Αφιερώματα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 20ον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 20ον)

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
Θεσσαλονίκη, 11 Νοεμβρίου 2019

Παραθέτουμε τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου τόν Νοέμβριο τοῦ 2014.

1) 27-11-2019 : Τό ἐπίσημο πρόγραμμα τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Πάπα Φραγκίσκου πρός τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ Α. ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Μετά πλείστης χαρᾶς ἀνακοινοῦται εἰς τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα, ὅτι ἡ Αὐτοῦ Ἁγιότης, ὁ Πάπας Ρώμης Φραγκῖσκος, πραγματοποιῶν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α.Θ.Παναγιότητα, θά ἀφιχθῆ εἰς Φανάριον μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τό Σάββατον, 29ην Νοεμβρίου, καί περί ὥραν 6:15 μ.μ. 

Ἐκ τῆς εἰσόδου τῶν Πατριαρχείων ὁ Πάπας μετά τοῦ Πατριάρχου θά κατευθυνθοῦν εἰς τόν Πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν, ἔνθα θά τελεσθῇ Δοξολογία, παρουσίᾳ τῆς ἑκατέρωθεν Ἱεραρχίας, τῶν ἐν τῇ Πόλει Προξενικῶν Ἀρχῶν καί ἄλλων ἐπισήμων. 

Μετά τήν τελετήν καί τάς ἑκατέρωθεν προσφωνήσεις ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, θά ἐπακολουθήσουν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ἡ παρουσίασις τῶν Ἱεραρχῶν ἑκατέρωθεν, ὡς καί τῶν λοιπῶν μελῶν τῆς Παπικῆς Συνοδείας, καί αἱ ἐπίσημοι συνομιλίαι τοῦ Πάπα καί τοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ.

ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

Ἀνακοινοῦται ὅτι ἐπί τῇ ἑορτή τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, τῆς καί Θρονικῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τελεσθήσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 29ην Νοεμβρίου, καί ὥραν 4:00 μ.μ., Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, τήν Κυριακήν, 30ήν ἰδίου, ἡ καθιερωμένη Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία. 

Κατ’ αὐτήν θά παραστῆ ἡ Αὐτοῦ Ἁγιότης, ὁ Πάπας Ρώμης Φραγκῖσκος, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐκπρόσωποι τῶν δογμάτων, ὁ Ἐξοχ. κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος, ὑπουργός Ἐξωτερικῶν καί Ἀντιπρόεδρος τῆς ἐντίμου Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἐκ προσώπου αὐτῆς, οἱ ἐν Ἀγκύρᾳ διαπεπιστευμένοι Πρέσβεις καί ἄλλοι ἐπίσημοι. 

Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας θά ἀνταλλαγοῦν ἐπίσημοι λόγοι μεταξύ τῶν σεπτῶν Προκαθημένων τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ὡς καί ἀναμνηστικά δῶρα, καί θά ἐπακολουθήση ἡ εὐλογία τοῦ πληρώματος ὑπ’ Αὐτῶν ἀπό τοῦ ἐξώστου τῆς Ἀρχιγραμματείας. 

Ἔναρξις ὄρθρου ὥρα 8ην π.μ.. Ἡ Α. Ἁγιότης, ὁ Πάπας, θά προσέλθη περί ὥραν 9:45 π.μ.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

2) 27-11-2014 : Oἰκουμενικός Πατριάρχης : «Περιμένουμε μέ ἀνυπομονησία τήν ἐπίσκεψη τοῦ ἀδελφοῦ μας, Πάπα Φραγκίσκου»

«Περιμένουμε μέ ἀνυπομονησία τήν ἐπίσκεψη τοῦ ἀδελφοῦ μας, Πάπα Φραγκίσκου. Θά εἶναι ἕνα ἀκόμη σημαντικό βῆμα στίς θετικές σχέσεις μας, ὡς ἀδελφές Ἐκκλησίες». Μέ τά  λόγια αὐτά ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀναφέρθηκε στήν ἐπικείμενη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στήν Ἱερή Καθέδρα τῆς Πρωτόθρονης Ἐκκλησίας τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Κωνσταντινούπολη, στό Φανάρι.

(ΠΗΓΗ : http://theoldcalendarist.blogspot.com)

3) 28-11-2014 : Πατριάρχης Βαρθολομαῖος : «Ἡ μύχια οἰκειότητα, πού αἰσθανθήκαμε μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο ἀποτελεῖ ἕνα νέο ἔναυσμα γιά τήν πορεία πρός τήν ἑνότητα»

Στήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στό Φανάρι ἀναφέρθηκε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος σέ συνέντευξή του στήν ἐφημερίδα τῶν Ἰταλῶν καθολικῶν ἐπισκόπων «Λ’ἀβενίρε».

«Ὁ εἰλικρινής ἐναγκαλισμός ἐν φιλήματι εἰρήνης μεταξύ τῶν προκαθημένων τῆς Ρώμης καί τῆς Κωνσταντινούπολης ὑποδεικνύει τήν ἐπιθυμία νά διασχίσουμε τήν ὁδό, πού ὑπέδειξε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ἵνα ὦσι ἕν. Οἱ προκάτοχοί μας εἶχαν ἐγκαινιάσει τόν θεολογικό διάλογο μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν μας καί οἱ ἐπακόλουθες συναντήσεις ἀσχολήθηκαν μέ πολλά θέματα, πού ἔχρηζαν μιᾶς ἱστορικῆς ἐπαναξιολόγησης. Τώρα ὁ ἀγαπητός μας ἀδελφός Φραγκῖσκος συνεχίζει αὐτή τήν χειρονομία, πού δέν ἀποτελεῖ μιά ἐκκλησιαστική ἁβροφροσύνη, ἀλλά εἶναι κάτι πολύ περισσότερο», τόνισε ὁ Πατριάρχης.

Σέ σχέση μέ τή «δυνατότητα νέας προοπτικῆς τοῦ διαλόγου Καθολικῶν καί Ὀρθοδόξων», στήν ὁποία ἀναφέρθηκε ἡ ἰταλική ἐφημερίδα, ὁ Πατριάρχης σημείωσε :

«Ἡ μύχια οἰκειότητα, πού αἰσθανθήκαμε μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο, ἀπό τήν στιγμή τῆς ἐκλογῆς του, ἀποτελεῖ χωρίς ἀμφιβολία ἕνα νέο ἔναυσμα γιά τήν πορεία πρός τήν ἑνότητα. Οἰκειότητα, πού δέν εἶναι ἕνα καρπός συναισθηματισμοῦ, ἀλλά ἡ πλήρης ἔνταξη στό μήνυμα τοῦ Χριστοῦ, ἐπιθυμία τῆς συνάντησης μεταξύ ἀδελφῶν γιά μιά ἀπό κοινοῦ μαρτυρία. Ἡ νέα προοπτική, πού ὁ Πάπας Φραγκῖσκος δίνει στό ἀξίωμα τοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ρώμης, στή συνοδικότητα γιά τήν διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι πολύτιμα στοιχεῖα γιά τήν Ἀνατολή, πού παρακολουθεῖ μέ ἰδιαίτερη προσοχή αὐτές τίς ἀλλαγές. Ἔτσι, λοιπόν, καί αὐτή ἡ συνάντηση διανοίγει μιά νέα προοπτική στόν διάλογο Καθολικῶν καί Ὀρθοδόξων, χωρίς τήν προσκόλληση σέ σχήματα τοῦ παρελθόντος, ἀλλά ἐξαγνισμένη στό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς Παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας».

Ἀπαντώντας, τέλος, σέ ἐρώτηση, πού ἀφοροῦσε τίς θρηκευτικές ἐλευθερίες στήν Τουρκία, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος τόνισε ὅτι μέ τήν διακυβέρνηση Ἐρντογάν ὑπῆρξαν θετικά στοιχεῖα στό θέμα αὐτό, ἀλλά δέν παρέλειψε νά προσθέσει :

«Οἱ χριστιανοί στήν Τουρκία εἶναι καί Τοῦρκοι πολίτες καί ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου πρέπει νά ἔχουν τίς ἴδιες δυνατότητες μέ τούς μουσουλμάνους Τούρκους πολίτες. Πρέπει νά ὑπάρχει γι’ αὐτούς μία περισσότερο ξεκάθαρη πολιτική καί ἠθική φροντίδα. Ἕνα ἀπό τά θέματα, πού παραμένουν σέ ἀντιδικία, εἶναι γιά παράδειγμα ἡ νομική ἀναγνώριση τῆς Ἐκκλησίας ὡς ὀντότητα δημοσίου δικαίου. Ἡ Τουρκία δέν ἀναγνωρίζει ἀκόμα πλήρως τό νομικό καθεστώς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τήν ἱστορική του θέση στόν ὀρθόδοξο κόσμο καί συνεχίζει ἄδικα νά ἐμποδίζει τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης».

(ΠΗΓΗ : http://thriskeftika.blogspot.gr, http://yiorgosthalassis.blogspot.com)

4) 29-11-2014 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὑποδέχθηκε τόν Πάπα Φραγκῖσκο στήν Κωνσταντινούπολη

Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος, ἀνταποκρινόμενος στήν πρόσκληση τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ἔφτασε τό πρωΐ στήν Κωνσταντινούπολη, προερχόμενος ἀπό τήν Ἄγκυρα, ὅπου ξεκίνησε τήν τριήμερη ἐπίσκεψή του στήν Τουρκία. 

Στό ἀεροδρόμιο Ἀτατούρκ τόν ὑποδέχθηκε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μαζί μέ τόν Μητροπολίτη Γέροντα Περγάμου Ἰωάννη καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀμερικῆς Δημήτριο.  

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

5) 29-11-2014 : Λειτουργία τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στόν παπικό Ναό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Κωνσταντινούπολης παρουσίᾳ τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Δημήτριου.

«Ἀσπασμό τῆς ἀγάπης» ἔδωσε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στόν Πάπα Φραγκῖσκο κατά τήν διάρκεια Παπικῆς Λειτουργίας στόν παπικό Ναό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Κωνσταντινούπολης. Κοινή εὐλογία Λατίνων.

(ΠΗΓΗ : http://aktines.blogspot.gr, https://www.youtube.com)

6) 29-11-2014 : Ἡ ὑποδοχή τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο

Πραγματοποιήθηκε ἡ ὑποδοχή τοῦ Πάπα τῆς Ρώμης Φραγκίσκου στήν ἔδρα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολης, στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος ἔφθασε στό Φανάρι στίς ἕξι καί τέταρτο τό ἀπόγευμα. 

Τήν ἄφιξη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου σήμαναν οἱ παρατεταμένες κωδωνοκρουσίες ἀπό τό καμπαναριό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Τόν Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης ὑποδέχθηκαν στήν κυρία εἴσοδο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου οἱ Μητροπολίτες Γέρων Νικαίας Κωνσταντίνος καί Γέρων Χαλκηδόνος Ἀθανάσιος. Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος καί ἡ συνοδεία του εἰσῆλθαν στήν κεντρική αὐλή τοῦ Πατριαρχείου καί κατευθύνθηκαν στά Προπύλαια τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου ἀνέμενε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καί ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. 

Πάπας Φραγκῖσκος εἰσῆλθε στόν πρόναο τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ἄναψε κερί καί στή συνέχεια μαζί μέ τόν Πατριάρχη εἰσῆλθαν στόν κυρίως Ναό. Ἀκολούθησε λαμπρή πανηγυρική δοξολογία γιά τήν ὑποδοχή τοῦ Πάπα Φραγκίσκου.

Ὁ Πατριάρχης στήν ὁμιλία του ὑποδέχθηκε τόν Πάπα καί τήν συνοδεία του «εἰς τόν ἱερόν τοῦτον χῶρον, ἔνθα ἡ Καθέδρα τῶν Ἐπισκόπων τῆς ἱστορικῆς καί μαρτυρικῆς ταύτης Ἐκκλησίας, τῆς ἐπιφορτισθείσης ὑπό τῆς Θείας Προνοίας μετά τοῦ πολυευθύνου λειτουργήματος τῆς Πρωτοθρόνου τῶν κατά τόπους Ἀγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησίων», ὅπως τόνισε, ἀπευθυνόμενος στόν Πάπα Φραγκῖσκο, τόν ὑποδέχθηκε μέ χαρά, τιμή καί εὐγνωμοσύνη, διότι ἦρθε ἀπό τήν Παλαιά στή Νέα Ρώμη «γεφυροῦντες διά τῆς κινήσεως Ὑμῶν ταύτης συμβολικῶς τήν Δύσιν καί τήν Ἀνατολήν, κομιστής τῆς ἀγάπης τοῦ Πρωτοκορυφαίου πρός τόν Πρωτόκλητον αὐτάδελφον αὐτοῦ».

Στή συνέχεια, σημείωσε πώς ἡ ἔλευση τοῦ Πάπα μετά τήν ἀνάρρησή του στόν θρόνο τῆς «Προκαθημένης τῆς ἀγάπης» ἀποτελεῖ συνέχεια τῶν ἀναλόγων ἐπισκέψεων, πού εἶχαν κάνει οἱ προκάτοχοί του Παῦλος Στ’, Ἰωάννης-Παῦλος Β’ καί Βενέδικτος ΙΣτ΄, «μαρτυροῦσα τήν βούλησίν Ὑμῶν καί τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης ὅπως συνεχισθῆ ἡ ἀδελφική μετά τῆς Ἡμετέρας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σταθερά πορεία, πρός ἀποκατάστασιν τῆς πλήρους κοινωνίας μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν».

Ὁ Πατριάρχης χαιρέτησε τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στήν ἔδρα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολης ὡς ἱστορικό γεγονός, σέ κρίσιμους καιρούς γιά τήν ἀνθρωπότητα. Ἐξέφρασε τήν χαρά καί εὐχαριστία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολης γιά τήν φιλάδελφη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα τῆς Ρώμης, ἐκφράζοντας τήν εὐχή ἡ ἱστορική ἐπίσκεψη αὐτή νά ἀποτελέσει τό ἐφαλτήριο γιά τήν περαιτέρω σύσφιξη τῶν ἀδελφικῶν δεσμῶν τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Ρώμης καί τῆς Κωνσταντινούπολης.

Πάπας Φραγκῖσκος στήν ἀντιφώνησή του ἐξέφρασε τήν ἐγκάρδια εὐχαρίστησή του γιά τήν ἀδελφική ὑποδοχή, πού τοῦ ἐπιφύλαξε ὁ Πατριάρχης. 

«Αἰσθάνομαι ὅτι ἡ χαρά μας εἶναι πιό μεγάλη, γιατί ἡ πηγή της βρίσκεται ἀλλοῦ, ὄχι σέ ἐμάς, ὄχι στό καθήκον μας καί στίς προσπάθειές μας, οἱ ὁποιῖες βεβαίως ὑπάρχουν, ἀλλά στήν κοινή ἀφοσίωση στήν πιστότητα τοῦ Θεοῦ, πού θέτει τό θεμέλιο γιά τήν ἀνασυγκρότηση τοῦ ναοῦ του, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία», ἀνέφερε ὁ Πάπας Φραγκῖσκος

Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης ὑπενθύμισε τήν πορεία τῶν Ἀποστόλων Ἀνδρέα καί Πέτρου, τούς ὁποίους, ὅπως ἀνέφερε, «ἡ συνάντησή τους μέ τόν Χριστό τούς μετέβαλε ἀπό ἀδελφούς ἐξ αἵματος σέ ἀδελφούς ἐν τῇ πίστῃ καί ἐν τῇ ἀγάπῃ καί σ’αυτήν τήν χαρμόσυνη βραδιά, σέ αὐτήν τήν προεόρτια προσευχή θά ἤθελα πρό πάντων νά πῶ : ἀδελφοί στήν ἐλπίδα».

Ἡ ἐπισκεψη στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου κορυφώθηκε, ὅταν ὁ δύο Προκαθήμενοι ἀντάλλαξαν τόν ἀσπασμό τῆς ἀγάπης. 

Οἱ δύο Προκαθήμενοι εὐλόγησαν τό ποίμνιο, πού παρέστη στήν πανηγυρική δοξολογία καί κατευθύνθηκαν στόν Πατριαρχικό Οἶκο, ὅπου εἶχαν κατ’ ἰδίαν συνάντηση. 

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος δώρισε στόν Πάπα Φραγκῖσκο μιά εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, πού ἁγιογραφήθηκε στό Ἅγιον Ὄρος, ἐνῶ ὁ Πάπας τοῦ προσέφερε ὡς δῶρα ἕνα ἀντίγραφο ἑλληνικοῦ χειρογράφου τοῦ 11ου αἰώνα, τό πρωτότυπο τοῦ ὁποίου εἶναι ἀποθησαυρισμένο στή Βιβλιοθήκη τοῦ Βατικανοῦ, καθώς καί ἕνα ἀντίγραφο ψηφιδωτοῦ μέ τήν παράσταση τοῦ Χριστοῦ, πού κοσμοῦσε τόν 9ο αἰώνα τόν Ναό τοῦ Ἁγίου Πέτρου στή Ρώμη. 

(ΠΗΓΗ : http://www.topontiki.gr, https://www.youtube.com/watch?v=rb8Gr_tI5TI)

7) 29-11-2014 : Προσλαλιά Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρός τήν Α. Ἁγιότητα τόν Πάπαν Φραγκῖσκον κατά τήν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ δοξολογίαν ἐπί τῇ ἐπισήμῳ ἐπισκέψει αὐτοῦ εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

Ἁγιώτατε,

Ἐν δοξολογίᾳ πρός τόν Πανάγαθον ἐν Tριάδι Θεόν ὑποδεχόμεθα Ὑμᾶς καί τήν τιμίαν Ὑμῶν Συνοδείαν εἰς τόν ἱερόν τοῦτον χῶρον, ἔνθα ἡ Καθέδρα τῶν ἐπισκόπων τῆς ἱστορικῆς καί μαρτυρικῆς ταύτης Ἐκκλησίας, τῆς ἐπιφορτισθείσης ὑπό τῆς Θείας Προνοίας μετά τοῦ πολυευθύνου λειτουργήματος τῆς Πρωτοθρόνου τῶν κατά τόπους ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ὑποδεχόμεθα Ὑμᾶς ἐν χαρᾷ, τιμῇ καί εὐγνωμοσύνη, διότι ἠγαθύνθητε νά φέρητε τά βήματα Ὑμῶν ἀπό τῆς Παλαιᾶς εἰς τήν Νέαν Ρώμην, γεφυροῦντες διά τῆς κινήσεως Ὑμῶν ταύτης συμβολικῶς τήν Δύσιν καί τήν Ἀνατολήν, κομιστής τῆς ἀγάπης τοῦ Πρωτοκορυφαίου πρός τόν Πρωτόκλητον αὐτάδελφον αὐτοῦ.

Ἡ ἐνταῦθα ἔλευσις Ὑμῶν, τό πρῶτον ἀπό τῆς προσφάτου ἀναρρήσεως τῆς Ὑμετέρας Ἁγιότητος εἰς τόν θρόνον τῆς «προκαθημένης τῆς ἀγάπης», ἀποτελεῖ συνέχειαν ἀναλόγων ἐπισκέψεων τῶν τετιμημένων προκατόχων Ὑμῶν Παύλου του Ϛ΄, Ἰωάννου Παύλου τοῦ Β΄καί Βενεδίκτου τοῦ ΙϚ΄, μαρτυροῦσα τήν βούλησιν Ὑμῶν καί τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, ὅπως συνεχισθῇ ἡ ἀδελφική μετά τῆς ἡμετέρας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας σταθερά πορεία, πρός ἀποκατάστασιν τῆς πλήρους κοινωνίας μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν. Χαιρετίζομεν, ὅθεν, μεθ᾿ ἱκανοποιήσεως καί ἐκτιμήσεως μεγάλης τήν ἐνταῦθα ἔλευσιν τῆς Ὑμετέρας Ἁγιότητος, ὡς γεγονός ἱστορικόν καί πλῆρες οἰωνῶν ἀγαθῶν διά τό μέλλον.

Ὁ ἱερός οὗτος χῶρος, ἐν τῷ ὁποίῳ ἐπί αἰῶνας, ἐν μέσῳ ποικίλων ἱστορικῶν κλυδωνισμῶν, οἱ ἑκάστοτε Οἰκουμενικοί Πατριάρχαι ἐτέλεσαν καί τελοῦν τό ἱερόν Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀποτελεῖ διάδοχον ἄλλων ἐπιφανῶν λατρευτικῶν χώρων ἐν τῇ Πόλει ταύτῃ, τούς ὁποίους ἐλάμπρυναν διαπρεπεῖς ἐκκλησιαστικαί μορφαί, ἀνήκουσαι ἤδη εἰς τήν χορείαν τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς κατά τήν οἰκουμένην Ἐκκλησίας. Τοιοῦτοι ὑπῆρξαν καί οἱ προκάτοχοι τῆς ἡμετέρας Μετριότητος ἅγιοι Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, τῶν ὁποίων τά ἱερά λείψανα ἀναπαύονται ἤδη ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ ναῷ, ὁμοῦ μετ᾿ ἐκείνων τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τῆς κυρωσάσης τόν Τόμον τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου Μεγαλομάρτυρος Εὐφημίας καί ἄλλων ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας – τοῦτο δέ χάρις εἰς τήν ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης εὐγενῆ ἀπόδοσιν αὐτῶν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.

Ἄγοντες ἐφέτος τήν ἐπέτειον τῆς συμπληρώσεως δέκα ἐτῶν ἀπό τοῦ εὐλογημένου τούτου γεγονότος ἐκφράζομεν πρός τήν Ὑμετέραν Ἁγιότητα τάς θερμάς ἡμῶν εὐχαριστίας διά τήν φιλάδελφον χειρονομίαν ταύτην τῆς Ὑμετέρας Ἐκκλησίας πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. Οἱ ἱεροί οὗτοι Πατέρες, ἐπί τῆς διδασκαλίας τῶν ὁποίων ῲκοδομήθη ἡ κοινή κατά τήν πρώτην χιλιετίαν πίστις ἡμῶν, εἴησαν πρεσβευταί πρός Κύριον, ἵνα ἐπανεύρωμεν τήν πλήρη μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν κοινωνίαν, ἐκπληροῦντες οὕτω τό ἅγιον θέλημα Αὐτοῦ, εἰς καιρούς κρισίμους διά τήν ἀνθρωπότητα καί τόν κόσμον. Διότι, κατά τόν ἱερόν Χρυσόστομον, «τοῦτό ἐστιν ὅ μάλιστα συγκροτεῖ τούς πιστούς, καί τήν ἀγάπην συνέχει˙ διά τοῦτο, ἵνα ὧσιν ἕν φησίν ὁ Χριστός» (Εἰς πρός Φιλιπ. 4, 3 P.G. 62, 208).

Ἐκφράζοντες καί αὗθις τήν χαράν καί εὐχαριστίαν τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καί τῆς ἡμετέρας Μετριότητος ἐπί τῇ ἐπισήμῳ ταύτῃ καί φιλαδέλφῳ ἐπισκέψει τῆς Ὑμετέρας Ἁγιότητος, εὐχόμεθα Αὐτῇ καί τῇ τιμίᾳ Αὐτῆς Συνοδείᾳ εὐλογημένην κατά πάντα παρά Κυρίου τήν ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν παραμονήν Σας εἰς περαιτέρω σύσφιγξιν τῶν ἀδελφικῶν ἡμῶν δεσμῶν πρός δόξαν τοῦ ἁγίου Αὐτοῦ ὀνόματος.

«Χάρις δέ τῷ Θεῷ ἐπί τῇ ἀνεκδιηγήτῳ αὐτοῦ δωρεᾷ» (Β΄ Κορ. θ, 15).

Ὡς εὖ παρέστητε, ἠγαπημένε ἐν Κυρίῳ ἀδελφέ!

(ΠΗΓΗ : http://www.patriarchate.org, https://lotsiosioannis.blogspot.com)

8) 29-11-2014 : Τό φιλί τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου στόν Πάπα Φραγκῖσκο

Μετά τό πέρας τῶν προσφωνήσεων καί ἀντιφωνήσεων, ὁ Πάπας Φραγκῖσκος κατευθύνθηκε πρός τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὅπου φάνηκε νά ζήτησε τήν εὐλογία του. Ὁ Πάπας Φραγκῖσκος ἔσκυψε τό κεφάλι του μπροστά στόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καί ἐκεῖνος τόν φίλησε πάνω στό λευκό καπελάκι.

(ΠΗΓΗ : https://www.protothema.gr, https://www.youtube.com/watch?v=GLQVrJbC0iU)

9) 30-11-2014 : Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία παρουσίᾳ τοῦ Πάπα στό Φανάρι

Τελέστηκε στόν Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στήν Καθέδρα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Κωνσταντινούπολη, Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτοκλήτου, ἱδρυτή καί προστάτη τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Στή Θεία Λειτουργία παρέστη ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης, Πάπας Φραγκῖσκος, γεγονός μέ τό ὁποῖο κορυφώθηκε ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψη στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Μιά ἐπανασυνάντηση Πάπα-Πατριάρχου στή δύσκολη διαδρομή τοῦ διαλόγου μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, πού ξεκίνησε πρίν 50 χρόνια στά Ἱεροσόλυμα, περίπου χίλια χρόνια μετά τό μεγάλο Σχίσμα καί πεντακόσια ἀπό τήν τελευταία ἐπικοινωνία τῶν προκαθημένων τῶν Θρόνων τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Νέας Ρώμης.

Ὁ Πατριάρχης, στήν ὁμιλία του ἐπισήμανε ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως φέρει ἐπί τῶν ὤμων της βαρειά κληρονομιά, ἀλλά καί εὐθύνη γιά τό παρόν καί τό μέλλον. «Εἰς τήν Ἐκκλησίαν ταύτην ἡ Θεία Πρόνοια διά τῆς ὑπό τῶν ἱερῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων θεσπισθείσης τάξεως ἀνέθηκε τήν εὐθύνην τοῦ συντονισμοῦ καί τῆς ἐκφράσεως τῆς ὁμοφωνίας τῶν κατά τόπους ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν», τόνισε καί ἀνέφερε πρός τήν κατεύθυνση αὐτή ὁ Οἰκουμενικός Θρόνος ἐργάζεται γιά τήν προετοιμασία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἔχει προγραμματιστεῖ νά συγκληθεῖ τό 2016. Ὁ Πατριάρχης ζήτησε τίς προσευχές τοῦ Πάπα γιά τήν εὐόδωση τοῦ μεγάλου αὐτοῦ γεγονότος γιά τήν ζωή τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. «Ἀτυχῶς, ἡ ἀπό χιλίων ἐτῶν διακοπεῖσα εὐχαριστιακή κοινωνία μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν δέν ἐπιτρέπει εἰσέτι τήν συγκρότησιν κοινῆς Μεγάλης καί Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἄς εὐχηθῶμεν ὅπως, ἀποκαθισταμένης τῆς πλήρους κοινωνίας μεταξύ αὐτῶν, μή βραδύνη νά ἀνατείλη καί ἡ μεγάλη αὐτή ἡμέρα καί ἐπιφανής».

«Τά προβλήματα, τά ὁποία ἡ ἱστορική συγκυρία ὀρθώνει σήμερον πρό τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν ἐπιτάσσουν εἰς ἡμᾶς τήν ὑπέρβασιν τῆς ἐνδοστρέφειας καί τήν ἀντιμετώπισιν αὐτῶν δι’ ὅσον τό δυνατόν στενοτέρας συνεργασίας. Δέν ἔχομεν πλέον τήν πολυτέλειαν τῆς μεμονωμένης δράσεως», τόνισε ὁ Πατριάρχης καί συνέχισε : «Οἱ σύγχρονοι διῶκται τῶν Χριστιανῶν δέν ἐρωτοῦν εἰς ποίαν τῶν Ἐκκλησιῶν ἀνήκουν τά θυματά των. Ἡ ἑνότητα, περί τῆς ὁποίας ἡμεῖς πολυπραγμονοῦμεν, πραγματοποιεῖται ἤδη εἰς τινάς περιοχάς, ἀτυχῶς διά τοῦ μαρτυρίου. Ἄς τείνωμεν ἀπό κοινοῦ τήν χεῖρα εἰς τόν σύγχρονον ἄνθρωπον, τήν χεῖρα τοῦ μόνου δυναμένου νά τόν σώσει διά τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεώς Του». 

Μετά τίς ὁμιλίες τῶν δύο Προκαθημένων στό Ναό, Πάπας καί Πατριάρχης εὐλόγησαν ἀπό τόν ἐξώστη τοῦ Πατριαρχείου καί στή συνέχεια στήν Αἴθουσα τοῦ Θρόνου ὑπέγραψαν κοινή Διακήρυξη.

(ΠΗΓΗ : https://www.real.gr, https://www.dailymotion.com, https://www.dailymotion.com/, https://www.dailymotion.com, https://www.youtube.com)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

3 Δεκ

π.Αθανάσιος Μυτιληναίος: Aγαπητόν ποίμνιον, προστατέψετε τον εαυτό σας

“Δυστυχώς, δεν είναι σήμερα εκείνοι οι ταγοί της Εκκλησίας μας σε θέση να βοηθήσουν το ποίμνιο και το αφήνουν να κατασπαράζεται“ Ομιλία του μακαριστού π. Αθανασίου Μυτιληναίου,  02/11/81 Αγαπητοί μου, προσέξτε....

Το δώρο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Πάπα Φραγκίσκο και το μετάλλιο της πλάνης

Αφαιρώντας το θρησκευτικό προσωπείο της «Αγίας» Έδρας αποκαλύπτεται μία αδίστακτη οργάνωση, που έχει βυθίσει την ανθρωπότητα σε φρικαλεότητες, αβάσταχτο πόνο και αίμα Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr Στο «Αποστολικό» Παλάτι στην πόλη του...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.