Επικαιρότητα

Σαλταούρας Χρήστος, Ελοχίμ

εικόνα άρθρου: Σαλταούρας Χρήστος, Ελοχίμ
Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ο Δημοσθένης Λιακόπουλος στα βιβλία του «Γιατί και πως ζουν αναμεσά μας» δεν διστάζει να παραποιεί την Αγία Γραφή για να υποστηρίξει τις διάφορες κακοδοξίες του. (Σαλταούρας Χρήστος)

Σαλταούρας Χρήστος, Ελοχίμ

Πολλά ακούγονται και γράφονται τα τελευταία έτη περί ΕΛΟΧΙΜ. Στην Ελλάδα ειδικά, αίσθηση και σύγχυση μεγάλη έχουν προκαλέσει τα λόγια και τα βιβλία γνωστού τηλε-βιβλιοπώλη αναφορικά με το θέμα ΕΛΟΧΙΜ. Τί σημαίνει η λέξη αυτή ; Ας δούμε τί σημαίνει αυτή η λέξη με βάση την Αγία Γραφή.

ΕΛΟΧΙΜ אֱלֹהִ֑ים : Λέξη Εβραϊκή πληθυντικού αριθμού.

Η λέξη ΕΛΟΧΙΜ έχει πολλές σημασίες και το γεγονός αυτό σε συνάρτηση με την άγνοια πολλών για το θέμα επιτείνει την σύγχυση αλλά και προσφέρει έδαφος σε διάφορους αιρετικούς, δήθεν μελετητές, να διατυπώσουν τα δικά τους ασεβή διδάγματα.

ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 4:35: «Γιαχβέ χού χα-Ελοχίμ» –    «ο Κύριος (יְהוָ֖ה ), αυτός είναι ο Θεός (אֱלֹהִ֑ים)» (Εβραϊκό κείμενο).

Σύμφωνα με το εδάφιο Δευτ. 4:35 ο Γιαχβέ, ο Ένας αληθινός Θεός δηλαδή, ΑΥΤΟΣ είναι ο ΕΛΟΧΙΜ. Το ΕΛΟΧΙΜ που εφαρμόζεται στον Ένα Θεό είναι όπως είπαμε πληθυντικού αριθμού. Γιατί λοιπόν η Γραφή εφαρμόζει πληθυντικό αριθμό στον Ένα Θεό ; Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον ο πληθυντικός ΕΛΟΧΙΜ είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπείας. Δεύτερον ο πληθυντικός αυτός εφαρμοζόμενος στον Ένα Αληθινό Θεό υποδηλώνει την Τριαδικότητα του Ενός Θεού !

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ 1: 8-9 « πρὸς δὲ τὸν υἱόν· ὁ θρόνος σου, ὁ Θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· ράβδος εὐθύτητος ἡ ράβδος τῆς βασιλείας σου. ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίμησας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε, ὁ Θεός, ὁ Θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου».

Η Θεόπνευστη Καινή Διαθήκη που γράφτηκε πρωτοτύπως στα Ελληνικά παραθέτει από την Παλαιά Διαθήκη εδάφια που πρωτοτύπως εγράφησαν στην Εβραϊκή και περιέχουν την λέξη ΕΛΟΧΙΜ. Αυτό είναι πού σημαντικό διότι δεν έχουμε να κάνουμε με μία οποιαδήποτε ανθρώπινη μετάφραση – ερμηνεία, αλλά με την έγκυρη ερμηνεία των θεοπνεύστων Αποστόλων του Χριστού.

Ο Απ. Παύλος στην Προς Εβραίους Επιστολή του, παραθέτει από τον Ψαλμό 45 σύμφωνα με το Εβραϊκό κείμενο, (εδάφια 6-7) .

«ὁ θρόνος σου, ὁ Θεός (אֱ֭לֹהִים / Ελοχίμ), εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος»

«ἔχρισέ σε, ὁ Θεός (אֱ֭לֹהִים / Ελοχίμ) , ὁ Θεός σου»

Από τα παρατιθέμενα στην Καινή Διαθήκη απόσπάσματα της Παλαιάς διαπιστώνουμε τα εξής :

  • Ο Υιός είναι Θεός δηλαδή Ελοχίμ σύμφωνα με το Εβραϊκό.
  • Η λέξη Ελοχίμ είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπείας και μεταφράζεται υπό του Θεοπνεύστου Παύλου με τον ενικό «Θεός».
  • Το Εβραϊκό κείμενο λέγει «ο θρόνος ΣΟΥ Ελοχίμ» . Η Φράση «ο θρόνος ΣΟΥ/ כִּסְאֲךָ֣ » αποδεικνύει ότι στο παρών εδάφιο ο πληθυντικός Ελοχίμ είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπείας και δεν αναφέρεται σε πολλούς δήθεν Ελοχίμ …..που ζούν ανάμεσά μας….σύμφωνα με τον Δημοσθένη Λιακόπουλο και τους ακολούθους αυτού.
  • Οι Εβδομήκοντα μεταφραστές της Παλαιάς Διαθήκης που μετέφρασαν την λέξη Ελοχίμ ως «Θεός» τις περισσότερες φορές, δεν παραποίησαν εσκεμμένα το κείμενο όπως νομίζουν μερικοί.

Το τί σημαίνει κάθε φορά στο Εβραϊκό κείμενο η λέξη Ελοχίμ θα μας το πούν τα συμφραζόμενα του εδαφίου, η Εβραϊκή Γραμματική, το Εβραϊκό συντακτικό και φυσικά οι Θεόπνευστοι Απόστολοι του Χριστού που έγραψαν Ελληνικά. Όχι ο κάθε πονηρός που θέλει να περάσει τα δικά του αιρετικά φρονήματα και να πλουτίσει πουλώντας αιρετικά βιβλία και μας καλεί να σηκωθούμε από ντιβάνια, καρέκλες και πολυθρόνες για να τον ακολουθήσουμε στον πλανεμένο του δρόμο !

ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ … ΜΑΣ ΠΛΑΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Δημοσθένης Λιακόπουλος στα βιβλία του «Γιατί και πως ζουν αναμεσά μας» δεν διστάζει να παραποιεί την Αγία Γραφή για να υποστηρίξει τις διάφορες κακοδοξίες του. Με σοφιστικό τρόπο προσπαθεί να πείσει τους αναγνώστες και ακροατές του ότι δήθεν ο Θεός δημιούργησε κάτι όντα που τα ονομάζει ΕΛΟΧΙΜ και τα οποία είναι διαφορετικά από τους Αγγέλους και κυρίως ότι δήθεν οι Ελοχίμ δημιούργησαν τον άνθρωπο και όχι ο Θεός !!! Τις απόψεις αυτές τις διαδίδουν με ζήλο στο διαδίκτυο τα ατυχή θύματα της αντιχριστιανικής προπαγάνδας του τηλε- πλασιέ !

Παράδειγμα :

Οι οπαδοί των θεωριών Λιακόπουλου αντιγράφοντας από τα βιβλία του παραποιούν την Βίβλο.

Λέγει η Αγία Γραφή (μετάφραση Εβδομήκοντα) στο εδάφιο Γένεση 1:1 : «ΕΝ ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν».

Ο Λιακόπουλος και οι συν αυτώ λέγουν ότι δήθεν οι Εβδομήκοντα παραποίησαν το Εβραϊκό κείμενο και απέκρυψαν την δημιουργία των Ελοχίμ από τον Θεό ! Η λέξη Ελοχίμ λέγουν είναι πληθυντικού αριθμού ενώ το ρήμα «ἐποίησεν» είναι ενικού αριθμού. Άρα οι Εβδομήκοντα κακώς μετέφρασαν με ενικό αριθμό τον πληθυντικό Ελοχίμ. Επίσης σύμφωνα με την «λογική» τους ο πληθυντικός Ελοχίμ σε σχέση με τον ενικό «ἐποίησεν» σημαίνει ότι η λέξη Ελοχίμ δεν είναι υποκείμενο του ρήματος «ἐποίησεν» αλλά αντικείμενο αυτού ! Το υποκείμενο θεωρούν ότι εννοείται χωρίς να αναφέρεται και είναι ο Θεός Δημιουργός. Προτείνουν έτσι μία «εναλλακτική μετάφραση» του εδαφίου Γένεση 1:1.

ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ οπαδών Λιακόπουλου : «ΕΝ ἀρχῇ ἐποίησεν (εννοείται ο Θεός Δημιουργός) ΕΛΟΧΙΜ, τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν». Δηλαδή ο Θεός δημιούργησε τους Ελοχίμ, τον ουρανό και την γη. Παρουσιάζουν την λέξη Ελοχίμ ως αντικείμενο του ρήματος και λέγουν ότι το υποκείμενο … εννοείται πως είναι ο Θεός !

Με αυτά τα κόλπα θέλουν να συκοφαντήσουν τους Εβδομήκοντα, να προτείνουν μία εναλλακτική ερμηνεία, και φυσικά να μας πουν ότι ο Θεός δημιούργησε τους Ελοχίμ οι   οποίοι με την σειρά τους δημιούργησαν τον άνθρωπο ! Διότι στο εδάφιο Γένεση 1:26 λέγει η Γραφή «καὶ εἶπεν ὁ Θεός (Ελοχίμ κατά το Εβραϊκό)· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν».

Ο Λιακόπουλος και οι οπαδοί του αγνοούν οι ίδιοι την Εβραϊκή Γλώσσα, εκμεταλεύονται επίσης την άγνοια των απλών ανθρώπων και τους μπερδεύουν με ερμηνείες που υποστηρίζουν τα ασεβή δόγματά τους.

Θα προσπαθήσω αγαπητοί αναγνώστες να εξηγήσω το Εβραϊκό κείμενο του εδαφίου Γένεση 1:1 λέξη προς λέξη για να εκτεθεί η πονηρία του Λιακόπουλου και των συν αυτώ.

ΓΕΝΕΣΗ 1:1

«ΕΝ ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν»

«Μπε-ρεσίτ μπαρά Ελοχίμ ετ χα-σαμάϊμ βε-ετ  χα-άρετζ».

Μπε-ρεσίτ  בְּרֵאשִׁ֖ית : Πρόθεση «Μπέ» = εν, στην , «ρεσίτ» =αρχή.

Μπε-ρεσίτ = Στην αρχή.

Μπαρά  בָּרָ֣א : ρήμα Ενικού αριθμού = εποίησεν

ΕΛΟΧΙΜ אֱלֹהִ֑ים : Ουσιαστικό πληθυντικού αριθμού που οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν με ενικό αριθμό (Θεός) και παρουσιάζουν ως υποκείμενο του ρήματος «εποίησεν». Ο Λιακόπουλος και οι οπαδοί του την λέξη ΕΛΟΧΙΜ παρουσιάζουν αντιθέτως ως αντικείμενο του ρήματος «εποίησεν» θεωρούν ότι το υποκείμενο εννοείται και δεν γράφεται. Η διαφορά στον αριθμό ανάμεσα στο ρήμα ΜΠΑΡΑ = ΕΠΟΙΗΣΕΝ (Ενικός) και την λέξη πληθυντικού αριθμού ΕΛΟΧΙΜ, οδηγεί ορισμένους να θεωρούν ως εύλογες τις αιτιάσεις Λιακόπουλου ενάντια στους Εβδομήκοντα. Το ποίος έχει δίκαιο, (Οι Εβδομήκοντα ή ο Λιακόπουλος), θα φανεί αμέσως παρακάτω…

ΕΤ  אֵ֥ת : Αυτή η Εβραϊκή λέξη είναι ένα μόριο που μας δείχνει ποίο είναι το άμεσο αντικείμενο του ρήματος μίας πρότασης. Αυτή η λέξη είναι ΑΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ. Δεν μεταφράζεται σε καμία γλώσσα του κόσμου. Είναι Εβραϊσμός. Είναι ο τρόπος που μιλούν και γράφουν οι Εβραίοι. Αυτή την λέξη όμως και την συντακτική της σημασία στην Εβραϊκή γλώσσα αποκρύπτει ο ημιμαθής Λιακόπουλος και τα παπαγαλάκια του. Αυτή η λέξη που υπάρχει δύο φορές στο εδάφιο Γένεση. 1:1 γκρεμίζει την θεωρία περί της λέξεως ΕΛΟΧΙΜ ως δήθεν Αντικειμένου του ρήματος ΜΠΑΡΑ ! Αν η λέξη ΕΛΟΧΙΜ ήταν Αντικείμενο του ρήματος θα είχε και αυτή την λέξη ΕΤ προηγουμένως ! Άρα ορθώς οι Εβδομήκοντα απέδωσαν την λέξη ΕΛΟΧΙΜ ως Υποκείμενο του ρήματος ΜΠΑΡΑ. Βλέπεις αγαπητέ αναγνώστη πως η άγνοια της εβραϊκής γλώσσας επιτρέπει σε επιτήδειους αιρετικούς να παραφράζουν την Αγία Γραφή ; Συνεπώς η λέξη ΕΛΟΧΙΜ αφού δεν έχει μπροστά της την λέξη ΕΤ, είναι υποκείμενο του ΜΠΑΡΑ και όχι αντικείμενο ! Η διαφορά ενικού – πληθυντικού ανάμεσα στο ρήμα και στο υποκείμενο ωφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε περίπτωση πληθυντικού μεγαλοπρεπείας και πιθανή υποτύπωση του Μυστηρίου της Τριαδικότητος του Θεού.

Χα- σαμάϊμ  הַשָּׁמַ֖יִם: Άρθρο «Χα» , «Σαμάϊμ» ουσιαστικό, πληθυντικός αριθμός = Ουρανοί. «Χα-σαμάϊμ» = τους ουρανούς. Η φράση «Χα-σαμάϊμ» ακολουθεί την λέξη «ετ» και αυτό σημαίνει ότι η φράση «Χα-σαμάϊμ» είναι άμεσο αντικείμενο του ρήματος «μπαρά». Οι Εβδομήκοντα και εδώ μεταφράζουν τον πληθυντικό «Σαμάϊμ» = Ουρανοί με τον ενικό «Ουρανόν». Νοηματικά δεν υπάρχει διαφορά. Είτε πούμε τους Ουρανούς , είτε πούμε τον Ουρανό ή τα ουράνια, είναι το ίδιο. Απλώς ο πληθυντικός προσδίδει μεγαλοπρέπεια, φανερώνει την πραγματική άλλωστε μεγαλοπρέπεια του ουρανού.

Βε-έτ  וְאֵ֥ת : Σύνδεσμός «Βε» = και, «έτ» αμετάφραστο μόριο προσδιοριστικό του άμεσου αντικειμένου.

Χα-άρετζ הָאָֽרֶץ : Άρθρο «Χά» σύν «Έρετζ» ουσιαστικό, ενικός αριθμός =Γή. Με την προσθήκη του άρθρου «Χά» η λέξη «Έρετζ», που σημαίνει γή, προφέρεται «Άρετζ» – «Χα-άρετζ» = την Γή.

Συνοψίζοντας λέμε το εξής : Το ενδεικτικό μόριο του άμεσου αντικειμένου του ρήματος μας δείχνει ότι στο εδάφιο Γένεση 1:1 υπάρχουν δύο αντικείμενα (Σαμάϊμ, Έρετζ) του ρήματος ΜΠΑΡΑ, και όχι τρία όπως λέγουν ο Λιακόπουλος και οι συν αυτώ παρουσιάζοντας το υποκείμενο ΕΛΟΧΙΜ ως δήθεν αντικείμενο !!!

Το Εβραϊκό κείμενο λοιπόν του Εδαφίου Γένεση 1:1 λέγει ότι :

«Στην αρχή εποίησεν ο Θεός τους ουρανούς και την Γή». Πλήρης διάψευση των φληναφημάτων Λιακόπουλου.

Πάμε τώρα στο εδάφιο Γένεση 1:26 :

«καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν» (Εβδομήκοντα).

Εβραϊκό κείμενο:

Βα-γιόμερ Ελοχίμ, Ναασέχ Αντάμ μπε-τσαλμέϊνου, κι-ντμουτέϊνου.

Και είπεν ο Θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημών, καθ’ ομοίωσιν ημών.

Βα-γιόμερ Ελοχίμ  = Είπεν (וַיֹּ֣אמֶר) ο Θεός (אֱלֹהִ֔ים), Είπεν Ελοχίμ. Δεν λέει «και είπαν / Βα-γιομέρου/ וַיֹּאמְר֞וּ» Ελοχίμ αλλά « και είπεν / Βα-γιόμερ/ וַיֹּ֣אמֶר » Ελοχίμ. Και εδώ βλέπουμε τον συνδιασμό ενικού (Βα-γιόμερ) και πληθυντικού (Ελοχίμ). Άρα ο πληθυντικός αυτός είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπείας και ενδεικτικός του Μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Να σημειωθεί δε ότι και άλλοι αρχαίοι μεταφραστές εκτός των Εβδομήκοντα μεταφράζουν την λέξη ΕΛΟΧΙΜ ως «Θεός» στα εν λόγω εδάφια. Βλέπε μεταφράσεις ΑΚΥΛΑ, ΣΥΜΜΑΧΟΥ και ΘΕΟΔΩΤΙΟΝΟΣ. Όλοι αυτοί δεν ήξεραν τι έγραφαν και μόνο ο πολύς Λιακόπουλος ξέρει;

Σε τελική ανάλυση η διδασκαλία του Λιακόπουλου ότι δήθεν τον άνθρωπο δεν δημιούργησε ο Θεός (!) αλλά οι Ελοχίμ σύμφωνα με την εικόνα και ομοιωσή τους (!)…. Ανατρέπεται από την Καινή Διαθήκη που γράφτηκε πρωτοτύπως στα Ελληνικά.

«…ἀνθρώπους τοὺς καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ γεγονότας» Ιακώβου 3:9.

Τί έτι χρείαν έχομεν μαρτύρων ; Η Καινή Διαθήκη διαψεύδει τον αιρετικό Λιακόπουλο και τους ομοίους του. Ο Λιακόπουλος λέγει ότι ο Θεός δημιούργησε τους Ελοχίμ και αυτοί με την σειρά τους δημιούργησαν τους ανθρώπους σύμφωνα με την εικόνα και ομοίωση των Ελοχίμ και όχι του Θεού! Αντιθέτως η Θεόπνευστη και πρωτοτύπως γραμμένη στα Ελληνικά Καινή Διαθήκη λέγει ότι οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν «καθ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ». Ξεκάθαρα πράγματα.

Επίσης η Καινή διαθήκη λέγει :

«Εν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν» (Ιωάννης 1:1-3).

Τα ΠΑΝΤΑ λέγει η αψευδής Γραφή έγιναν, δημιουργήθηκαν διά του Λόγου. Χωρίς τον Λόγο δεν δημιουργήθηκε τίποτα από όσα έχουν δημιουργηθεί ! Ούτε ένα !

« ῞Ος ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, ὅτι ἐν αὐτῷ ἐκτίσθη τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι’ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται·   καὶ αὐτός ἐστι πρὸ πάντων, καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῷ συνέστηκε, καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν» (Προς Κολοσσαείς επιστολή 1: 15-18).

Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο ο Χριστός έκτισε ΤΑ ΠΑΝΤΑ, άρα και τους ανθρώπους. Γιατί παρουσιάζει ο Λιακόπουλος ως δημιουργούς του ανθρώπου τους λεγόμενους Ελοχίμ που θεωρεί κτίσματα του Θεού ;

« πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος, ὁ δὲ τὰ πάντα κατασκευάσας Θεός» Εβραίους 3:4.

ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΕΛΟΧΙΜ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΨΑΛΜΟΣ 8: 5 κατά το Εβραϊκόν, 8:6 κατά τους Εβδομήκοντα:

«ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾿ ἀγγέλους (Ελοχίμ), δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν» (Εβδομήκοντα).

« ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν» Εβραίους 2:7.

« προσάξει αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πρὸς τὸ κριτήριον τοῦ Θεοῦ» Έξοδος 21:6 (Εβδομήκοντα).

«τότε ο κύριος αυτού θέλει φέρει αυτόν προς τους κριτάς (Χα-Ελοχίμ) » Έξοδος 21:6 (Εβραϊκό).

Έξοδος 18:11:

«ὅτι μέγας Κύριος παρὰ πάντας τοὺς θεούς (Χα- Ελοχίμ)» (Εβδομήκοντα).

Επαναλαμβάνω ότι το τί σημαίνει κάθε φορά στο Εβραϊκό κείμενο η λέξη Ελοχίμ θα μας το πούν τα συμφραζόμενα του εδαφίου, η Εβραϊκή Γραμματική, το Εβραϊκό συντακτικό και φυσικά οι Θεόπνευστοι Απόστολοι του Χριστού που έγραψαν Ελληνικά.

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

22 Απρ

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΝΕΟΣ Ο ΕΝ ΚΑΛΥΜΝΩ, Ορισμοί ανεπίληπτου μοναχικής πολιτείας

Μοναχός είνε εκείνος όστις είνε τη αληθεία ταπεινός και επιθυμεί να τον καταφρονώσιν άπαντες και πιστεύει ότι ο Θεός είνε δυνατός να σηκώση εκ μέσου αυτών παν ανθρώπινον σκάνδαλον...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.