Επικαιρότητα

Σαλταούρας Χρήστος, «ειστήκεισαν δε παρά τω σταυρώ του Ιησού»

του Χρήστου Σαλταούρα
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή» Ιωάννης 19:25…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


«εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ ᾿Ιησοῦ»

«εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή» Ιωάννης 19:25.

Το εδάφιο Ιωάννης 19:25 είναι ένα σημείο της Γραφής που παρερμηνεύεται δεινώς υπό διαφόρων αιρετικών ομάδων της Διαμαρτυρήσεως. Πριν δούμε πως το παρερμηνεύουν οι αιρετικοί ας δούμε πρώτα τί ακριβώς αναφέρει το εν λόγω εδάφιο.

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει ποίες γυναίκες ήταν δίπλα στον Σταυρό του Ιησού Χριστού. Παρατηρούμε ότι αναφέρει τρείς γυναίκες: 1) Την Μητέρα του Ιησού (Μαρία), 2) την αδελφή της μητέρας του Ιησού (Μαρία του Κλωπά) και 3) την Μαρία την Μαγδαληνή. Παρατηρούμε ότι οι τρείς γυναίκες που είναι συνονόματες διαχωρίζονται μεταξύ τους με τον σύνδεσμο ΚΑΙ. Η φράση δηλαδή «Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ» είναι επεξήγηση της φράσης «ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ». Να σημειωθεί ότι στα αρχαία χειρόγραφα απουσιάζουν τα σημεία στίξης, υπάρχει μόνο ο σύνδεσμος ΚΑΙ που διαχωρίζει τα αναφερόμενα γυναικεία πρόσωπα.

«εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή».

Αν το εδάφιο αναφέρονταν σε τέσσερις γυναίκες και όχι σε τρείς θα είχε διατυπωθεί διαφορετικά:
«εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ ΚΑΙ Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή».

Δεν έχει όμως διατυπωθεί έτσι. Το εδάφιο περιλαμβάνει δύο φορές τον σύνδεσμο ΚΑΙ, όχι τρεις! Αυτό συμβαίνει διότι ο Ιωάννης αναφέρεται σε τρεις γυναίκες και όχι σε τέσσερις.

Ενώ ο Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί δύο φορές τον σύνδεσμο ΚΑΙ διαχωρίζοντας τις τρεις γυναίκες, πολλοί αιρετικοί θέλουν να βλέπουν στο εδάφιο τέσσερις γυναίκες και όχι τρεις!!! Ούτε μπαίνουν στον κόπο οι διάφοροι Προτεστάντες να μας εξηγήσουν ΓΙΑΤΙ ο Ιερός συγγραφέας δεν χρησιμοποιεί τον σύνδεσμο ΚΑΙ για να διαχωρίσει την «ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ» με… την «Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ».

Η «μήτηρ αὐτοῦ» διακρίνεται από την «ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ» με τον σύνδεσμο ΚΑΙ, επίσης η «Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ» διακρίνεται από την «Μαρία Μαγδαληνή» πάλι με το σύνδεσμο ΚΑΙ. Μόνο μέσα στην φράση «ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ» δεν υπάρχει ο σύνδεσμος ΚΑΙ. Φυσικό είναι αυτό διότι πρόκειται για επεξήγηση.

Δεν διστάζουν μάλιστα οι αιρετικοί να παραφράζουν το εδάφιο κατά την ασεβή επιθυμία τους! Ας δούμε για παράδειγμα πως παραφράζουν οι Ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά το χωρίο στην λεγόμενη Μετάφραση Νέου Κόσμου.

Θα παραθέσουμε πάλι το αρχαίο κείμενο και από κάτω την Χιλιαστική παράφραση για να βγάλεις αναγνώστη τα συμπεράσματά σου! (Οι υπογραμμίσεις δικές μας).

«εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή» (Αρχαίο κείμενο).

«Κοντά στο ξύλο του βασανισμού του Ιησού στέκονταν η μητέρα του και η αδελφή της μητέρας του, καθώς και η Μαρία η σύζυγος του Κλωπά και η Μαρία η Μαγδαληνή» (ΜΝΚ Αναθεώρηση 2017).

Βλέπεις αγαπητέ αναγνώστη την δολιότητα των αιρετικών Χιλιαστών; Προσθέτουν ολόκληρη φράση – «καθώς και» στο σημείο που ο θεόπνευστος Ευαγγελιστής δεν αναφέρει τίποτα, ούτε τον σύνδεσμο ΚΑΙ! Οι Ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά όχι μόνο προσθέτουν τον ανύπαρκτο στο αρχαίο κείμενο σύνδεσμο ΚΑΙ, μέσα στην φράση «ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ», αλλά προσθέτουν επίσης την ανύπαρκτη λέξη ΚΑΘΩΣ ! – «η αδελφή της μητέρας του, καθώς και η Μαρία η σύζυγος του Κλωπά» !!!

Επαναλαμβάνω ότι όχι μόνο οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά παρερμηνεύουν το χωρίο αυτό αλλά και άλλοι Προτεστάντες αιρετικοί. Προσπαθούν να πείσουν τους αφελείς και ολιγογραμμάτους ότι το εδάφιο αναφέρει τέσσερις γυναίκες και όχι τρεις! Το ΓΙΑΤΙ το κάνουν αυτό θα αναλυθεί παρακάτω.

Πριν αναλύσουμε του λόγους που οι αιρετικοί παρερμηνεύουν το εδάφιο Ιωάννης 19:25 πρέπει να πούμε κάτι ακόμη σχετικά με την φράση «ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ».

Είδαμε ότι η απουσία του συνδέσμου ΚΑΙ καθιστά την φράση «Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ» επεξήγηση της φράσης «ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ». Το όνομα της Μητέρας του Ιησού είναι ως γνωστόν Μαρία. Το όνομα της «αδελφής» της είναι επίσης Μαρία! Τί γίνεται εδώ; Πώς γίνεται δύο αδελφές σε μία οικογένεια να έχουν το ίδιο όνομα; Ασφαλώς δεν γίνεται δύο αδελφές σε μία οικογένεια να έχουν το ίδιο όνομα! Η εξήγηση είναι η εξής: Ο Ιωάννης ως Εβραίος χρησιμοποιεί την λέξη «ἀδελφὴ» με τον τρόπο που την χρησιμοποιούν οι Εβραίοι. Η λέξη «ἀδελφός» στα Εβραϊκά σημαίνει και τον συγγενή γενικά.

Ο Λώτ ονομάζεται αδελφός του Αβραάμ ενώ ήταν ανεψιός του.

Γένεση 11:27 «Αὗται αἱ γενέσεις Θάρα· Θάρα ἐγέννησε τὸν ῞Αβραμ καὶ τὸν Ναχὼρ καὶ τὸν ᾿Αρράν, καὶ ᾿Αρρὰν ἐγέννησε τὸν Λώτ».

Γένεση 13:8 «εἶπε δὲ ῞Αβραμ τῷ Λώτ· μὴ ἔστω μάχη ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ποιμένων μου καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ποιμένων σου, ὅτι ἄνθρωποι ἀδελφοί (אַחִ֖ים) ἐσμεν ἡμεῖς».

Επίσης:

Γένεση 29: 11-13 « καὶ ἐφίλησεν ᾿Ιακὼβ τὴν Ραχήλ· καὶ βοήσας τῇ φωνῇ αὐτοῦ ἔκλαυσε. καὶ ἀπήγγειλε τῇ Ραχήλ, ὅτι ἀδελφὸς(אֲחִ֤י) τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἐστι καὶ ὅτι υἱὸς Ρεβέκκας ἐστί, καὶ δραμοῦσα ἀπήγγειλε τῷ πατρὶ αὐτῆς κατὰ τά ρήματα ταῦτα. ἐγένετο δέ, ὡς ἤκουσε Λάβαν τὸ ὄνομα ᾿Ιακὼβ τοῦ υἱοῦ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ, ἔδραμεν εἰς συνάντησιν αὐτῷ».

Ο Ιακώβ ήταν ανεψιός του Λάβαν, υιός της αδελφής του της Ρεβέκκας. Ονομάζεται όμως «αδελφός» του Λάβαν.

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

Οι λόγοι που οι αιρετικοί, οι προερχόμενοι κυρίως από τον Προτεσταντισμό, παρερμηνεύουν το εδάφιο Ιωάννης 19:25 είναι οι εξής:

1) Ο πρώτος λόγος είναι ότι θέλουν να παρουσιάσουν την Ιερά Παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας ότι δήθεν έρχεται σε αντίθεση με την Αγία Γραφή. Να παρουσιάσουν ως αντιβιβλική την Ορθόδοξη Ιερά Παράδοση! Να πλήξουν το κύρος της Εκκλησιαστικής Παραδόσεως!

Σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση της Ορθοδοξίας, η Μητέρα του Ιησού Χριστού ήταν Μονογενής στους γονείς της, δεν είχε αδέλφια. Οι Προτεστάντες όμως θέλουν να παρουσιάσουν την Μητέρα του Χριστού ως έχουσα αδελφή! Έτσι παρερμηνεύουν την φράση «ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ». Προσπαθούν εν τη δολιότητι αυτών να μας πείσουν ότι η Γραφή διακρίνει την Μητέρα του Ιησού από την αδελφή της ΚΑΙ από την Μαρία του Κλωπά!!! Το ότι η φράση «Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ» είναι επεξήγηση της φράσης «ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ» δεν τους συμφέρει διότι η συνωνυμία της Μαρίας του Κλωπά προς την Θεοτόκο, αποδεικνύει ότι η λέξη «αδελφή» είναι Εβραϊσμός και σημαίνει «συγγενής» και όχι αδελφή από ίδιους γονείς. Πώς είναι άλλωστε δυνατόν να έχουν δύο θυγατέρες της ίδιας οικογένειας το ίδιο όνομα; Για να ξεπεράσουν τον σκόπελο της συνωνυμίας λοιπόν θεωρούν ότι άλλη είναι η αδελφή της Θεοτόκου και άλλη η Μαρία η του Κλωπά!!! Ότι η αδελφή της Θεοτόκου δεν ονομάζεται Μαρία! Γιαυτό παρουσιάζουν το εδάφιο με τέτοιο ερμηνευτικό τρόπο που να αναφέρει τέσσερις γυναίκες και όχι τρεις! Για τους αιρετικούς το εδάφιο αναφέρει την Μητέρα του Ιησού, την αδελφή της, την Μαρία του Κλωπά και την Μαρία την Μαγδαληνή!

Όπως είδαμε όμως ο θεόπνευστος συγγραφέας Ιωάννης ο Ευαγγελιστής αναφέρει τρεις γυναίκες: 1) Την Μητέρα του Ιησού (Μαρία), 2) την αδελφή = συγγενή της Μητέρας του Ιησού (Μαρία του Κλωπά) και 3) την Μαρία την Μαγδαληνή – «εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ σταυρῷ τοῦ ᾿Ιησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή». Η απουσία του συνδέσμου ΚΑΙ από την φράση «ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ» αφήνει τους αιρετικούς παγερά αδιάφορους αλλά και αναπολόγητους!

Ο Ευσέβιος Καισαρείας, μνημονεύοντας τον Ηγήσιππο, αναφέρει ότι «ο Κλέοπας (Κλωπάς) ήταν αδελφός του Ιωσήφ», κάτι που καθιστά τη Μαρία συννυφάδα της Θεοτόκου.

2) Ο δεύτερος λόγος που οι αιρετικοί θέλουν να παρερμηνεύουν το εδάφιο Ιωάννης 19:25 είναι ο εξής :

Οι αιρετικοί δεν θέλουν να υπάρχει στην Καινή Διαθήκη που γράφτηκε στα Ελληνικά ο Εβραϊκός τρόπος χρήσεως της λέξεως ΑΔΕΛΦΟΣ. Στα Εβραϊκά ΑΔΕΛΦΟΣ (אָח) σημαίνει και τον συγγενή γενικώς όχι μόνο τον αδελφό. Στο Ιωάννης 19:25 στην φράση «ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ» έχουμε χρήση της λέξεως «ἀδελφὴ» με τον Εβραϊκό τρόπο. Αυτό γιατί: α) Απουσιάζει ο σύνδεσμος ΚΑΙ από την φράση «ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ» καθιστώντας την φράση «Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ» επεξήγηση της φράσης «ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς αὐτοῦ», αυτό σε συνδιασμό με β) Την συνωνυμία της Μητέρας του Ιησού (Μαρία) με την «Μαρία τοῦ Κλωπᾶ», επειδή δεν γίνεται δύο αδελφές να έχουν το ίδιο όνομα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η λέξη «ἀδελφὴ» στο εδάφιο έχει την σημασία της αντίστοιχης Εβραϊκής λέξης και σημαίνει «συγγενής».

Η ΛΕΞΗ «ΑΔΕΛΦΟΣ» ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η λέξη ΑΔΕΛΦΟΣ ετυμολογείται στα Ελληνικά από την λέξη «δελφύς» = Μήτρα. Αδελφός δηλαδή ακριβώς σημαίνει τον ΟΜΟΜΗΤΡΙΟ συγγενή.

Οι Προτεστάντες λέγουν ότι η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στα Ελληνικά και συνεπώς όπου υπάρχει η λέξη «αδελφός» αναφερόμενη σε συγγένεια σημαίνει τον ΟΜΟΜΗΤΡΙΟ αδελφό. Δεν επιθυμούν με τίποτα οι Προτεστάντες να υπάρχει εδάφιο στην Καινή Διαθήκη που να αποδεικνύει χρήση της Ελληνικής λέξης ΑΔΕΛΦΟΣ/ ΑΔΕΛΦΗ με την Εβραϊκή έννοια! Η Καινή Διαθήκη όμως όπως είδαμε τους διαψεύδει – Ιωάννης 19:25- η Μαρία του Κλωπά είναι ΑΔΕΛΦΗ της Θεοτόκου με την έννοια της συγγενούς και όχι της Ομομήτριας αδελφής! Γιατί όμως οι αιρετικοί επιμένουν τόσο πολύ στην Ελληνική έννοια της λέξεως ΑΔΕΛΦΟΣ/ ΑΔΕΛΦΗ στην Καινή Διαθήκη; Ιδού γιατί:

Η Καινή Διαθήκη αναφέρει «αδελφούς» και «αδελφές» του Ιησού – «οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας, ἀδελφὸς δὲ ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωσῆ καὶ ᾿Ιούδα καὶ Σίμωνος; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς;» Μάρκος 6:3.

Ο λόγος είναι ότι οι Προτεστάντες πολεμούν την Αειπαρθενία της Θεοτόκου που διδάσκει η Ορθοδοξία! Διδάσκουν οι Προτεστάντες ότι ο Ιησούς έχει ΑΔΕΛΦΟΥΣ και ΑΔΕΛΦΕΣ δηλαδή ΟΜΟΜΗΤΡΙΑ αδέλφια («δελφύς» = Μήτρα)! Συνεπώς αφού έχει ομομήτρια αδέλφια ο Ιησούς, η Μητέρα του δεν είναι Αειπάρθενος!!!

Η Γραφή βέβαια διδάσκει την Αειπαρθενία της Θεοτόκου σε διάφορα χωρία σε πείσμα των Προτεσταντών και σε μεγίστη καταισχύνη του Διαβόλου και της πομπής αυτού (αιρετικοί). Αμέσως παρακάτω από το εξεταζόμενο εδάφιο του Ιωάννου αναφέρει η Γραφή: «᾿Ιησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ αὐτοῦ· γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου. εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου. καὶ ἀπ’ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια» Ιωάννης 19:26-27.

Αν η Θεοτόκος είχε και άλλα τέκνα δεν θα ανέθετε ο Ιησούς την φροντίδα της στον Μαθητή Ιωάννη. Θα ήταν προσβολή προς τα άλλα παιδιά. Δεν λέγει πουθενά η Γραφή ότι υπήρχαν άλλα τέκνα της Θεοτόκου τα οποία μάλιστα δεν την αγαπούσαν! Ο Χριστός ως Θεός ήξερε ότι οι αδελφοί του θα πίστευαν σε Αυτόν μετά την Ανάσταση.

Ο Ιησούς Χριστός είναι ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ στην Μητέρα του.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 4:3 (Εβραϊκό κείμενο): «Διότι ήμουν υιός του πατρός μου, τρυφερός και μονογενής (יָחִ֗יד) στο πρόσωπο της μητρός μου».

Το Πρόσωπο που ομιλεί στο Παροιμίες 4:3 δεν είναι ο Σολομών, ο συγγραφέας των παροιμιών, διότι δεν ήταν ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ (Γιαχίδ) στη Μητέρα του – Α Παραλειπομένων/ Α Χρονικών 3:5 «καὶ οὗτοι ἐτέχθησαν αὐτῷ ἐν ῾Ιερουσαλήμ· Σαμαά, Σωβάβ, Νάθαν καὶ Σαλωμών, τέσσαρες τῇ Βηρσαβεὲ θυγατρὶ ᾿Αμιήλ».

Στο εδάφιο Παροιμίες 4:3 ομιλεί ο Χριστός , η ενυπόστατη Σοφία του Θεού. Όπως και σε άλλα σημεία των Παροιμιών Πχ: Παροιμίες 8:27 «ἡνίκα ἡτοίμαζε τὸν οὐρανόν, συμπαρήμην αὐτῷ». Ασφαλώς ο Σολομών, ο συγγραφέας των Παροιμιών, δεν ήταν παρών στην δημιουργία του ουρανού! Ο Χριστός λοιπόν είναι ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ στη Μητέρα του.

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Το Μήνυμα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ηχητικό μήνυμα) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2023) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@neodevgmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” το...

Αντικατάσταση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους από τριανδρία; «Εκατοντάχειρες» κατά Αγίου Όρους;

«Ἔθος ἐγχρονίζον, εἰς νόμον τελεῖ»2 (Συνήθεια ποὺ χρονίζει στὸ τέλος γίνεται νόμος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο άρθρο των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.