Επικαιρότητα

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 12ον – Τελευταίον)

εικόνα άρθρου: Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (Μέρος 12ον – Τελευταίον)

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com
Θεσσαλονίκη, 06 Δεκεμβρίου 2019

Στό παρόν τελευταῖο ἄρθρο, παραθέτουμε τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου τόν Ὀκτώβριο καί τόν Νοέμβριο τοῦ 2019.

1) 31-10-2019 : Ὁ Πρόεδρος τῆς Κούβας στόν Πατριάρχη Μόσχας

Μέ τόν Πρόεδρο τῆς Κούβας Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez πραγματοποίησε συνάντηση στίς 30 Ὀκτωβρίου 2019 ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος. Ἡ συνάντηση φιλοξενήθηκε στήν Πατριαρχική καί Συνοδική κατοικία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Δανιήλ Μόσχας.

Στή συνάντηση συμμετεῖχαν ἀπό τήν Κουβανική πλευρά ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Δημοκρατίας τῆς Κούβας Bruno Rodrígez Parrilla, ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικοῦ Ἐμπορίου καί Ἐξωτερικῶν Ἐπενδύσεων τῆς Δημοκρατίας τῆς Κούβας Rodrigo Malmierca Díaz κ.ἄ.

Ἀπό τήν πλευρά τοῦ ΥΠΕΞ τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας παρέστη ὁ Πρέσβης τῆς Ρωσίας στήν Κούβα κ. Ἀ. Γκουσκόφ, ἐνῶ ἀπό τήν πλευρά τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας παραβρέθηκαν ὁ Ἀναπληρωτής Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ὁ Πρωθιερέας Νικόλαος Μπαλασόφ, ὁ Πρωθιερέας Σέργιος Ζβοναριόφ, ὁ Προϊστάμενος τῆς Γραμματείας ἐπί ὑποθέσεων ἐξωτερικοῦ κ.ἄ.

Ὁ Πατριάρχης ἀναφέρθηκε στίς ἐπισκέψεις του στήν Κούβα τό 1998, τό 2004 καί τό 2008 ἀπό τήν θέση τοῦ Προέδρου τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.

Τόν Νοέμβριο τοῦ 2004 στήν Ἀβάνα πραγματοποιήθηκε ἡ συνάντηση τοῦ Μητροπολίτη Σμολένσκ καί Καλίνινγραντ Κυρίλλου μέ τόν Α’ Γραμματέα τοῦ Κομουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Δημοκρατίας τῆς Κούβας Φιντέλ Κάστρο.

Συζητήθηκε τό θέμα τοῦ ἐνδεχομένου τῆς κατασκευῆς τοῦ ρωσικοῦ ναοῦ στήν Κούβα. Ὁ Κάστρο ἐνέκρινε τήν ἰδέα αὐτή.

Ὁ κορυφαῖος ἱστορικός τῆς Ἀβάνας Δρ. Εὐσέβιος Λεάλ συνέστησε νά παραχωρηθεῖ πρός τοῦτο οἰκόπεδο στήν ἱστορική συνοικία τῆς πόλεως τήν Παλιά Ἀβάνα.

Στίς 19 Ὀκτωβρίου 2008 στήν πρωτεύουσα τῆς Κούβας ὁ Μητροπολίτης Κύριλλος σέ συλλείτουργο μέ λοιπούς Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας καί τῆς Ὑπερορίου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν.

Τό 2016 πραγματοποιήθηκε ἡ Πρωθιεραρχική ἐπίσκεψη τοῦ Πατριάρχου Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κυρίλλου στίς χῶρες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς.

Ἡ πρώτη χώρα στή διαδρομή αὐτή ἦταν ἡ Κούβα.

«Ἀποκορύφωμα τῆς ἐπισκέψεώς μου βεβαίως ἦταν ἡ συνάντηση μου μέ τόν Πάπα Ρώμης Φραγκῖσκο. Ὅπως τόνισα τότε στόν Πάπα, συναντιόμαστε στόν κατάλληλο χρόνο καί στόν κατάλληλο τόπο. Ἡ Κούβα προσέφερε ἰδανικές συνθῆκες γιά μιά ἱστορική συνάντηση, ἡ ὁποία δέν εἶχε προηγούμενο.

Σέ ἀπολύτως οὐδέτερο περιβάλλον, στό ἀεροδρόμιο τῆς Ἀβάνας, δύο ὧρες συζητήσαμε ἀδελφικά καί μάλιστα πολύ σπουδαία θέματα. Ὡς ἀποτέλεσμα τῆς συναντήσεως στό διεθνές λεξιλόγιο καθιερώθηκε ὁ ὄρος «γενοκτονία τῶν χριστιανῶν», ὁ ὁποῖος σήμερα ἔχει θέση πραγματικά καί ἰδίως στίς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς, καί ὄχι μόνον».

Κατά τήν διάρκεια τῆς συναντήσεως, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος καί ὁ Πάπας Φραγκῖσκος ἔθιξαν τό θέμα τῆς καταπολεμήσεως τῆς τρομοκρατίας καί λοιπά ἐπίκαιρα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης τῆς καταστάσεως στήν Οὐκρανία.

Κατά τόν κ. Κύριλλο, ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά ἁπαλύνει ἀντιθέσεις καί νά πετυχαίνει συμβιβασμούς.

«Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας καί ἡ Ρωμαιοκαθολική Ἐκκλησία ἀκολουθοῦν σήμερα αὐτή τήν θέση, ἐνῶ δέν μποροῦμε νά ἰσχυριζόμαστε τό ἴδιο γιά τούς Ἑλληνόρυθμους καθολικούς στήν Οὐκρανία, οἱ ὁποῖοι δέν ἀποτελοῦν ἁπλῶς μέρος τῆς ἀστικῆς συγκρούσεως, ἀλλά σέ μεγάλο βαθμό τυγχάνουν οἱ ἠθικοί αὐτουργοί της.

Δέν νομίζω ὅτι μόνον ἐμεῖς ἔχουμε δυσκολίες μέ τούς Ἑλληνόρυθμους καθολικούς, ἀλλά καί ὁ Πάπας Φραγκῖσκος ἀντιμετωπίζει δυσκολίες, διότι αὐτή ἡ ὁμάδα ἀνθρώπων δέν ἐπηρεάζεται εὔκολα ὡς πρός τίς ἐνέργειές της».

(ΠΗΓΗ : https://www.romfea.gr)

2) 14-11-2019 : Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος παρέστη στήν ἔναρξη τῆς Β’ Συνόδου Κορυφῆς Παγκοσμίων Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν τοῦ Μπακοῦ

Στίς 14 Νοεμβρίου 2019 στό Συνεδριακό κέντρο Μπακοῦ πραγματοποιήθηκε ἡ ἔναρξη τῆς Β΄ Συνόδου Κορυφῆς Παγκοσμίων Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν τοῦ Μπακοῦ μέ συνδιοργανωτές τῆς ἐκδηλώσεως, ἡ ὁποία ἔγινε μέ ἀφορμή τά 70ά γενέθλια τοῦ Προέδρου τῆς Διοικήσεως Μουσουλμάνων Καυκάσου (ΔΜΚ) Σεΐχη οὔλ Ἰσλάμ Ἀλλαχσιοκιούρ Πασαζαντέ καί τήν 40η προεδρία του τῆς ΔΙΜΚ, τήν Διοίκηση Μουσουλμάνων Καυκάσου καί κρατικές ἀρχές τῆς Δημοκρατίας Ἀζερμπαϊτζάν.

Τούς συνέδρους προσφώνησε ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν Ἰλχάμ Ἀλγίεφ. Ἀκολούθησε ἡ παρέμβαση τοῦ Σεΐχη οὔλ Ἰσλάμ Ἀλλαχσιοκιούρ Πασαζαντέ.

Τούς προσκεκλημένους καί συνέδρους προσφώνησε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος, ὁ ὁποῖος τόνισε στούς παρόντες τίς νέες προκλήσεις, πού ἀντιμετωπίζουν οἱ παραδοσιακές θρησκεῖες.

«Οἱ τελευταῖες δεκαετίες ἀμαυρώθηκαν ἀπό πολλαπλές συγκρούσεις σέ διάφορες γωνιές τῆς ὑφηλίου καί ἄνευ προηγουμένου τρομοκρατία. Οἱ τρομοκράτες χύνουν αἷμα ἀθώων. Ἡ Σρί Λάνκα, ἡ Νέα Ζηλανδία, ἡ Συρία, τό Ἰράκ, τό Ἀφγανιστάν, ἡ Γερμανία, ἡ Γαλλία, δέν ἐξαντλεῖται μέ αὐτές τίς χῶρες ὁ κατάλογος, ὅπου τά τελευταία δύο χρόνια καταγράφηκαν τρομοκρατικά χτυπήματα, πού συγκλόνισαν τόν κόσμο».

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ὑπογράμμισε ὅτι διεξάγεται πόλεμος κατά τῶν παραδοσιακῶν θρησκειῶν: «Διεξάγεται πόλεμος στίς πόλεις καί τά χωριά, στόν πληροφοριακό χῶρο, καί τό σπουδαιότερο, στά μυαλά καί τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Τό πιό ἐπικίνδυνο εἶναι ὅτι στόν πόλεμο αὐτό στίς μετωπικές συγκρούσεις ἐπιστρατεύονται ἐκπρόσωποι νέας γενιᾶς. Ἰδεολόγοι τῶν ἐξτρεμιστικῶν κινημάτων, ἐκμεταλλεύονται τήν ἔλλειψη πείρας τῆς ζωῆς στούς νέους, τήν προθυμία νά προστατεύσει τίς ἀπόψεις της πάσῃ θυσίᾳ. Ἡ κατάσταση ἐπιδεινώνεται μέ πολύ χαμηλό ἐπίπεδο ἐνημερώσεως, τήν ἔλλειψη βασικῶν γνώσεων, ὄχι μόνον τῶν ἄλλων θρησκειῶν, ἀλλά καί τῆς οἰκείας θρησκευτικῆς παραδόσεως», ὑπογράμμισε ὁ κ. Κύριλλος.

Ὑπέδειξε ὅτι ἡ ἐξτρεμιστική προπαγάνδα σημειώνει ὁρισμένες ἐπιτυχίες, ἐπειδή πρωτίστως οἱ ἐξτρεμιστές ἐκμεταλλεύονται τήν ἀποδοχή τοῦ σύγχρονου κοσμικοῦ παραδείγματος ἀπό θρήσκους. «Οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες θά πρέπει, ὄχι μόνον νά ἀπορρίπτουν καί νά καταδικάζουν τόν ἐξτρεμισμό, ἀλλά καί νά καλλιεργοῦν στήν κοινωνία τίς ἀκλόνητες, θεμελιωμένες στήν Ἁγία Γραφή, ἀξίες τῆς οἰκογένειας, τοῦ γάμου, τοῦ σεβασμοῦ τῆς θρησκείας καί τῆς θρησκευτικῆς ἐπιλογῆς τοῦ ἀνθρώπου, τῆς ὑποστηρίξεως τῶν ἐμπεριστάτων καί ἐνδεῶν, καί αὐτές οἱ ἰδέες, πού συνοδεύονται ἀπό πειστικά παραδείγματα, θά πρέπει νά προβάλλονται στό χῶρο πληροφοριῶν», τόνισε ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας.

Στήν παρέμβασή του ὁ Πατριάρχης ἐπικεντρώθηκε ἰδιαίτερα στήν κατάσταση στήν Μέση Ἀνατολή, τῆς ὁποίας ὁ πληθυσμός ἐπλήγη σφόδρα ὡς συνέπεια τῶν καταστροφικῶν αἱματηρῶν συγκρούσεων τῶν τελευταίων ἐτῶν, οἱ ὁποῖες προκάλεσαν μαζική μετανάστευση ἀπό τήν περιοχή, ὅσο καί ἀπό τίς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς. Ὁ Πατριάρχης κάλεσε νά δοθεῖ προσοχή στούς διωγμούς σέ βάρος τῶν χριστιανῶν στίς ἐν λόγῳ περιοχές.

Ἀφοῦ διεπίστωσε τήν πολυπληθή συμμετοχή ἐκπροσώπων διαφόρων θρησκευτικῶν παραδόσεων, ὁ Πατριάρχης Κύριλλος τόνισε : «Παρ’ ὅλες τίς ἀντικειμενικές διαφορές στήν διδασκαλία τῆς πίστεως, κατά τόν ἴδιο τρόπο προσεγγίζουμε ζητήματα τῆς κοινῆς ἠθικῆς. Τό κοινό καθῆκον μας καί ὁ κοινός στόχος εἶναι νά καταθέτουμε μαρτυρία γιά τούς ἠθικούς προσανατολισμούς στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου».

Κατά τήν γνώμη του, οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες θά πρέπει νά ἑνώσουν τήν φωνή τους, ἀπευθυνόμενοι στούς πολιτικούς ἡγέτες. «Ἐπῆλθε ὁ χρόνος νά δηλώσουμε ἀπερίφραστα ὅτι χρειάζεται νά παύσουμε νά ἀντιμετωπίζουμε γεωπολιτικούς στόχους σέ βάρος τῶν πιό ἀδυνάμων, ἀκόμη καί τῶν πιό ἀδυνάμων κρατῶν. Ἡ ἰδιομορφία καί ἡ ἐλευθερία τῶν λαῶν ἀποτελοῦν ἐγγύηση τῆς ἀσφαλοῦς καί εἰρηνικῆς συνυπάρξεώς τους. Εἶναι πολύ σημαντικό νά τερματισθεῖ ἡ καταστροφική ἐξόρυξη τῶν φυσικῶν πόρων σέ φτωχές χῶρες καί ἡ μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος. Ἔχουμε εὐθύνη γιά τήν θεία κτίση, ἡ ὁποία δημιουργήθηκε γιά τό καλό τῶν ἀνθρώπων».

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ἐξέφρασε τήν πεποίθηση ὅτι οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες μέσῳ τοῦ διαλόγου θά μπορέσουν νά ἐπηρεάσουν σημαντικά τά προβλήματα, τά ὁποία ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ ἀνθρωπότητα. Ἐπίσης, ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας εὐχήθηκε στόν Σεΐχη οὔλ Ἰσλάμ Ἀλλαχσιοκιούρ Πασαζαντέ γιά τίς ἐπετείους, ἀπονέμοντας σέ αὐτόν παράσημα τοῦ Ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σαρόφ Α΄ Τάξεως.

(ΠΗΓΗ : https://mospat.ru/gr)

3) 14-11-2019 : Ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας παρακάθησε σέ δεξίωση πρός τιμήν τῶν συνέδρων τῆς Β’ Συνόδου Κορυφῆς Παγκοσμίων Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν τοῦ Μπακοῦ

Δεξίωση πρός τιμήν τῶν ἀρχηγῶν τῶν ἀντιπροσωπειῶν, πού ἔφθασαν στό Μπακοῦ, γιά νά συμμετάσχουν στή Β’ Σύνοδο Κορυφῆς Παγκοσμίων Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν παράθεσε ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν Ἰλχάμ Ἀλγίεφ στίς 14 Νοεμβρίου 2019 στό Συνεδριακό κέντρο «Γκεϊντάρ Ἀλγίεφ». Στήν ἐπίσημη ἐκδήλωση παραβρέθηκαν ἡγέτες τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων διαφόρων χωρῶν, ὑψηλοί ἐκπρόσωποι τῶν κρατικῶν ἀρχῶν τοῦ Ἀζερμπαϊτζάν καί διπλωμάτες.

Ἐπίσης, παρέστη ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος μέ τήν συνοδεία του ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας.

Μετά τό πέρας τῆς δεξιώσεως ὁ Πατριάρχης Κύριλλος παρέθεσε συνέντευξη στόν ἀζερικό τηλεοπτικό σταθμό AzTV, ὅπου ἐξῆρε τό ὑψηλό ἐπίπεδο ἐκπροσωπήσεως στήν Σύνοδο Κορυφῆς Παγκοσμίων Θρησκευτικῶν Ἡγετῶν. Ἡ συζήτηση στά πλαίσια τῆς ἐκδηλώσεως, κατά τόν κ. Κύριλλο, «κατέδειξε ὅτι οἱ θρῆσκοι, πού ἀνήκουν σέ διάφορες θρησκεῖες καί ἐθνικότητες, γνωρίζουν νά βρίσκουν κοινή γλώσσα. Στή βάση αὐτῆς τῆς κοινῆς γλώσσας κεῖνται οἱ βασικές ἠθικές ἀξίες, τίς ὁποῖες μοιράζονται οἱ παραδοσιακές θρησκεῖες. Γι΄αὐτό παρόμοιες συναντήσεις βεβαίως συντελοῦν στήν βελτίωση σχέσεων μεταξύ τῶν λαῶν, στήν ἑδραίωση τῆς εἰρήνης καί τήν πρόοδο τῶν διαθρησκειακῶν σχέσεων», συνόψισε ὁ Προκαθήμενος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας.

(ΠΗΓΗ : https://mospat.ru/gr)

Σχετικά άρθρα

Οι πρασινάδες της οικουμενιστικής κλιματικής αλλαγής

Άρθρο της Ελένης Καμπούρη Για να αγαπήσεις εν αληθεία την κτίση, θα πρέπει να αγαπάς και να λατρεύεις ορθά τον Παντοδύναμο Δημιουργό Η είδηση O Πατριάρχης Βαρθολομαίος [1] σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.