιστοποίησης των προσόντων τους όσων αφορά στη γνώση της μητρικής γλώσσας, οι εξελίξεις είναι τέτοιες στο μεταναστευτικό-προσφυγικό, που αυξάνουν κατακόρυφα την ζήτηση αυτού του επαγγέλματος.

Η απόφαση δε, της κυβέρνησης να αποσυμφορήσει τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και να μεταφέρει μεγάλο αριθμό μεταναστών και προσφύγων στην ενδοχώρα δημιουργεί εκ των πραγμάτων νέες θέσεις εργασίες διευρύνοντας το πεδίο απασχόλησης τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η γενική γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υλοποιεί αυτό το διάστημα τη δράση με τίτλο, «Προώθηση/Ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας (ΚΚ)/ Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ)».

Σκοπός της είναι η ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης που παρέχονται από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, μέσω της πρόσληψης, κατάρτισης και διάθεσης για απασχόληση διαπολιτισμικών μεσολαβητών σε επιλεγμένους δήμους, εννέα 9 περιφερειών της χώρας: Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και Θεσσαλίας.

Η ενίσχυση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης αναμένεται να επιφέρει επιτάχυνση στη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους μετανάστες, αιτούντες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

Το αντικείμενο εργασίας των διαπολιτισμικών μεσολαβητών αφορά στην παροχή πληροφοριών προς τους μετανάστες, αιτούντες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, στη διευκόλυνση της επικοινωνίας τους με δημόσιους οργανισμούς ή με άλλους τοπικούς φορείς/δομές και στην υποβοήθηση δημιουργίας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών των μεταναστευτικών/προσφυγικών κοινοτήτων και της τοπικής κοινωνίας. Στόχος είναι η εξάλειψη των αρνητικών στερεοτύπων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων, βάσει της προκήρυξης, είναι η εμπειρία στη διαπολιτισμική μεσολάβηση, η επικοινωνιακή δεξιότητα, η διαπραγματευτική ικανότητα και η γνώση όχι μόνο της ελληνικής αλλά και γλωσσών της ομάδας στόχου καθώς και γνώση των βασικών κοινωνικών/πολιτισμικών χαρακτηριστικών της.

Προβλέπεται ταχύρυθμο πρόγραμμα εκπαίδευσης για όσους επιλεγούν, που θα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και ανατροφοδότηση ενώ θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως και 44 μήνες. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα απασχοληθούν 69 διαπολιτισμικοί μεσολαβητές εκ των οποίων 17 σε 13 δήμους της Αττικής και 17 σε 15 δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το επάγγελμα του διαπολιτισμικού μεσολαβητή είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζει με αποτελεσματικότητα αρχές και τεχνικές ανάπτυξης εμπιστοσύνης, διευκόλυνσης της επικοινωνίας και προαγωγής της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των μεταναστών/προσφύγων στην καθημερινή πράξη.

Το επίπεδο εμπιστοσύνης, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης, που αναπτύσσεται με τη μεσολάβησή τους, είναι καθοριστικός παράγοντας για την εύρυθμη λειτουργία ενός κέντρου υποδοχής αλλά και των υπολοίπων δομών φιλοξενίας σε δεύτερη φάση. Για το λόγο αυτό ο διαπολιτισμικός μεσολαβητής, θεωρητικά τουλάχιστον, διαφέρει από τον διερμηνέα-μεταφραστή αφού επιτελεί έναν πιο σύνθετο ρόλο αν και στην περίπτωση της Ελλάδας έως τώρα δεν υπήρχε ουσιαστική διάκριση μεταξύ των δύο.

Σε κάθε περίπτωση η παρουσία του είναι απαραίτητη εκτός από τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά του Αιγαίου, την κεντρική υπηρεσία Ασύλου και τα περιφερειακά κλιμάκια Ασύλου, στις διευθύνσεις αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας, στις φυλακές και στα δικαστήρια, στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία, στα καταστήματα του ΙΚΑ, σε μονάδες απεξάρτησης, σε κέντρα προστασίας ανηλίκων κ.α.

Για τον λόγο αυτό το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει προχωρήσει στην πρόσληψη συνολικά 287 διαπολιτισμικών μεσολαβητών για να συνδράμουν στο έργο του. Επιπρόσθετα, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλοι φορείς, που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας, αναζητούν συνεχώς άτομα αυτής της ειδικότητας για να υπογράψουν συμβάσεις έργου.

Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των ατόμων, που έχουν εισέλθει παράτυπα στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια και φιλοξενούνται σε δομές έχουν ως χώρες προέλευσης τους κυρίως το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, τη Συρία, το Ιράν, το Ιράκ, το Μπαγκλαντές και τη Σομαλία, η γνώση των αντίστοιχων γλωσσών αποτελεί το βασικό προσόν επιλογής στις σχετικής προκηρύξεις.

ΠΗΓΗ

Σχετικά άρθρα

Το έπος του ’40

Γράφει η “Ερατώ” Η αντιπαραβολή με το σήμερα… Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Παραμερίζοντας όποια κομματικο-πολιτική λογική και στενωπό, έπεσε στην αντίληψή μας ένα βίντεο, όπου η εγγονή του Ιωάννη Μεταξά αναλύει τα...

Εργαστήρια δεξιοτήτων για τη διαφορετικότητα σε παιδιά δημοτικού

του Ελευθέριου Ν. Κοσμίδη, Contributor Editorαρθρογραφεί για katanixi.gr Πολλά τα ερωτηματικά γύρω από το περιεχόμενο και τη σκοπιμότητα δράσεων που στοχοποιούν παιδιά Δημοτικού… Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Μεταβαίνοντας από την Κυριακή του Τελώνου και...

Ο Εγκέλαδος ξεσκεπάζει την υποκρισία του Δυτικού πολιτισμού

Επιτρέπεται να έχει συμβεί σεισμός στα σύνορα μεταξύ δύο χωρών και να εξαντλούμε την ευαισθησία μας στη μία πλευρά; Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Από ποια αρχαία τραγωδία να αντλήσει κανένας έμπνευση, ποια...

Η Υπ. Παιδείας εκδιώκει τους Τρεις Ιεράρχες από τα σχολεία

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκηαρθρογραφεί για katanixi.gr Τα τελευταία χρόνια επισταμένα οδηγούν αυτήν τη σχολική εορτή προς την πλήρη εξαφάνιση… Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Η εορτή των Τριών Ιεραρχών ως φαίνεται αποτελεί ένα αγκάθι...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.