Επικαιρότητα

Σύ Κύριε, ο Βασιλεύς µου και ο Θεός µου (ΙΒ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Σύ Κύριε, ο Βασιλεύς µου και ο Θεός µου (ΙΒ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ὅτι δέν μποροῦμε νά φτάσουμε στό μέτρο κάποιας ἀρετῆς, παρά μέ κοπιαστική φιλοπονία γιά τήν ἀπόκτησή της» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΙΒ΄ Μέρος

«διαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντί εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γάρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς» (Α΄ Θεσ. 5, 17-18).

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Δαμασκηνός, γράφει στή συνέχεια γιά τήν πνευματική ἀνύψωση τῆς ψυχῆς μας πρός τό Θεό καί τή μακαρία ζωή τά ἑξῆς:

Ἔτσι λοιπόν ἀφοῦ ἐλευθερωθεῖ ὁ νοῦς ἀπό τά παραπάνω πάθη καί ἀνυψωθεῖ στό Θεό, ζεῖ ἀπό ἐδῶ τή μακαρία ζωή καί δέχεται τόν ἀρραβώνα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. (10)

Καί ὅταν φύγει ἀπό ἐδῶ, ἔχοντας ἀπάθεια καί ἀληθινή γνώση, στέκεται μπροστά στό φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος, καί κ α τ α φ ω τ ί ζ ε τ α ι μαζί μέ τούς Ἁγίους γγέλους στούς ἀπέραντους αἰῶνες.

Ἡ ψυχή λοιπόν ὅπως προαναφέραμε, ἔχει τ ρ ί α μέρη:

1. Λογισμός.

2. Θυμός.

3. Ἐπιθυμία.

Ὅταν στό θ υ μ ι κ ό μέρος ὑπάρχει ἀγάπη καί φιλανθρωπία, καί στήν ἐπιθυμία καθαρότητα καί σωφροσύνη, τότε ὁ λογισμός εἶναι φωτισμένος.

Ὅταν ὅμως στό θυμικό μέρος ὑπάρχει μισανθρωπία καί στό ἐπιθυμητικό ὑπάρχει ἀκολασία, τότε ὁ λογισμός εἶναι σ κ ο τ ι σ μ έ ν ο ς.

λογισμός τότε ὑγιαίνει καί σωφρονεῖ καί φωτίζεται, ὅταν ἔχει τά πάθη ὑποταγμένα, καί θεωρεῖ πνευματικά τούς λόγους τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ καί ἀνυψώνεται πρός τήν μακαρία Ἁγία Τριάδα.

θυμός τότε κινεῖτε κατά φύση, ὅταν ἀγαπᾶ ὅλους τούς ἀνθρώπους, καί δέν ἔχει ἐναντίον κανενός λύπη μνησικακία.

Ἡ δέ ἐπιθυμία ὅταν μέ τήν ταπεινοφροσύνη, τήν ἐγκράτεια καί τήν ἀκτημοσύνη νεκρώσει τά πάθη, δηλαδή τήν ἡδονή τῆς σαρκός, καί τόν πόθο τῶν χρημάτων καί τῆς πρόσκαιρης δόξας, καί στραφεῖ πρός τό Θεῖο καί ἀθάνατο ἔρωτα.

Γιατί ἡ ἐπιθυμία κινεῖται πρός τ ρ ί α πράγματα:

Εἴτε πρός τήν σαρκική ἡδονή.

Εἴτε πρός τήν μάταιη δόξα.

Εἴτε πρός ἀπόκτηση χρημάτων.

Καί γιά τήν παράλογη αὐτή ἔφεση καταφρονεῖ τόν Θεό καί τίς ἅγιες ἐντολές του, λησμονεῖ τή θεϊκή εὐγένεια, γίνεται θηρίο ἐναντίον τοῦ πλησίον, σκοτίζει τόν λογισμό καί δέν ἀφήνει νά στραφεῖ καί νά δεῖ τήν ἀλήθεια.

Ἐνῶ ἐκεῖνος πού ἀπόκτησε ἀνώτερο φρόνημα, ὅπως προείπαμε, ἀπολαμβάνει ἀπό ἐδῶ τήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν καί ζεῖ μακαρία ζωή ἀναμένοντας τή μακαριότητα πού προορίζεται γιά ὅσους ἀγαποῦν τόν Θεό.

Αὐτῆς εἴθε νά ἀξιωθοῦμε κι’ ἐμεῖς μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀμήν.

Πρέπει νά γνωρίζουμε καί αὐτό:

Ὅτι δέν μποροῦμε νά φτάσουμε στό μέτρο κάποιας ἀρετῆς, παρά μέ κοπιαστική φιλοπονία γιά τήν ἀπόκτησή της.

Καί προσπαθώντας μέ ὅση δύναμη ἔχουμε σέ ὅλη μας τήν ζωή, ὅπως λόγου χάρη γιά τήν ἐλεημοσύνη, τήν ἐγκράτεια, τήν προσευχή, τήν ἀγάπη, κάποια ἀπό τίς γενικές ἀρετές.

Ἀπό αὐτές, μερικῶς ὁ καθένας ἀσκεῖ κάποια ἀρετή.

Ὅπως λόγου χάρη, ἀσκεῖ κανείς πότεπότε τήν ἐλεημοσύνη, ἀλλά ἐπειδή τήν ἀσκεῖ λίγο, δέν μποροῦμε νά τόν χαρακτηρίσουμε ἐλεήμονα.

Κι’ ἀκόμα περισσότερο ὅταν δέν τό κάνει αὐτό κ α λ ά καί θ ε ά ρ ε σ τ α.

Γιατί τό κ α λ ό δέν εἶναι καλό ὅταν δέ γίνεται καλά.

Ἀλλά κ α λ ό εἶναι πράγματι ὅταν δέν ἀπολαμβάνει ἐδῶ τό μισθό του ἀπό ὁποιαδήποτε αἰτία.

Γιά παράδειγμα, ἀπό ἀνθρωπαρέσκεια λόγω καλῆς φήμης, ἐπιδίωξη δόξας, ἀπό πλεονεξία, καί ἀδικία”.

Σύ Κύριε, ὁ Βασιλεύς µου καί ὁ Θεός µου!!!

«Ἀδελφοί, προσεύχεσθε περί ἡμῶν» (Α΄ Θεσ. 5, 25).

Ἀδελφοί μου, ὁ καθένας μας μπορεῖ μέ τήν ἀπόκτηση τῆς ἀδιάλειπτης εὐχῆς καί νοερᾶς προσευχῆς, νά ἐπιτελέσει τό ἔργο τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς ἑνώσεώς του μέ τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό.

Μέ τήν ὅσο τό δυνατόν συχνότερη ἐπίκληση τοῦ γλυκύτατου ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄς γεμίζει ἡ ψυχή μας μέ ἀγαλλίαση: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με»!

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

10. Λόγος ψυχωφελής καί θαυμάσιος. Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ i-n-agioy-nikolaoy-toy-neoy.webnode.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Σύ Κύριε, ο Βασιλεύς µου και ο Θεός µου (Α΄ Μέρος´ôĴŴΣΤ΄Ζ΄, Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄)

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

23 Φεβ

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Τι κακά κάνουν οι Χριστιανοί στις απόκριες…

Πανηγυρίζει η ασέλγεια γιορτάζει η ακολασία ευφραίνεται η μέ­θη αγάλλεται η τρυφή και η ασωτεία χορεύει ο διάβολος με δέκα μανδύλια.. Τον μισούν αυτόν τον Άγιο οι δαιμονισμένοι οικουμενιστές, που...

Ο Άγιος Ευστάθιος Αντιοχείας ο Ομολογητής

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη. Η μαχητικότητά του και η εμμονή του στην ορθή διδασκαλία του Ευαγγελίου τον έκαναν να ξεχωρίσει κατά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, όπου μαζί με τον Άγιο Αθανάσιο έλεγξαν το δόγμα της δυσσεβείας του Αρείου…

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.