Ελένη Παπασταματάκη

Στο τέλος το Φως θα νικήσει!

εικόνα άρθρου: Στο τέλος το Φως θα νικήσει!

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη
αρθρογραφεί για katanixi.gr

Έχουν όμως οι σημερινοί Επίσκοποι και ιερείς συναισθανθεί την ουσία της αποστολής τους στον κόσμο;

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


«… Καί τοῦ ἔργου αὐτοῦ λειτουργοί καί ὑπηρέται καί μύσται εἶναι οἱ ἱερεῖς. Τί ἀνώτερο καί ὑψηλότερο ἀπ᾿ αὐτό; Ὡς ὑπηρέται τῶν μυστηρίων οἱ ἱερεῖς ἔλαβαν ἀξία ὑψηλότερη καί ἀπό τούς ἀγγέλους. Ὢ τῆς χρηστότητος τοῦ Δεσπότου! ὅς πάντα περιέχει, καί ἀπερίληπτος, ἐν τόπῳ δι᾿ ἡμᾶς· ὁ ἀναφής, κατεχόμενος· ὁ ἀόρατος, ἐν αἰσθήσει· ὁ νοΐ ἀκατάληπτος τοῖς θνητοῖς, μετεχόμενος δι᾿ ἡμῶν τε τῶν τῆς ταπεινῆς καί παραπεπτωκυίας φύσεως, διά τῆς δεδομένης ἡμῖν ἱερωσύνης. Ὢ τοῦ θαύματος! τοῖς μυστηρίοις γινόμενος καί φαινόμενος καί διδόμενος καί φερόμενος καὶ χορηγούμενος καί οἰκιζόμενος καί ἐνδυόμενος καί ὀργιζόμενος καί καταλλαττόμενος καί ἱλεούμενος καί μεταλαμβανόμενος. Τί καινότερον τῶν τοιούτων; Τί μεῖζον ἀγαθόν πρός ἀνθρώπους; Τίς δύναμις ὑπερτέρα; Τίς ἐξουσία μείζους πλουτοῦσα χάριτας; Ἰδού ὁ χοῦς ἡμεῖς καί πηλός τε καί σκώληξ, ἐξουσίαι καί δυνάμεις ὁρώμεθα· μᾶλλον δέ καί πλείω τούτων δυνάμενοι τῇ τῆς ἱερωσύνης δυνάμει». (Migne P.G. 155)

Εξαίρει και θαυμάζει ο Άγιος Συμεών Θεσσαλονίκης το δώρο της ιεροσύνης. Αυτήν την τιμή που έκανε ο Δεσπότης Χριστός στο πλάσμα Του, ώστε να μπορεί ο φθαρτός άνθρωπος να γίνεται διάκονος Χριστού και λειτουργός των Ουρανίων μυστηρίων. Θεμελιώνει ο Άγιος Συμεών την ιεροσύνη στο πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού και στο έργο Του. Προτρέπει τους ιερείς να φανούν άξιοι, όπως αρμόζει σε εκείνους που αξιώθηκαν επί της γης να έχουν δύναμη και Χάρη Θεού. Πασχίζει να κεντρίσει τις καρδιές όσων επιθυμούν να ενδυθούν την ιεροσύνη, ώστε να αναλογιστούν το μέγεθος της ευθύνης και της αποστολής τους στον κόσμο. Για τον Επίσκοπο λέει ότι είναι εικόνα του Πατρός των φώτων απ’ τον Οποίον προέρχεται κάθε καλό, γι’ αυτό αποκαλείται και «φωτιστικός», ενώ ο πρεσβύτερος είναι δεύτερο φως και τελετουργός των μυστηρίων και λέγεται «τελεστικός».

Έχουν όμως οι σημερινοί Επίσκοποι και ιερείς συναισθανθεί την ουσία της αποστολής τους στον κόσμο; Αναλογίζονται την ευθύνη που έχουν απέναντι στον Κύριό μας που τους εμπιστεύτηκε και τους έκανε πλάστες ψυχών και πατέρες και ποιμένες και φύλακες της Αμωμήτου Πίστεως;

«ὅτι ὁ Θεός φῶς ἐστι καί σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. ἐάν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾿ αὐτοῦ καί ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καί οὐ ποιοῦμεν τήν ἀλήθείαν·» (Α΄Ιω. Α 5-6), μας λέει ο ηγαπημένος μαθητής του Κυρίου, ξεκαθαρίζοντάς μας ότι πλανώνται όσοι νομίζουν ότι είναι του Χριστού, ενώ επιτελούν την ίδια στιγμή τα έργα του σκότους. Αρνούνται την παντοδυναμία του Θεού και εμπιστεύονται την πεπερασμένη σοφία των επιστημόνων η οποία κινείται επισταμένως κατά δαιμονικό τρόπο, προτάσσοντας πάντα τα ενάντια στην πίστη μας και στο λόγο του Κυρίου μας. Εκδιώκουν τον Σωτήρα Χριστό μας από κάθε τόπο επί γης, Τον απομακρύνουν από το αγαπημένο του ποίμνιο, κλειδώνοντάς Τον στους έρημους Ναούς. Στερούν σε ολόκληρη την κτίση την Αγιαστική Του Χάρη, καθώς απαγορεύουν ή συναινούν στη δαιμονιώδη απαγόρευση της τέλεσης του Αγιασμού, του Ευχελαίου και όλων των Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Πώς μπορεί λοιπόν αυτοί οι ποιμένες να είναι του Θεού και όχι λυκοποιμένες;

Όμως και πάλι φαίνεται αχτίδα φωτός κάθε φορά που ένας Επίσκοπος αρνείται να υποταχθεί στις σατανοκίνητες προσταγές της όποιας εξουσίας. Και είναι παρηγοριά και βάλσαμο για τις ψυχές των χριστιανών να βλέπουν να κυριαρχεί στους Ποιμενάρχες και ποιμένες τους, ο φόβος του Θεού παρά ο φόβος του κόσμου. Αχτίδα φωτός ήταν και η “παράνομη” κατά τους νόμους του κράτους, μα η κατά Θεόν γενναία απόφαση του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου να τελέσει τον Αγιασμό των υδάτων κατά το λατρευτικό τυπικό της Εκκλησίας μας, την ημέρα των Θεοφανείων. Συνοδευόμενος από τον πρώην Μητροπολίτη κ. Αμβρόσιο έπραξε κατά την Αρχιερατική του συνείδηση και εόρτασε τα Θεοφάνεια υποτασσόμενος στον λόγο του Θεού.

Βλέπουμε ότι αν και έχει απλωθεί ο ζόφος της πλάνης και η δαιμονική διαστροφή του νοός στην πλειονότητα των Ιεραρχών και ιερέων, παρ’ όλα αυτά φωτίζουν ακτίνες παρηγοριάς, όπως αυτήν που προαναφέραμε. Αναμφίβολα όμως, η ελπίδα διατρανώνεται μέσα από τη γενναία και ομολογιακή απόφαση και στάση αυτών, που αρνήθηκαν τη δόξα του κόσμου για την Αγάπη του Χριστού, αυτών που προτίμησαν να χλευαστούν, να λοιδορηθούν, να διωχθούν. Ο λόγος γίνεται για αυτούς τους λίγους Πατέρες της ευλογημένης Αποτείχισης, αλλά τους πολλούς κατ’ ουσίαν, καθώς φέρουν μέσα τους τον άπειρο Θεό!
Αυτών των πατέρων η καρδιά, όμοια με του Παύλου βοά «Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἤ στενοχωρία ἤ διωγμός ἤ λιμός ἤ γυμνότης ἤ κίνδυνος ἤ μάχαιρα; Καθώς γέγραπται ὅτι ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τήν ἡμέραν· ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς. Ἀλλ᾿ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διά τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς. (Προς Ρωμαίους 8, 35-37)

Πατέρες και αδελφοί, θαρσείτε! Το Φως ενίκησεν το σκότος!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra


Δείτε σχετικά:
Ο πρ. Καλαβρύτων Αμβρόσιος ευγνωμονεί τον Χριστό μας και την Παναγιά μας γιατί τον…
– πρ. Καλαβρύτων Αμβρόσιος: Η Ορθοδοξία εν διωγμώ, προδόθηκε και «εκ των έσω»
– Μητρ. Αμβρόσιος: “ξυπνήστε από το λήθαργο στον οποίο σας έχουμε υποβάλει εμείς οι εκκλησιαστικοί…
– Ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
– Ο Αμβρόσιος τα είπε έξω απ’ τα δόντια για τον Κορονοϊό!
– Διάβημα Μητρ. Αμβροσίου προς Βαρθολομαίο και Επισκόπους για τη μάσκα στους ιερούς ναούς
– Το αυτονόητο λέει ο μητροπολίτης Αμβρόσιος: “Στους Ορθόδοξους Ναούς δε μεταδίδονται νόσοι”
– “Όλοι σχεδόν οι Μητροπολίτες της Ελλάδος… είναι Προδότες του Χριστού και της Εκκλησίας” Καλαβρύτων…
– Με αυστηρότητα ο Καλαβρύτων Αμβρόσιος: ΒΟΥΛΩΣΤΕ ΤΟ, ΚΥΡΙΟΙ!

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.