Επικαιρότητα

Σαλταούρας Χρήστος, Περί μηρυκασμού

εικόνα άρθρου: Σαλταούρας Χρήστος, Περί μηρυκασμού

Στην παρούσα μελέτη θα αναφερθούμε σε ένα ζήτημα που απασχολεί  ορισμένους ερευνητές της Βίβλου και που από αρκετούς εχθρούς της Αγίας Γραφής χρησιμοποιείται για να χτυπηθεί η θεοπνευστία της !

Ποικίλες ομάδες αντιχρίστων προσπαθούν με σοφιστικά επιχειρήματα να πολεμήσουν την Αγία Γραφή και να την παρουσιάσουν ως αναξιόπιστη. Άθεοι Μαρξιστές, Νεοπαγανιστές, οπαδοί του ψευδοπροφήτη Μωάμεθ (Ισλαμιστές), όλοι τους πολεμούν με σατανικό μένος το Ιερό κείμενο του Χριστιανισμού. Με ένα τέτοιο σόφισμα των αντιχρίστων δυνάμεων θα ασχοληθούμε.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ; 

Οι Χριστιανομάχοι συκοφαντούν την Αγία  Γραφή ως περιέχουσα δήθεν επιστημονικά λάθη ! Εκτοξεύουν απίθανες κατηγορίες για την αναίρεση των οποίων θα χρειαζόνταν να γραφούν τόμοι ολόκληροι. Θα εξετάσουμε ένα τέτοιο ψευδοεπιχείρημα των εχθρών της Χριστιανικής πίστεως.

Ο ΛΑΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΟ ΖΩΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ  ;

Εδάφιο Λευϊτικόν 11:6:

«καὶ τὸν χοιρογρύλλιον, ὅτι οὐκ ἀνάγει μηρυκισμὸν τοῦτο» Λευϊτικόν 11:6 Κείμενο Εβδομήκοντα (Αποστολικής Διακονίας).

«καὶ τὸν χοιρογρύλλιον, ὅτι ἀνάγει μηρυκισμὸν τοῦτο» Λευϊτικόν 11:6 Κείμενο Εβδομήκοντα (Έκδοση του Alfred Rahlfs).

«και τον λαγωόν, διότι αναμασσά» Λευϊτικόν 11:6 (Μασοριτικό Εβραϊκό κείμενο).

Εδάφιο Δευτερονόμιον 14:7 :

«τὸν κάμηλον καὶ δασύποδα καὶ χοιρογρύλλιον, ὅτι ἀνάγουσι μηρυκισμὸν» Δευτερονόμιον 14:7 Κείμενο Εβδομήκοντα (Αποστολικής Διακονίας).

«τὸν κάμηλον καὶ δασύποδα καὶ χοιρογρύλλιον, ὅτι ἀνάγουσιν μηρυκισμὸν» Δευτερονόμιον 14:7 Κείμενο Εβδομήκοντα (Έκδοση του Alfred Rahlfs).

«την κάμηλον και τον λαγωόν και τον δασύποδα· διότι αναμασσώσι» Δευτερονόμιον 14:7 (Μασοριτικό Εβραϊκό κείμενο).

Σύμφωνα με τα παραπάνω εκτεθέντα εδάφια έχουμε τα εξής :

  1. Σύμφωνα με το κείμενο της μετάφρασης των Εβδομήκοντα της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον Λαγωόν (χοιρογρύλλιον) το εδάφιο Λευϊτικόν 11:6 παρουσιάζει ότι «οὐκ ἀνάγει μηρυκισμὸν» ενώ αντιθέτως το εδάφιο Δευτερονόμιον 14:7 παρουσιάζει  τον Λαγωόν (χοιρογρύλλιον) μετά της Καμήλου και του Δασύποδος ότι αυτά τα τρία ζώα «ἀνάγουσιν μηρυκισμὸν» !!!
  2. Σύμφωνα με το κείμενο της μετάφρασης των Εβδομήκοντα της εκδόσεως του Alfred Rahlfs εις αμφότερα τα εδάφια (Λευϊτικόν 11:6, Δευτερονόμιον 14:7) ο Λαγωός παρουσιάζεται ότι «ἀνάγει μηρυκισμὸν».
  3. Στο Μασοριτικό Εβραϊκό κείμενο ο Λαγωός παρουσιάζεται ότι «αναμασσά» την τροφή του.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ Ο ΛΑΓΩΟΣ (και το Κουνέλι) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΟ ΖΩΟ.

ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΟ λέγεται το φυτοφάγο ζώο που έχει πολλαπλούς στομάχους και αφού τελειώσει το φαγητό του, κατά την πέψη ανεβάζει την τροφή που μόλις έφαγε στο στόμα του και την αναμασά. Αυτή η διαδικασία και η πολλαπλότητα στομάχου  δεν παρατηρείται στον Λαγωό. 

ΧΟΙΡΟΓΡΥΛΛΙΟΣ / ΛΑΓΩΟΣ / ΚΟΝΙΚΛΟΣ (Κουνέλι)

«Πέφυκε δὲ καὶ λαγὼς ἕτερος μικρὸς τὴν φύσιν, οὐδὲ αὔξεταί ποτε· κόνικλος ὄνομα αὐτῷ. οὔκ εἰμι δὲ ποιητὴς ὀνομάτων, ὅθεν καὶ ἐν τῇδε τῇ συγγραφῇ φυλάττω τὴν ἐπωνυμίαν τὴν ἐξ ἀρχῆς, ἥνπερ οὖν ῎Ιβηρες οἱ ῾Εσπέριοι ἔθεντό οἱ, παρ’ οἷς καὶ γίνεται τε καὶ ἔστι πάμπολυς». (Κλαύδιος Αιλιανός (2ος-3ος αι. μ.Χ.), Περὶ Ζῴων  Ἰδιότητος, 13, 15, 1-6).

Το Κουνέλι είναι είδος Λαγού.

Η Εβραϊκή λέξη אַרְנֶ֗בֶת = Λαγός,  του εδαφίου Λευϊτικόν 11:6 μεταφράζεται από τους Εβδομήκοντα ως «χοιρογρύλλιον» . Η ίδια λέξη στο εδάφιο Δευτερονόμιον 14:7 μεταφράζεται από τους Εβδομήκοντα ως «δασύποδα». Ο αρχαίος μεταφραστής Ακύλας μεταφράζει την Εβραϊκή αυτή λέξη του εδαφίου Λευϊτικόν 11:6  ως «Λαγωόν».

Η Εβραϊκή λέξη שָּׁפָ֜ן  = Κουνέλι, του εδαφίου Δευτερονόμιον 14:7 μεταφράζεται από τους Εβδομήκοντα ως «χοιρογρύλλιον». Η ίδια λέξη στο εδάφιο Λευϊτικόν 11:5 μεταφράζεται από τους Εβδομήκοντα ως «δασύποδα». Ο πληθυντικός αριθμός της λέξεως שָּׁפָ֜ן = Κουνέλι είναι   שְׁפַנִּֽים = Κουνέλια, και στο εδάφιο Ψαλμός 103(104):18 μεταφράζεται από τους Εβδομήκοντα ως «λαγωοῖς» (Αποστολική Διακονία) κατά δε άλλη γραφή «χοιρογρυλλίοις».

ΤΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ» ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ

Η Γραφή λέγουν οι άπιστοι παρουσιάζει τα Κουνέλια ως μηρυκαστικά ενώ δεν είναι ! Άρα πως η Βίβλος είναι θεόπνευστη αφού περιέχει τέτοια επιστημονικά λάθη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :

  1. Τα εδάφια που παραθέτουν οι οπαδοί της αρνητικής κριτικής γράφτηκαν πρωτοτύπως στην Εβραϊκή και όχι στην Ελληνική. Το κείμενο των Εβδομήκοντα, στην όποια μορφή του, είναι μετάφραση. Οι μεταφραστές και οι αντιγραφείς χειρογράφων δεν είναι θεόπνευστοι. Οι Ιεροί συγγραφείς είναι θεόπνευστοι.
  2. Η επιστημονική έννοια του Μηρυκασμού δεν υπήρχε την εποχή της συγγραφής της Πεντατεύχου ούτε την εποχή της μετάφρασης των Εβδομήκοντα. Οι Εβδομήκοντα δεν χρησιμοποιούν την λέξη «μηρυκισμὸν» με την σημερινή επιστημονικώς ορισμένη έννοια.
  3. Η μελέτη του Εβραϊκού κειμένου των εν λόγω εδαφίων ανατρέπει την σοφιστική τακτική των απίστων.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Η  συνήθης Αγγλική μετάφραση του Εβραϊκού κειμένου του εδαφίου Λευϊτικόν 11:6 δημιουργεί έντονη  εντύπωση ότι ο Λαγός είναι δήθεν Μηρυκαστικό ! Οι Ελληνόφωνοι αντίχριστοι παπαγαλίζοντες αγγλικά αντιχριστιανικά κείμενα, υιοθετούν την άστοχη Αγγλική μετάφραση και προπαγανδίζουν την συκοφαντία ότι η Γραφή παρουσιάζει ως Μηρυκαστικά ζώα τους Λαγούς και τα Κουνέλια.

Η Αγγλική μετάφραση του εδαφίου Λευϊτικόν 11:6 έχει ως εξής :

«The rabbit, though it chews the cud» (New International Version).

Η λέξη «cud» σημαίνει αποκλειστικά και μόνο την τροφή που αναμασούν τα Μηρυκαστικά ζώα και όχι την τροφή γενικά. Σημαίνει την μερικώς χωνεμένη τροφή που επαναφέρουν στο στόμα τους από το στομάχι τα Μηρυκαστικά ζώα. Η Αγγλική φράση «chews the cud» = «αναμασά την τροφή» δύναται να εφαρμοστεί μόνο σε Μηρυκαστικά ζώα. Κακώς λοιπόν μεταφράζουν έτσι το Εβραϊκό κείμενο διάφορες Αγγλικές Βίβλοι, επηρεασμένες ίσως και από την αρχαία μετάφραση των Εβδομήκοντα. Την εποχή που έγινε η μετάφραση των Εβδομήκοντα δεν υπήρχε η επιστημονικώς ορισμένη  έννοια του Μηρυκασμού. Δεν αναμασούν όπως θα δούμε όλα τα ζώα την τροφή τους με τον τρόπο που την αναμασούν τα Μηρυκαστικά !

Επιπλέον η λέξη «chew» = μάσημα,  δεν συμπίπτει  με την λέξη «ἀνάγω» της μετάφρασης των Εβδομήκοντα- «ἀνάγει μηρυκισμὸν».

Ήρθε όμως η ώρα να δούμε τις συγκεκριμένες Εβραϊκές λέξεις.

גֵרָה֙ = Τροφή. Όχι απαραίτητα η τροφή που αναμασούν τα Μηρυκαστικά αλλά η τροφή που αναμασούν και με ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ κάποια ζώα.

מַעֲלֵ֤ה= ἀνάγει / ανεβάζει και όχι μασά !  Η λέξη είναι η עָלָה με την ανάλογη πρόθεση   και σημαίνει ανεβάζω.

Παράδειγμα χρήσης της λέξεως מַעֲלֵ֤ה  : 

« καὶ Δαυὶδ καὶ πᾶς ὁ οἶκος ᾿Ισραὴλ ἀνήγαγον ( מַעֲלִ֖ים ) τὴν κιβωτὸν Κυρίου μετὰ κραυγῆς καὶ μετὰ φωνῆς σάλπιγγος» Β Βασιλειών (Β Σαμουήλ) 6:15 .

Συνεπώς το Εβραϊκό κείμενο λέγει  ότι ο Λαγός ανεβάζει ξανά την τροφή του ( εννοείται στο στόμα του) και όχι ότι είναι Μηρυκαστικό.

Οι Λαγοί και τα Κουνέλια βγάζουν από τον πρωκτό τους ημι-χωνεμένη τροφή την οποία τρώγουν ξανά ! Η ημι-χωνεμένη αυτή τροφή έχει διαφορετική όψη από τα κόπρανα τους τα οποία  όλοι ξέρουμε.

Η Γραφή λοιπόν δεν λέγει κάτι το αντιεπιστημονικό όταν δηλώνει ότι οι Λαγοί και τα Κουνέλια «ανεβάζουν την τροφή τους» και την ξανατρώγουν, διότι πράγματι αυτό συμβαίνει.

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

23 Φεβ

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Τι κακά κάνουν οι Χριστιανοί στις απόκριες…

Πανηγυρίζει η ασέλγεια γιορτάζει η ακολασία ευφραίνεται η μέ­θη αγάλλεται η τρυφή και η ασωτεία χορεύει ο διάβολος με δέκα μανδύλια.. Τον μισούν αυτόν τον Άγιο οι δαιμονισμένοι οικουμενιστές, που...

Ο Άγιος Ευστάθιος Αντιοχείας ο Ομολογητής

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη. Η μαχητικότητά του και η εμμονή του στην ορθή διδασκαλία του Ευαγγελίου τον έκαναν να ξεχωρίσει κατά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, όπου μαζί με τον Άγιο Αθανάσιο έλεγξαν το δόγμα της δυσσεβείας του Αρείου…

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.