Επικαιρότητα

Πρωτοπρ. Ιωάννης Διώτης, Να απολογηθεί ο πρωθυπουργός

εικόνα άρθρου: Πρωτοπρ. Ιωάννης Διώτης, Να απολογηθεί ο πρωθυπουργός

Του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Κ. Διώτη
Θεολόγου- Δημοσιογράφου- Συγγραφέως- Εκδότου

Εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας μία δεδηλωμένη και εν τοις πράγμασι κομμουνίστρια…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Αυτό το άρθρο βάλλει κατά της Σακελλαροπούλου, αλλά μας προβλημάτισε σχετικά:

Πρώτον: Ο π. Διώτης εξυμνεί την Μπενάκη-Ψαρούδα ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας:
Επί παραδείγματι, η κυρία Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα έχει πολιτικήν εμπειρίαν δεκαετιών υψηλού επιπέδου, είναι Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, διετέλεσε και Πρόεδρος της Βουλής και τώρα είναι Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Υπερέχει δε κατά πολύ έναντι της εκλεγείσης Προέδρου και από απόψεως εξωτερικής επιβλητικότητος. Ερωτάται ο κ. Μητσοτάκης: Αυτή η προσωπικότης είναι κατωτέρα της εκλεκτής του Αικατερίνης Σακκελαροπούλου;

Δεύτερον: O π. Διώτης αναφέρει πως εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας μία δεδηλωμένη και εν τοις πράγμασι κομμουνίστρια. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ανέδειξε Πρόεδρον της Δημοκρατίας από το Κομμουνιστικόν 4% του Ελληνικού Λαού.
Όμως, μία σχετική αναφορά που βρήκαμε για την Σακελλαροπούλου είναι η παρακάτω, που αναγράφει ότι “θρυλείται” (δηλαδή ίσως δεν επιβεβαιώνεται αυτή η είδηση) ότι στα νεανικά χρόνια της υπήρξε μέλος της οργάνωσης «Ρήγας Φεραῖος». Όμως και αυτό να έγινε, υπάρχει πιθανότητα αργότερα να άλλαξε πολιτικές απόψεις:
Θρυλεῖται πώς ἡ νέα Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ὑπῆρξε στά νεανικά χρόνια της μέλος τῆς ὀργανώσεως «Ρήγας Φεραῖος», τῆς φοιτητικῆς νεολαίας τοῦ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ πού διεκδίκησε τόν ρόλο τῆς Ἀνανεωτικῆς Ἀριστερᾶς στόν πολιτικό χάρτη μας, ἀπό τήν μεταπολίτευση καί μετά.
Φυσικά ο πατήρ Ιωάννης Διώτης μπορεί να έχει άλλη πιο έγκυρη πληροφόρηση.

Τρίτον: Γίνεται αναφορά στην ενδυμασίαν της Σακελλαροπούλου (ως εκλεγείσα Πρόεδρος της Δημοκρατίας) κατά την συνάντησίν της με τον Ρώσον πρεσβευτήν κ. Α. Μάσλοβ.


ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΗ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Του πρωτοπρεσβυτέρου π.Ιωάννου Κ. Διώτη

Υπερέβαλε και τον προκάτοχόν του

Ουδαμώς ήτο αναμενόμενον ότι ο νυν Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι μόνον θα συνέχιζεν, αλλά και θα υπεστήριζε περισσότερον από τον άθεον προκάτοχόν του την εν Ελλάδι αθεϊστικήν κατάστασιν. Υπουργόν Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ετοποθέτησε μέλος διεθνούς αντιχριστιανικής Λέσχης δια να ολοκληρώση την απορθοδοξοποίησιν της Παιδείας με κατάργησιν της αργίας δια την εορτήν των Τριών Ιεραρχών (προστατών της Παιδείας και των Γραμμάτων), με άρνησιν εφαρμογής ευνοϊκών υπέρ του μαθήματος των Θρησκευτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με προκλητικήν περιφρόνησιν της «Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων» και με άλλα υποβαθμιστικά της θρησκευτικής συνειδήσεως των μαθητών.

Ενώ ο αντίχριστος και άπατρις προκάτοχος του κ. Μητσοτάκη Τσίπρας εχρησιμοποίησε κυρίως την Παιδείαν δια να επιβάλη τον σκοτεινόν ιδεαλισμόν του, ο κ. Μητσοτάκης επεξετάθη περισσότερον. Με την πρότασίν του και την πολιτικήν ενεργοποίησίν του εξελέγη Πρόεδρος της Δημοκρατίας μία δεδηλωμένη και εν τοις πράγμασι κομμουνίστρια, άγνωστη εις το Έθνος και την Κοινωνίαν Αικατερίνη Σακελλαροπούλου.

Η μεγαλυτέρα απάτη του 20ου αιώνος

Δεν γνωρίζει ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ότι ο Κομμουνισμός υπήρξεν η μεγαλυτέρα απάτη του εικοστού αιώνος; Ο συνώνυμος της αθεΐας Κομμουνισμός, ενώ ενεφανίζετο ως «Ένωσις Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών» (Ε.Σ.Σ.Δ.), εν τούτοις, όπου επεκράτησεν επεβλήθη βιαίως δια των όπλων, δικτατορικώς και φασιστικώς, καταργήσας πάσαν έννοιαν δημοκρατικότητος. Τα θύματα της απανθρώπου βαρβαρότητος του Κομμουνισμού υπερβαίνουν τα εκατόν εκατομμύρια (100.000.000) παγκοσίως. Όταν διελύθησαν τα αθεϊστικά καθεστώτα του Κομμουνισμού απεκαλύφθησαν τα παντοειδή ερείπια.

Πρέπει να ενθυμηθούμεθα οι παλαιότεροι και να γνωρίσουν οι νεώτεροι τα στυγερά εγκλήματα κατά της ζωής χιλιάδων Ελλήνων του ξενοκινήτου Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος (Κ.Κ.Ε.), το οποίον επί πλέον επεδίωξε να αποσπάση την Μακεδονίαν από την Ελλάδα και αντικατέστησεν εις τας διαφόρους εκδηλώσεις του την Ελληνικήν Σημαίαν με το σφυροδρέπανον. Εκ του κόμματος αυτού, το οποίον ο Γεώργιος Παπανδρέου εχαρακτήρισεν ως κόμμα εγκλήματος και προδοσίας, προέρχεται η εκλεγείσα Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία είχεν επιτεθή κατά του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου δια να μη τελεσθή Αγιασμός εις το Συμβούλιον της Επικρατείας και η οποία υπεστήριξε την εθνοπροδοτικήν συμφωνίαν των Πρεσπών. Εις δε τον ημερήσιον Τύπον (3-2-2020) κατεκρίθη με δριμύτητα δια την απρεπεστάτην και προσβλητικήν της Ελλάδος ενδυμασίαν της (ως εκλεγείσα Πρόεδρος της Δημοκρατίας) κατά την συνάντησίν της με τον Ρώσον πρεσβευτήν κ. Α. Μάσλοβ.

Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ανέδειξε Πρόεδρον της Δημοκρατίας από το Κομμουνιστικόν 4% του Ελληνικού Λαού και εξηπάτησε τον προδομένον τούτον Λαόν με τον ισχυρισμόν του ότι η εκλεγείσα Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι η κορυφαία και η πλέον κατάλληλος προσωπικότης της Ελλάδος δια την Προεδρίαν της Δημοκρατίας. Πρωτοφανής εμπαιγμός και περιφρόνησις του 96% του Ελληνικού Λαού.

Ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος

Ώστε λοιπόν δεν υπάρχει ουδέν πρόσωπον εις την Ελλάδα ανώτερον της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, η οποία και δια τον οικογενειακόν βίον είναι παράδεγμα προς αποφυγήν. Διεθνής εξευτελισμός της Ελλάδος. Επί παραδείγματι, η κυρία Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα έχει πολιτικήν εμπειρίαν δεκαετιών υψηλού επιπέδου, είναι Καθηγήτρια Πανεπιστημίου, διετέλεσε και Πρόεδρος της Βουλής και τώρα είναι Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Υπερέχει δε κατά πολύ έναντι της εκλεγείσης Προέδρου και από απόψεως εξωτερικής επιβλητικότητος. Ερωτάται ο κ. Μητσοτάκης: Αυτή η προσωπικότης είναι κατωτέρα της εκλεκτής του Αικατερίνης Σακκελαροπούλου;

Ο νυν Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με την εκλογήν Προέδρου της Δημοκρατίας και την υποστήριξίν του της εθνοκτόνου συμφωνίας των Πρεσπών, κατέστη υπόλογος ενώπιον του Ελληνικού Λαού και πρέπει να απολογηθή.

Σχετικά άρθρα

Καιρός να αναβαπτιστούμε με τα νάματα της πίστεως και της φιλοπατρίας του 1940: “Οι Εμφανίσεις της Παναγίας”

Ο άγων ήταν ιερός. Οι Έλληνες πολεμούσαν υπέρ Πί­στεως και Πατρίδος. Εγνώριζαν, ότι αν πατούσαν τον τόπο μας οι Φράγκοι, οι παπικοί θα μας νόθευαν την πίστη και θα μόλυναν την Ορθοδοξία

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.