Επικαιρότητα

Συγκλονιστικός αντιαιρετικός λόγος από τον Κονίτσης Ανδρέα!

εικόνα άρθρου: Συγκλονιστικός αντιαιρετικός λόγος από τον Κονίτσης Ανδρέα!
της Ειρήνης Ιωαννίδου

Άραγε, ελέγχεται ο Αρχιεπίσκοπος και οι συν αυτώ;

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Μέσα στη λαίλαπα του Οικουμενισμού, που έχει κατακάψει κάθε ψεγάδι ορθόδοξου φρονήματος στην ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας, αναδύονται μερικά διαμάντια, μερικοί Μητροπολίτες που αποτελούν την εξαίρεση του κανόνα και γενναία ορθώνουν ανάστημα Ορθόδοξο. 

Συγκεκριμένα, ο Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας, με ένα κήρυγμά του κατήχησε το ποίμνιο ορθόδοξα και χτύπησε την “καμπάνα” στην εκκλησιαστική ηγεσία: «Ἀλλά ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, ἐκτός ἀπό τό πρότυπο τῆς ἀρετῆς πού μᾶς δίνει, ἦταν καί ἀγωνιστής γιά τήν Ὀρθοδοξία μας. Ἔχει γράψει ἕνα δίτομο βιβλίο γιά τίς πλᾶνες τοῦ Παπισμοῦ. Καί ἐμεῖς οἱ σύγχρονοι χριστιανοί, ἐπειδή τώρα τούς τελευταίους καιρούς ἀναβιώνει αὐτή ἡ κίνηση μέ τόν Πάπα καί τούς περί αὐτόν, πρέπει νά εἴμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί ἡ προπαγάνδα γίνεται. Ὅταν βλέπει κανείς Ὀρθοδόξους Ἱεράρχας νά συμπροσεύχονται μέ Παπικούς καί μέ ἄλλων δογμάτων χριστιανούς, ἀλλά κυρίως μέ τούς Παπικούς, τί θά κάνει; Βέβαια, δέν θά φωνάξει, δέν θά τούς βρίσει, δέν θά χειροδικήσει ἀκόμα περισσότερο, ἀλλά πρέπει νά διαμαρτυρηθεῖ. Νά γράψει κάτι. Νά ἀπευθυνθεῖ σέ ὅσους εἶναι ἁρμόδιοι. Γι’ αὐτό νά μήν τό ξεχνᾶμε αὐτό καί ἔπειτα νά μήν πλανώμεθα μέ ὅσα δείχνει ἡ τηλεόραση. Δείχνει ἀσπασμούς, ἐναγκαλισμούς, τά “σεῖρε κι ἔλα” στή Ρώμη, στό Φανάρι, δέν ξέρω ποῦ, γι’ αὐτό χρειάζεται, ἐπαναλαμβάνω, νά εἴμαστε πολύ προσεκτικοί. Γιατί ὁ Παπισμός δέν ἔχει ἀποβάλει αὐτό “τό σαράκι” πού εἶχε, τῆς προπαγάνδας. Τήν ὁποία προπαγάνδα ἐξασκεῖ, ὅπως καί ἄλλοτε ἔχουμε πεῖ μέ τήν Οὐνία. Αὐτό τό σύστημα δόλου καί ἀπάτης. Ἐμεῖς νά μείνουμε στά πατροπαράδοτα ἤθη καί ἔθιμά μας, στήν Ὀρθόδοξη πίστη, τήν ὁποία οἱ Πατέρες μας μᾶς τήν παρέδωσαν μέ ποταμούς αἱμάτων καί θυσιῶν.

Λοιπόν, αὐτά νά ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν μας καί ἐπειδή τό Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα πού διαβάστηκε σήμερα λέει νά ἐξαγοραζόμαστε τόν καιρό (νά ἀξιοποιοῦμε πνευματικά κάθε εὐκαιρία καί νά τήν ἁρπάζουμε ἀμέσως), ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσί” (Ἐφ. Ε΄ 16). Εἶναι δύσκολα, δηλαδή, τά χρόνια, εἶναι πονηρές οἱ ἡμέρες πού περνᾶμε, γι’ αὐτό νά ἐξαγοραζόμαστε τόν καιρό, ὥστε νά ἐπιτυγχάνουμε καί τόν ἁγιασμό μας, ἀλλά καί νά εἴμαστε οἱ φρουροί καί οἱ ἀγωνιστές τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως».

Εμείς ως ποίμνιο περιμένουμε καρτερικά να ακούσουμε ένα κήρυγμα από επισκοπικά χείλη θεμελιωμένο στους ιερούς κανόνες, στις πατερικές διδαχές αλλά κυρίως περιμένουμε να δούμε τους επισκόπους να σηκώνουν το λάβαρο του αντιοικουμενιστικού αγώνα. Περιμένουμε να λάβουν μέτρα δραστικά για να τσακίσουν τις κολυμπάριες θεολογίες, τις αιρέσεις και τα σχίσματα γενικότερα, το αλάθητο του Πατριάρχη, την εκκοσμικευμένη, νεοτερίζουσα και φιλομασονική “εκκλησία” που μας επιβάλλουν, όπως θα έκαναν οι Άγιοι και οι φωτισμένοι γεροντάδες και θεολόγοι σε ανάλογη περίπτωση.

Το «ουκ εγχωρεί συγκατάβασις εις τα περί της πίστεως» του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού πήρε σάρκα και οστά με την Αποτείχιση του πνευματικού μας πατέρα, π.Νικολάου Μανώλη, και του ομότιμου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ, π.Θεοδώρου Ζήση, με την εφαρμογή του 15ου Κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου. 

Η ομολογιακή αυτή πράξη στηρίχθηκε με ατράνταχτα θεολογικά επιχειρήματα και μελέτες. Τους αποδόθηκαν όμως οι χειρότερες κατηγορίες, συκοφαντήθηκαν…τους είπαν σχισματικούς, φονταμενταλιστές, ταλιμπάν. Η δίωξη όμως δεν σταμάτησε εκεί, αλλά τους απαγγέλθηκαν και κατηγορίες. Συνήγοροι στη δίωξη και στα επισκοπικά δικαστήρια ήταν οι ίδιοι οι Άγιοι που όχι μόνο με τον αντιαιρετικό τους λόγο αλλά και με το ομολογιακό παράδειγμά τους, επέλεξαν τον μαρτυρικό δρόμο της διακοπής του μνημοσύνου των αιρετιζόντων Επισκόπων τους. Όχι μόνο ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, αλλά πολλοί άγιοι ακόμα οι οποίοι βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, γιατί προτίμησαν να μην έχουν εκκλησιαστικοί κοινωνία με τους αιρετικούς της εποχής εκείνης. 

Η διακοπή μνημοσύνου δεν ενσαρκώνεται μόνο στους παλαιούς αγίους, αλλά και στους φωτισμένους Επισκόπους, όπως ο άγιος Αυγουστίνος Καντιώτης, και η Αποτείχισή τους έγινε η τομή της εκκλησιαστική ιστορίας του προηγούμενου αιώνα. 

Ο ίδιος είπε: «Ἐάν ἀνοίξετε τό Πηδάλιο καί μελετήσετε τόν ΙΕ΄ κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, τότε θά δῆτε ὅτι ὄχι «ὅλως αὐθαιρέτως» ἀλλά «ὅλως κανονικῶς» διεκόψαμε τή μνημόνευσι τοῦ πατριάρχου.

Τήν διεκόψαμε μετά ἀπό φρικώδεις δηλώσεις του περί πρωτείου καί ἀλαθήτου τοῦ πάπα, περί φιλιόκβε κ.λπ.. «Γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» διεκηρύσσοντο, σέ παγκόσμιο κλίμακα, ἀντορθόδοξες διδασκαλίες, πού ἔχουν καταδικασθῆ ἀπὸ πλῆθος Συνόδους».

Οι φανατικοί εικονομάχοι, αρειανοί, νεστοριανοί και πάσης φύσεως αιρετικοί του παρελθόντος είναι οι Οικουμενιστές του σήμερα, οι οποίοι, δυστυχώς είναι τόσο ανάλγητοι και τόσο βαθιά μυημένοι στην παναίρεση που συγκεφαλαιώνει όλες τις αιρέσεις, που οι αντιαιρετικοί λόγοι δεν τους αγγίζουν. 

Είθε ο καλός μας Θεός να φωτίσει τους παραδοσιακούς Επισκόπους να υψώσουν ανάστημα ανάλογο των Αγίων μαρτύρων και ομολογητών, να σηκώσουν τη μάχαιρα του πνεύματος, να δώσουν επιτέλους ένα ισχυρό “ράπισμα” δια της διακοπής μνημοσύνου, για να συνθλίψουν τα πανούργα σχέδια των αιρετικών και αιρετιζόντων.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
Ένα ποτήρι νερό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κονίτσης κ. Ανδρέα στον παπά Νικόλα
Μητρ. Κονίτσης Ανδρέας “Ας προσέξουμε την Βόρειο Ήπειρο”

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Το Μήνυμα της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ από τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ηχητικό μήνυμα) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (19-2-2023) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@neodevgmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” το...

Αντικατάσταση Ιεράς Κοινότητος Αγίου Όρους από τριανδρία; «Εκατοντάχειρες» κατά Αγίου Όρους;

«Ἔθος ἐγχρονίζον, εἰς νόμον τελεῖ»2 (Συνήθεια ποὺ χρονίζει στὸ τέλος γίνεται νόμος) Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο άρθρο των Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.