Επικαιρότητα

Σύ Κύριε, ο Βασιλεύς µου και ο Θεός µου (Η΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Σύ Κύριε, ο Βασιλεύς µου και ο Θεός µου (Η΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Γι’ αὐτό ἐκεῖνος πού ἀγαπᾶ τήν φιλοχρηματία, τή φιλαργυρία καί τήν πλεονεξία εἶναι ἀκόλαστος» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Η΄ Μέρος

«διαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντί εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γάρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς» (Α΄ Θεσ. 5, 17-18).

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, γράφει στή συνέχεια γιά τήν φιληδονία τά ἑξῆς:

Εἶναι πολυσχιδής ἡ ἡδονή τῆς ἐπιθυμίας. (6)

Δέν ἀρκεῖται μόνο στήν πορνεία καί τίς ἄλλες σωματικές ἀπολαύσεις, ἀλλά ζητεῖ καί τά λοιπά πάθη.

Ἀφοῦ, σωφροσύνη εἶναι ὄχι μόνο ἡ ἀποχή ἀπό τήν πορνεία καί τίς σαρκικές ἡδονές, ἀλλά νά ἀπέχει κανείς καί ἀπό τίς ἄλλες ἡδονές.

Γι’ αὐτό ἐκεῖνος πού ἀγαπᾶ τήν φιλοχρηματία, τή φιλαργυρία καί τήν πλεονεξία εἶναι ἀκόλαστος.

Γιατί ὅπως ὁ ἀκόλαστος ἔχει ἔρωτα πρός τά σώματα, ἔτσι καί αὐτός ἔχει ἔρωτα πρός τά χρήματα.

Ἤ μᾶλλον, αὐτός εἶναι πιό ἀκόλαστος, ἀφοῦ δέν ἔχει τόσο βία ἀπό τήν φύση νά τόν σπρώχνει σ’ αὐτά.

Γιατί ἀμαθής ἡνίοχος δέν εἶναι ἐκεῖνος πού δέν μπορεῖ νά δαμάσει τό ἄγριο καί δυσάγωγο ἄλογο, ἀλλά ἐκεῖνος πού δέν μπορεῖ νά κρατήσει τό ἥμερο καί ἥσυχο ἄλογο.

Καί ἀπό παντοῦ φαίνεται ὅτι εἶναι περιττή καί ὄχι φυσική ἡ ἐπιθυμία τῶν χρημάτων.

Γιατί δέν βιάζεται σ’ αὐτήν ὁ ἄνθρωπος ἀπό τή φύση, ἀλλά ἀπό τήν κακή του προαίρεση.

Γιά αὐτό καί ἁμαρτάνει ἀσυγχώρητα ἐκεῖνος πού νικᾶτε ἑκούσια ἀπό τήν φιλοχρηματία.

Ὥστε πρέπει νά γνωρίζουμε καλά ὅτι ἡ φιληδονία δέν ἔγκειται μόνο στήν τρυφή καί στήν ἀπόλαυση τῶν σωμάτων.

Ἀλλάσέ κάθε τρόπο καί πράγμαπού τό ἀγαπᾶ κανείς μέ πάθος καί μέ τήν προαίρεση τῆς ψυχῆς του”.

Σύ Κύριε, ὁ Βασιλεύς µου καί ὁ Θεός µου!!!

«Ἀδελφοί, προσεύχεσθε περί ἡμῶν» (Α΄ Θεσ. 5, 25).

Ἀδελφοί μου, ὁ καθένας μας μπορεῖ μέ τήν ἀπόκτηση τῆς ἀδιάλειπτης εὐχῆς καί νοερᾶς προσευχῆς, νά ἐπιτελέσει τό ἔργο τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς ἑνώσεώς του μέ τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό.

Μέ τήν ὅσο τό δυνατόν συχνότερη ἐπίκληση τοῦ γλυκύτατου ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄς γεμίζει ἡ ψυχή μας μέ ἀγαλλίαση: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με»!

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Σύ Κύριε, ο Βασιλεύς µου και ο Θεός µου (Α΄ Μέρος´ôĴ, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄)

Σχετικά άρθρα

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.