Γράφει ο π. Νικόλαος Μανώλης

Αἰσθανόμενος εὐγνώμων γιά τίς εὐχές σας ἐπί τῆς ὀνομαστικῆς μου ἑορτῆς, ἀντεύχομαι, σεβαστοί πατέρες μου, ἀγαπημένα μου παιδιά, φίλοι καί ἀδελφοί, νά βρεθοῦμε ὅλοι μαζί στόν Παράδεισο!

Ὠδή εὐφρόσυνη ἀπευθύνω στόν Ἅγιο Νικόλαο νά μᾶς χαρίζει τή θαυματουργική του Χάρη πού θά μᾶς διατηρεῖ γερούς καί δυνατούς μέ τίς εὐλογημένες οἰκογένειές μας. Νά σταθοῦμε ἱκανοί νά ὁμολογοῦμε Χριστό καί Ὀρθοδοξία πάντοτε καί νά ἀγωνιζόμαστε γιά τήν Ἐκκλησία Του μέ ἀνδρεία καί πίστη.

Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους, σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Κυρίω, νά ἔχετε τήν εὐχή μου!