Επικαιρότητα

Σύ Κύριε, ο Βασιλεύς µου και ο Θεός µου (Ε΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Σύ Κύριε, ο Βασιλεύς µου και ο Θεός µου (Ε΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

Οἱ τέσσερις ἀρετές εἶναι: «Ἀνδρεία, φρόνηση, σωφροσύνη, καί δικαιοσύνη» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ε΄ Μέρος

«Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντί εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γάρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς» (Α΄ Θεσ. 5, 17-18).

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, γράφει στή συνέχεια γιά τίς ψυχικές αἰσθήσεις καί ἀρετές τά ἑξῆς:

Πρέπει νά ξέρουμε ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι δ ι π λ ό ς, δηλαδή ἀπό σῶμα καί ψυχή, καί ἔχει διπλές τίς αἰσθήσεις, καί διπλές τίς ἀρετές τους. (3)

Πέντε αἰσθήσεις ἔχει ἡ ψυχή καί πέντε τό σῶμα.

Οἱ ψ υ χ ι κ έ ς αἰσθήσεις, εἶναι:

«Νοῦς, διάνοια, γνώμη, φαντασία, καί αἴσθηση».

Οἱ σοφοί τίς ὀνομάζουν καί δυνάμεις.

Οἱ σωματικές αἰσθήσεις εἶναι τοῦτες.

«Ὅραση, ὄσφρηση, ἀκοή, γεύση, ἁφή».

Γιά αὐτό καί δ ι π λ έ ς εἶναι οἱ ἀρετές, δ ι π λ έ ς καί οἱ κακίες.

Ὥστε ἀναγκαῖο εἶναι νά γνωρίζει καθαρά ὁ κάθε ἄνθρωπος, πόσες εἶναι οἱ ψυχικές ἀρετές καί πόσες οἱ σωματικές.

Καί ποιά εἶναι τά ψυχικά πάθη καί ποιά τά σωματικά πάθη.

Ψ υ χ ι κ έ ς ἀρετές εἶναι πρῶτα οἱ τέσσερις γενικότερες ἀρετές.

Οἱ ὁποῖες εἶναι: «Ἀνδρεία, φρόνηση, σωφροσύνη, καί δικαιοσύνη».

Ἀπό αὐτές γεννιοῦνται οἱ ψυχικές ἀρετές:

«Πίστη, ἐλπίδα, ἀγάπη, προσευχή, ταπείνωση, πραότητα, μακροθυμία, ἀνεξικακία, χρηστότητα, ἀοργησία, Θεία γνώση, εὐφροσύνη, ἁπλότητα, ἀταραξία, εἰλικρίνεια, ἡ χωρίς ἔπαρση διάθεση, ἡ ἀφιλαργυρία, ἡ συμπάθεια, ἐλεημοσύνη, μεταδοτικότητα, ἀφοβία, ἀλυπία, κατάνυξη, σεμνότητα, εὐλάβεια, ἐπιθυμία τῶν μελλοντικῶν ἀγαθῶν, πόθος τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί ἐπιθυμία τῆς Θείας υἱοθεσίας».

Σωματικές ἀρετές ἤ μᾶλλον ἐργαλεῖα τῶν ἀρετῶν, πού ὅταν γίνονται μέ γνώση κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί μακριά ἀπό κάθε ὑποκρισία καί ἀνθρωπαρέσκεια, κάνουν τόν ἄνθρωπο νά προκόβει στήν ταπείνωση καί τήν ἀπάθεια, εἶναι οἱ ἑξῆς:

«Ἐγκράτεια, νηστεία, πείνα, δίψα, ἀγρυπνία, ὁλονύκτια στάση, στήν προσευχή, συνεχής γονυκλισία, ἀλουσιά, χρήση ἑνός μόνου ἐνδύματος, ξηροφαγία, τό νά τρώει κανείς ἀραιά, νά πίνει μόνο νερό, χαμαικοιτία, φτώχεια, ἀκτημοσύνη, ἀποφυγή περιποίησης καλλωπισμοῦ, ἀφιλαυτία.

Μόνωση, ἡσυχία, τό νά μήν βγαίνει κανείς ἔξω, στέρηση, αὐτάρκεια, σιωπή, τό νά κάνει κανείς ἐργόχειρο μέ τά χέρια του, καί κάθε κακοπάθεια καί σωματική ἄσκηση, καί ἄλλα τέτοια, τά ὁποία, ὅταν εἶναι τό σῶμα εὔρωστο καί ἐνοχλεῖται ἀπό τά σαρκικά πάθη εἶναι ἀναγκαιότητα καί ὠφελιμότατα».

Ὅταν τό σῶμα εἶναι ἐξασθενημένο καί ἔχει, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νικήσει τά πάθη, δέν εἶναι ἀναγκαῖα, γιατί ἡ ἁγία τ α π ε ί ν ω σ η καί ἡ εὐχαριστία τά ἀναπληρώνουν ὅλα”.

Σύ Κύριε, ὁ Βασιλεύς µου καί ὁ Θεός µου!!!

«Ἀδελφοί, προσεύχεσθε περί ἡμῶν» (Α΄ Θεσ. 5, 25).

Ἀδελφοί μου, ὁ καθένας μας μπορεῖ μέ τήν ἀπόκτηση τῆς ἀδιάλειπτης εὐχῆς καί νοερᾶς προσευχῆς, νά ἐπιτελέσει τό ἔργο τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς ἑνώσεώς του μέ τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό.

Μέ τήν ὅσο τό δυνατόν συχνότερη ἐπίκληση τοῦ γλυκύτατου ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄς γεμίζει ἡ ψυχή μας μέ ἀγαλλίαση: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με»!

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Σύ Κύριε, ο Βασιλεύς µου και ο Θεός µου (Α΄ ΜέροςΒ΄, Γ΄, Δ΄)

Σχετικά άρθρα

Ο Πύρινος Άγιος – Ηλίας ο Θεσβίτης (του Φ. Κόντογλου) [ΒΙΝΤΕΟ 2015]

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. "Προφῆτα καὶ προόπτα τῶν μεγαλουργιῶν τοῦ Θεοῦ, Ἠλία μεγαλώνυμε, ὁ τῷ φθέγματί σου στήσας τὰ ὑδατόῤῥυτα νέφη, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, πρὸς τὸν μόνον φιλάνθρωπον" (Κοντάκιον)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.