Μέτοικος

Στον Πειραιά συννέφιασε, στην Ιταλία βρέχει κακοδοξίες…

εικόνα άρθρου: Στον Πειραιά συννέφιασε, στην Ιταλία βρέχει κακοδοξίες…
Γράφει ο Μέτοικος 
αρθρογραφεί για katanixi.gr

“Τα μαύρα σύννεφα της κακοδοξίας στον πειραιώτικο ουρανό παραμέρισαν, και άφησαν να φανεί στο στερέωμα η «ταυρόκερως Μήνη»”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Τα μαύρα σύννεφα της κακοδοξίας στον πειραιώτικο ουρανό παραμέρισαν, και άφησαν να φανεί στο στερέωμα η «ταυρόκερως Μήνη».
Αυτό το φεγγάρι, ο επίσκοπος της Ι.Μ.Πειραιώς Σεραφείμ, με αφορμή τις δηλώσεις του πρώην επισκόπου Ισπανίας Πολύκαρπου και νυν Ιταλίας «Κακόκαρπου» που «ἀμνηστεύουν τόν Παπισμό [και προβιβάζουν αυτόν και τους συνοδοιπόρους του στην] «Οἰκουμενική κίνηση» στο βάθρο των «Ἁγιομάχων καί Θεομάχων», ανακοίνωσε «τήν ἀπόλυτη προσήλωσή [του] στήν Ἁγία Ὀρθόδοξη Πίστη μας, τήν μόνη σώζουσα, τήν ὁποία δέν ἔχουμε τήν παραμικρή διάθεση νά ἀπεμπολήσουμε μέ ὁποιοδήποτε κόστος»!

Στην προηγούμενη τανύπεπλη Σελήνη, ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ ως υπεροχικό πρόσωπο «τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας, τῆς Θεολογικῆς καί Νομικῆς Ἐπιστήμης», ως επίσκοπος με «ἀπόλυτη προσήλωση στήν Ἁγία Ὀρθόδοξη Πίστη»!! και, κρίνοντας, «ὄχι κατ’ ἄνθρωπον καί κατ’ ὄψιν ἀλλά ἐκκλησιαστικῶς καί κανονικῶς»!!! πάσχισε με εγκύκλιό του να «πείσει» το χριστεπώνυμο πλήρωμα πως δεν τρέχει και τίποτα σοβαρό εάν καταργήσουμε την ιερή παράδοση δεκάδων επί δεκάδων εκατονταετηρίδων, εάν αγνοήσουμε την απόφανση του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη «…ὅτι κατὰ τὸ μεσονύκτιον ἀνέστη ὁ Κύριος, παρελθούσης τῆς στ΄ ὥρας καὶἀρχομένης τῆς ζ΄» εάν, κατά τον Πειραιώς Σεραφείμ, «ἡ τέλεσις τῆς Ἀκολουθίας τῆς Παννυχίδος, τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θ. Λειτουργίας τῆς Ἀναστάσεως [πραγματοποιηθεί] τήν 9η ἀντί τῆς 12ης [καθ’ όσον] οὐδόλως προσβάλλει τήν κανονική τάξι καί τήν λαμπροφόρο ἐξανάστασι τοῦ Λυτρωτοῦ μας…»!!!

Μάλιστα, οι πρωτόγνωρες και σαφέστατα κακόδοξες απόψεις του Πειραιώς Σεραφείμ που ευαγγελίζεται αντίθετα απ’ ότι παρέλαβε, που κωφεύει στον Αποστολικό λόγο «στήκετε, και κρατείτε τας παραδόσεις ας εδιδάχθητε», που αγνοεί ότι η «Παράδοσις… δεν επιδέχεται αυξομοίωσιν οιανδήποτε [καθ’ όσον] ουδέποτε… και κατ’ ουδένα λόγον επιτρέπεται να προσθέσομεν ή αφαιρέσομεν τι εξ αυτής, ως και επί της Γραφής», καθώς είναι  ισότιμη «τω θείω γραπτώ λόγω», αφού «δεν είναι τα άτομα, ούτε ένα πλήθος ατόμων στους κόλπους της εκκλησίας που διαφυλάσσουν την παράδοση ή γράφουν τις Γραφές. Αλλά είναι το πνεύμα του Θεού που ζει σε όλο το σώμα της εκκλησίας…», εκθειάστηκαν και «αξιοποιήθηκαν» από κάποιους, ο Θεός να τους κάνει επισκόπους, προκειμένου να πείσουν τους ιερείς τους πως, η νέα κατά Πειραιώς Σεραφείμ ώρα της Αναστάσεως του Κυρίου είναι «ἐκκλησιαστικῶς καί κανονικῶς» η μόνη ορθή!!!

Ο επίσκοπος Πειραιώς Σεραφείμ, που γνωστοποίησε ότι δεν θα «απεμπολίσει με οποιοδήποτε κόστος» την «ἀπόλυτη προσήλωση [του] στήν Ἁγία Ὀρθόδοξη Πίστη» ξεπούλησε εύκολα την απόφαση της Ζ´ Οικουμενικής Συνόδου που ρητά αποφαίνεται: «Τῇ παραδόσει τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐξηκολουθήσαμεν καί οὔτε ὕφεσιν οὔτε πλεονασμόν ἐποιησάμεθα, ἀλλ᾽ ἀποστολικῶς διδαχθέντες, κρατοῦμεν τάς παραδόσεις ἅς παρελάβομεν πάντα ἀποδεχόμενοι καί ἀσπαζόμενοι, ὅσαπερ ἡ ἁγία καθολική Ἐκκλησία ἀρχῆθεν τῶν χρόνων ἀγράφως καί ἐγγράφως παρέλαβεν… Ἡ γάρ ἀληθινή τῆς Ἐκκλησίας καί εὐθυτάτη κρίσις καινουργεῖσθαι ἐν αὐτῇ συγχωρεῖ οὐδέν, οὔτε ἀφαίρεσιν ποιεῖσθαι».

Έτσι, λοιπόν, σήμερα, η νομιμοποίηση «ἐκκλησιαστικῶς καί κανονικῶς» αλλαγής στην ώρας της Ανάστασης του Κυρίου από τον επίσκοπο Πειραιώς Σεραφείμ και, αύριο, η μετάθεση της ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα από κάποιον πατριαρχικό λυκοποιμένα «ουδόλως [θα] προσβάλουν την κανονική τάξη και την λαμπροφόρο εξανάσταση του Λυτρωτού μας», όπως την πίστη μας δεν θίγει η κοινωνία με αχειροτόνητους, σχισματικούς και καθηρημένους αφού «Ἐν κατακλείδι [αυτή η εκκλησιαστική κοινωνία είναι ζήτημα] διοικητικῆς φύσεως [και] θέμα πού δέν τυγχάνει Ὀρθοδόξου ἀκριβείας περί τήν πίστιν»!!! κατά τη γνώμη του Πειραιώς σε παλαιότερα φυλάγρυπνα φεγγάρια!

Πάντως, σωστά και δίκαια ο επίσκοπος Πειραιώς Σεραφείμ ελέγχει τον χαλίφρονα επίσκοπο Ιταλίας «Κακόκαρπο», καθότι, έως και σήμερα, κανένας ρασοφόρος από το φαναριώτικο σπορείο κακών επισκόπων δεν αναγνώρισε τον αρχιαιρεσιάρχη Πάπα της πρεσβυτέρας Ρώμης ως «προκαθήμενο καί πατριάρχη του», κανένας δεν τόλμησε να κάνει δηλώσεις περί «παγκόσμιας κκλησίας» και, κυρίως, να δηλώσει πως «Πιστεύει τι στόχος ατός [της ένωσης των «εκκλησιών»] χει δη πιτευχθε στό πίπεδο τν πιστν, καί ατό εναι πιό σημαντικό πό τι σέ θεσμικό πίπεδο»!

Μάλιστα, στον εύστοχο «έλεγχο» του Ιταλίας «Κακόκαρπου», ο επίσκοπος Πειραιώς Σεραφείμ διερωτάται «ἀπό πότε ἔπαψε νά εἶναι Πατριάρχης καί Προκαθήμενός του ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης, στήν δικαιοδοσία τοῦ ὁποίου ἀνήκει ἡ Ἱ. Μητρόπολη Ἰταλίας καί ἔγινε ὁ κ. Φραγκίσκος»;

Σωστό, βεβαίως, το ερώτημα όμως, ο Μητροπολίτης Πειραιώς αποφεύγει να θέσει το ακόμα κρισιμότερο: Θα τολμούσε ο «Κακόκαρπος» επίσκοπος Ιταλίας να δηλώσει όσα δήλωσε, χωρίς την ευλογία του Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου, του πολυτροπώτατου αυτού κακού, του πρωτουργού αιτίου κάθε διαίρεσης, σχίσματος και κακοδοξίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία;

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά
Εκκλησιαστικό σοκ! Μητροπολίτης αναγνωρίζει τον Πάπα ως προκαθήμενό του!

Σχετικά άρθρα

Κακόδοξος και υποστηρικτής όσων έχουν το «πάθος ατιμίας» ο π.Βαρθολομαίος

Γράφει ο Μέτοικος Πάντως, θα ήταν φοβερό να περιμένει ο κάθε άνθρωπος για να σωθεί, το χρόνο σωτηρίας του π.Βαρθολομαίου!  Οικολογική κρουαζιέρα και συνέδριο για την τάχα προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς...

Θρονικό  πανηγύρι στο Φανάρι

Γράφει ο Μέτοικος Ο Χριστός μόνο εν τω μέσω αυτών δεν ήταν!  Και στο φετινό θρονικό πανηγύρι «πεπληρωμένος χαράς» ο π.Βαρθολομαίος «ευχαρίστησε από τα βάθη της καρδιάς τον αγαπητό [του] αδελφό...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.