Τό ὄνομα πού ἔλαβες
λέγεται Χριστοφόρος,
μά ἐγώ σοῦ δίνω ἄλλο ἕν,
τ’ ὄνομα: Νικηφόρος.
… (Γέροντας Μάξιμος Καραβάς)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο ποίημα που έγραψε ο γέροντας Μάξιμος Καραβάς, για τον γενναίο ιερέα της Χίου, τον π.Χριστόφορο Γουρλή:


Στόν π. Χριστοφόρο (Νικηφόρο)

Μεγάλο Σάββατο πρωί,
ὁ πάτερ Χριστοφόρος
τήν ἐκκλησία ἄνοιξε
πού ’κλείσ’ ὁ Ἑωσφόρος,

γιά νά λειτουργηθοῦν σ’ αὐτήν
τά λίγα πρόβατά του,
πού τοῦ ἀνέθεσε ὁ Θεός
μαζί μέ τά παιδιά του.

Ἀλλ’ ὁ Ἐχθρός δέν ἄντεξε
νά νιώθει νικημένος,
ἀπό ἕναν ἄξιο κληρικό
καί τεταπεινωμένος.

Προτοῦ τελειώσει ἡ Λειτουργιά,
ἔστειλε στούς κρατοῦντας
μήνυμα νά συλλάβουνε
τούς ἐπαναστατούντας,

πού ἀψήφησαν τοῦ Καίσαρα
τούς ἀντιχρίστους νόμους
καί ἔστειλαν στόν ἀνακριτή
τόν πάτερ μ’ ἀστυνόμους!

Ἔπρεπε τόν ἐπίσκοπο
νά ἔχει στό πλευρό του,
ἀπό τήν πρώτη τή στιγμή
καί ὄχι τιμωρό του.

Θά ’πρεπε ὁ ἐπίσκοπος
λαμπρά νά τόν τιμήσει
καί ὄχι πασχαλιάτικα
ἀργό νά τόν ἀφήσει.

Μά, ἐγώ ὁ γέρο Μάξιμος,
σήμερα στή γιορτή σου,
σοῦ κάνω δῶρο ἱερό
καί εἶναι πρός τιμήν σου.

Τό ὄνομα πού ἔλαβες
λέγεται Χριστοφόρος,
μά ἐγώ σοῦ δίνω ἄλλο ἕν,
τ’ ὄνομα: Νικηφόρος.

Καί μήν ξεχνᾶς, Ἐπίσκοπε,
πῶς τελευταία δίκη,
θά ’ναι τοῦ ἀδέκαστου Κριτῆ·
φοβοῦ τήν καταδίκη!

Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς